Iskolai események

 

2021/2022-es tanév


Tornabemutató.

Iskolánkban hagyománnyá vált tornabemutató idén is nagy sikert aratott. Kilenc osztály lépett fel különböző műsoraikkal, amelyet több száz néző érdeklődve figyelt végig.


Október 23.-i megemlékezés Letöltés

A magyar népmese világnapja

Iskolánkban 2021. szeptember 30-án az alsó évfolyamos gyerekeknek rendezett nagyszabású mesedélután fantasztikus hangulatban zajlott. Megemlékeztünk híres népmeseírónkról Benedek Elekről, aki szeptember 30-án született.

Állatok világnapja a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

Mondd, szereted az állatokat?

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük minden évben, október 4-én, Szent Ferenc halálának emléknapján. E nap alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő társként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Felhívja a figyelmet a vadon élő és házi kedvenc állatainkra, az emberek és állatok együttélésének szabályira. Legfőbb üzenete, hogy egész évben éljünk harmóniában a természettel, környezetünkkel és a minket körülvevő élőlényekkel.

Iskolába csalogató

Az iskolai életre való felkészítés az óvoda megkezdésével indul és azt követően éveken át folyamatosan zajlik. Ezért az utolsó óvodai évüket töltő gyermekek számára a mindennapi foglalkozásokon felül iskolába csalogató foglalkozásokat is tartunk – évente háromszor. Az előkészítő foglalkozások legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Immár második éve a bázisintézményi programsorozatunk alappillére. 

Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.

2021. október 12-én 15 nagycsoportos óvodás és négy külsős érdeklődő látogatott el intézményünkbe, betekintést nyerve a szakmai munkánkba. A foglalkozás témája minden esetben  szorosan kapcsolódik az óvodai nevelési tematikához. Relaxációs zenével, tevékenykedtetéssel, „vendégek” közreműködésével – őszanyó és őszapó – változatossá, hangulatossá tettem számukra azt az egy órás foglalkozást. 

  • A témaválasztással elsődleges célom az volt, hogy felmérjem a nagycsoportos óvodások körében, mennyire jártasak az azonos formák felismerésében, a különbözőségek megállapítása, problémát jelent-e számukra. 

  • A sikeres olvasástanulás alapfeltétele, hogy a gyermekek képesek legyenek felismerni az apróbb eltéréseket is, a formák közötti azonosságokat és különbözőségeket. A foglalkozás fő irányvonala erre épül. 

  • Távlati célként jelenik meg, hogy szeptemberben az írás tanításánál megfelelő alapokra tudjunk építeni a forma – alak, alakállandóság vonatkozásában. 

  • A tevékenységközpontú tanítás hívei vagyunk, ezért játékosan, interaktív feladatok bevonásával kívántam élményszerűvé tenni ezt a délutánt. 

Megítélésem szerint és a visszacsatolás is azt támasztja alá, hogy minden gyermek és felnőtt jól érezte magát. 

Horváthné Gerbár Anita


Pályaorientációs nap

A 2021/2022-es tanévben szeptember 28-án került sor a pályaorientációs nap megtartására. Az osztályok nagyon izgalmas szakmákkal ismerkedtek meg. Az elsősök és a harmadikosok ennek kapcsán az állatkertbe látogattak el és megismerkedtek az állattartás rejtelmeivel. Majmokat etettek a gyerekek és a cápák etetését is végignézhették, illetve megfigyelhették, hogy hogyan kell gondoskodni az állatokról. Természetesen egy kis állatkerti séta is belefért, ahol a távoli tájak élővilágába is betekintést nyertek tanulóink. Két csoport a botanikus kertben járt. Itt a növények testfelépítésével, gondozásával ismerkedtek meg. Hazánk legjellemzőbb erdőtípusait is megfigyelhették, valamint néhány, nálunk nem termesztett, növényfajt is megcsodáltak. A rendőrségre látogató osztály előadást hallgatott a rendőri munkáról, majd néhány tanulót „rabosítottak” és a rendőrmotorokra is felülhettek a bátrabbak. A tűzoltók kemény, küzdelmes munkájába nyert betekintést két alsós osztályunk. Itt egy tárlatvezetés során ismerkedtek meg tanulóink ezzel a szép szakmával. Életre szóló élménnyé vált számukra, amikor egy tűzoltóautót belülről is megnézhettek az oltáshoz szükséges eszközökkel együtt, valamint egy próbariasztás részesei is lehettek. A legnagyobbak (6-7-8. osztály) a Metró áruházba és a MÁV-hoz látogattak. A vasútnál előadás keretében elmondták, hogy milyen munkalehetőségek vannak a fiatalok számára. Tisztázták azt is, hogy az egyes munkakörök betöltéséhez milyen végzettség kell. Ezután a gyerekek kipróbálhatták az utastájékoztató hangosbemondót. Megfigyelhették azt is, hogy hogyan irányítják a vonatokat a vezérlőben, valamint a vágányváltót is kezelhették. Az üzemlátogatás végén egy TOTÓ várt a gyerekekre, ahol a két legügyesebb értékes ajándékot kapott. Természetesen a többieket sem hagyták üres kézzel hazatérni. A Metróban PPT bemutatóval kezdték a vállalat megismertetését. Ezután néhány fogalmat tisztáztak a gyerekekkel. Végigkísérték az áru útját a beérkezéstől a pénztárig. A raktárban kipróbálhatták a raklapra pakolás precizitásának fontosságát és a raklapemelő mozgatását. Sőt egy kis versenyre is sor került, árucímkéket kellett a megfelelő helyre ragasztani. A győztesnek természetesen jutalom járt. Minden osztály rengetek élménnyel és új, hasznos ismerettel gazdagodva tért haza.


Farsang 2021


2019/2020-as tanév

Karácsonyi műsor

„Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények

együtt kell dobbanni az emberek szívének!

Szóljon idén arról minden mese, ének, 

hogy varázslata van a szív szeretetének!

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,

minden ember legyen örömmel megáldott!”

Ezek a sorok fő mottóként lengték körbe az idei karácsonyi műsort és az azt megelőző, a tanulók számára érdekes programokkal gazdagított ünnepi hetet a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában.

Mint minden évben, idén is fáradtságot nem kímélve, hetekig készültek a gyerekek az ünnepi előadásra, hogy iskolatársaik, tanáraik és szüleik számára odavarázsolják a karácsony hangulatát. 

Hazai és nemzetközi költők versei mellett tánccal, zongora- és furulya-előadással, dalokkal szépen csokorba kötve adták át a nézőknek az ünnepi érzéseket. 

Mindezt még valóságosabbá tették a gyerekek által viselt angyalszárnyak, így igazán meghitt, szívhez szóló, a szeretet ünnepét méltón előkészítő műsort láthattunk.


Október 23-i megemlékezés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre iskolánk 12 diákja már szeptember elejétől próbált. A narrátorok szövege alapján részletesen felidézhettük a kor történéseit, a harc mozzanatait. Ezeket szavalatok, versrészletek tették szemléletesebbé.Hogy még érthetőbbek legyenek az akkori események a tanulók számára, egy rövid jelenet szakította meg a lírai részeket. A műsort az 5. osztályos lányok tánca színesítette Koncz Zsuzsa: Miért hagytuk, hogy így legyen? című dalára.

Gratulálunk a szereplőknek!

Benkő Barbara,Tokár Dorina,

Mudri Vivien,Kádas Panna,

Kertész Milán,Kádas Bence,

Takács Patrik,Kotán Milán,

Szabó Máté,Horváth Hédi,

Ócsai Ábel,Juhász Ágnes,

Biró Kiara,Dicső Dóra,

Kovács Boglárka,Liki Szonja,

Nagy Dávid,Papcsák Adrienn,

Liki Debóra,Sipos Zsófia,

Gergely Gréta 

Vágner Mária 

felkészítő pedagógus


Népmese Napja

Ebben a tanévben is megrendezésre került a Népmese Napja intézményünkben. Alsó évfolyamokon 16 lelkes gyermek vett részt a megmérettetésen. Minden diák igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a csapatversenyen. Érdekes és gondolkodtató feladatokat kellett megoldani a tanulóknak, melyek között voltak mozgásos próbatételek is. Ilyen volt például a varázspálca gyűjtése, képrejtvény, korona keresése, mesecímek javítása, szereplők felismerése.

Molnár Enikő

 pedagógus


Évnyitó

A 2019/2020-as tanév a hosszú nyári szünet után, 2019. szeptember elsején vette kezdetét. 

A méltó keretek között megrendezésre kerülő tanévnyitó ünnepség szereplői néhány nagycsoportos óvodás és az alsó tagozat pár tanulója volt. A főszerep viszont annak a 21 gyermeknek jutott, akiknek osztályfőnöke Varga Kovács Anita. 

Amíg a napsütéses, meleg időjárás a nyárra emlékeztetett, addig az elhangzott dalok, versek, a kezdő Himnusz és a záró Szózat ráébresztett mindenkit, hogy a következő napon több mint 150 gyermek számára megkezdődik a tanulás.

Ehhez a segítség az iskola által felajánlott íróeszköz volt, melyet a legkisebbek Igazgató Nőtől vehettek át. Az iskola minden résztvevőjének és a jelenlévőknek sikeres tanévet kívánok!

Kozákné Németi Zsuzsanna

pedagógus


2018/2019-es tanév

Ballagás

BALLAGÁS

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola végzős tanulói 2019. június 21-én búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és az iskolától. A hetedikesek szépen feldíszítették a bejáratot, a folyosókat és a tantermet erre az alkalomra. Az időjárás délutánra kedvezőre fordult, így az iskola udvarán tartottuk a ballagást. A nyolcadikosok a műsor keretében virággal köszöntötték szüleiket, és megkoszorúzták Móra Ferenc emlékművét. Vass Edit intézményvezető könyveket, okleveleket, ajándékokat osztott iskolánk legeredményesebb tanulóinak, illetve intézményünket segítő szülőknek.

Buszlai Éva

osztályfőnök


Móra Ferenc-műveltségi verseny Nyírturán

Több éves hagyomány a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában, hogy meghirdetjük az alsó tagozatosok körében a Móra Ferenc-műveltségi versenyt. A harmadik és negyedik osztályosokból összeállított 4 fős csapatok felkészítő tanáraik segítségével a Kincskereső kisködmön című ifjúsági regényből és Móra Ferenc életrajzából készültek az egy órás megmérettetésre.

A feladatsor a következőkből állt: igaz-hamis állítások, szavak alkotása, keresztrejtvény, villámkérdések, régi kifejezések rajza, sorbarendezés, foglalkozások ismerete.

A feladatsort Bobonkáné Vass Erika és Kozákné Németi Zsuzsanna állította össze.

Mindenkinek apró ajándékkal kedveskedtünk, az első három helyen végzett csapat pedig oklevelet is átvehetett.

Dobogósaink a következők:

  1. Tiszanagyfalui Általános Iskola (Körtemuzsikások)

  1. Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (Gyémántcserép)

  1. Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Melúzia)

Iskolánk tanulói versenyen kívül indultak. Első helyezést ért el a Kincsvadászok, második lett a Ködmönösök csapata.

Gratulálunk minden csapatnak és felkészítő tanáraiknak is.

Várjuk őket szeretettel a következő évben is megrendezésre kerülő versenyünkre.

Köszönet minden kollégának, aki segített a megmérettetés sikeres lebonyolításában.

Kozákné Németi Zsuzsanna

a verseny egyik szervezője

Pályaorientációs nap az 5. osztályosok részvételével

a Nyíregyházi Egyetemen

2019. április 17-én a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola 5. osztályos diákjai pályaorientációs nap keretében osztályfőnökük támogatásával különböző szakmai területeket fedezhettek fel.

Az osztály Nyíri Zsolt vezetésével a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében járt. A tanulóknak itt lehetőségük volt betekinteni az intézmény életébe,meglátogattak több tanszéket, így megismerkedhettek számos, a tanszékek sajátosságaira jellemző eszközzel. 

A Jármű – és Mezőgazdasági Géptani Tanszéken a gyerekek beleültek az egyetem hallgatói által versenyekre készített gokartokba, melyet nagyon élvezett az osztály. Az előadó elmondta, hogy ezek a gépjárművek hogyan készülnek. Emellett a diákok megtekinthették a jelenleg készülő gokart összeszerelésének műszaki folyamatát, valamint lehetőségük nyílt beszélgetni a járművet építő hallgatókkal is.

Nagyobb lélegzetvételt igényelt a Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Tanszéken folyó munka megismerése. Nyíri Zsolt előadást tartott a gyerekeknek a 3D-s nyomtató használatáról, ezen kívül nagyon sok alkatrészt meg is tekinthettünk. Ezt követően egy hatalmas, kiállított „Tésztahíd”-dal ismerkedhettek meg a jelenlévők, melynek az építési folyamatát, szabályait szintén elmondta az előadó.

Az ezen a tanszéken folyó kutatómunkát rovar (pók) nagyítással is szemléltették a tanulók számára, amit nagyon érdekesnek tartottak a kis „biológusok”.

A legérdekesebb a kis „fizikusok” és „kémikusok” számára az volt, hogy láthatták, milyen, amikor egy 10 vagy 50 forintos pénzérmét „bearanyoz” dr. Beszeda Imre, aki ennek jellegzetességéről tájékoztatást is tartott. Egy-egy érmét a gyerekek emlékbe hazavihettek magukkal. 

A harmadik, egyben utolsó látogatásunk a Közlekedéstudományi és Infotechnologiai Tanszékre vezetett. Itt ötödikeseink beülhettek egy igazi pilótafülkébe, kipróbálhatták, illetve bepillantást nyerhettek egy pilóta által kezelt vezérlő működésébe. Egyúttal egy ott folyó pilótaoktatásba is betekintést nyerhettek, s az oktatást tartó előadó részletesen tájékoztatta a gyerekeket egy pilóta munkájáról, a pilótaképzés feltételeiről, s arról mi szükséges ahhoz, ha valamelyik tanuló ezt a szakmát preferálja.   

Úgy gondolom, ötödikeseink nagyon örültek a lehetőségnek, sokrétű előadásokon vehettek részt, több munkafolyamatotmegismerhettek, melyet ezúton köszönünk a Nyíregyházi Egyetem dolgozóinak.

Kozákné Németi Zsuzsanna

osztályfőnök

 

TELJES GALÉRIA


Húsvét

A tavaszi szünet előtti kedden került megrendezésre iskolánkban a húsvéti tojásfestés. Ebéd után a gyerekek csokitojást kerestek az iskola udvarán. Mindenki lázasan keresgélte az apró tojásokat a fák tövében és ágain, a játékok környékén, a virágos ládákban és a padok lábánál is. Volt olyan tanuló, akinek többet is sikerült megtalálnia, de akadt olyan is, akinek egyet sem. Ezután került sor a tojásfestésre a napközikben és a tanulószobán. A hagyományos módszeren túl készültek alkotások temperával, körömlakkal, matricával és zseníliával bevont dróttal is. Aki nem hozott magával tojástotthonról az sem maradt húsvéti tojás nélkül, mert papírból készített, vagy ajtódíszt csinált. Nagyon szép és érdekes megoldások születtek. A gyerekek nagyon élvezték a programot és jól érezték magukat.


KÖLTÉSZET NAPJA

Iskolánkban a Költészet napját szavalóverseny szervezésével ünnepeltük. 4 kategóriában hirdettük meg a megmérettetést, amelyre az alsósok közül igen sokan jelentkeztek. A gyerekek szabadon választott költeménnyel nevezhettek, amely nem képezi a tananyag részét. A zsűri az értékelésnél figyelembe vette a versválasztást, hogy mennyire felelt meg a gyerekek egyéniségének, érzelmi fejlettségének, személyiségének. Szempont volt a szöveg pontos tudása, a hangsúly, a hanglejtés, a hangerő és a hangszín megfelelő alkalmazása, valamint egyéb verbális eszközök használata, és a művészi teljesítmény is.

A versenyen a következő eredmények születtek.

1-2. osztály:

     1. helyezett – Giba Zsófia (2. o.)

     2. helyezett – Gulyás Zoltán (1. o.)

     3. helyezett – Dancs Evelin (1. o.)

3-4. osztály:

     1. helyezett – Varga Gréta Viola (3. o.)

     2. helyezett – Horváth János Nándor (3. o.)

     3. helyezett – Molnár Alex Mihály (4. o.)

                         – Mikó Bence (3. o.)

      Különdíjat kapott:– Horváth Hédi (4. o.)- Mikó Marcell (4. o.)

5-6. osztály:

     1. helyezett – Kovács Boglárka (6. o.)

      Különdíjat kapott:– Biró Kiara (6. o.)

Gratulálunk a díjazottaknak és a versenyzőknek!


Egészségnap az iskolában

Iskolánk 2019.03.19- én egészségnapot rendezett. A tanítási órákat követően közös zenés gimnasztikával indítottuk a programot. Ezt követően az osztályok a saját tantermükben osztályfőnökük vezetésével két feladatot oldottak meg. Az egyik egy plakát készítése volt az egészséggel kapcsolatban. A másik feladat zöldségből és gyümölcsből különféle érdekes „kreációk „készítése. Minden osztályban jól működött a munkamegosztás, aminek köszönhetően gyönyörű alkotások születtek. A program második felében a 8 osztály 8 állomáson bővíthette ismereteit, amelyet minden helyszínen játékos feladatmegoldás zárt. Volt lufifújó verseny, puzzle, fűszerek felismerése szaglás után, totó, bizalomjáték, akadályok leküzdése, hulladék szelektív válogatása.

A 8 állomás témái a következőképpen alakult: 1. Akadálypálya 2. Testi higiénia 3. Szelektív hulladékgyűjtés 4. Egészséges táplálkozás 5. Klímaváltozás 6. Szenvedélybetegségek 7. Lelki egészség, szeretet 8. Testmozgás- sportok- sportolók

A program gördülékenyen ment, az osztályok tanulói fegyelmezetten és aktívan vettek részt a feladatokban. Bízunk benne, hogy a megszerzett ismereteket beépítik és használják majd a mindennapi életük során. Célunk a prevenció, egy testileg-lelkileg egészséges generáció nevelése.

Képek megtekinthetőek a galériában.


TE SZEDD!

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola is kapcsolódott a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért!” mozgalomhoz. A szemétszedést március 22-én 14 órakor kezdtük.
Iskolánk apraja-nagyja és természetesen pedagógusai végig járták a település utcáit,
játszóterét és összegyűjtötték az eldobált hulladékot. Másfél óra alatt 20 zsák szemetet
szedtünk össze. Az önkormányzat kisbusszal segített az iskola udvarára szállítani a zsákokat.
A képek a galériában megtekinthetőek.

ISKOLAI FARSANG 

A télbúcsúztató farsangi mulatságot 2019. február 15-én tartottuk iskolánkban. Az osztályok hetekig készültek a jelmezekkel és a produkciókkal a nagy eseményre. A tornatermet, a folyosókat és a tantermeket is szépen feldíszítettük. Rendhagyóan először az egyéni fellépők mutatkoztak be, majd a csoportos produkciók következtek, amelyek ebben az évben nagyon sokszínűre sikerültek. Voltak japán-, cowboy- és strucctáncosok, diszkópalánták, popcorn árusok, ceruzák, boszorkányok és bohócok is. A zsűri szerint az alsó tagozatosok közül a 3. osztály, a felsősök közül pedig a 7. osztály bizonyult a legjobbnak. Jutalmuk egy-egy csokoládés torta volt. Minden gyerek a fellépésért az SZMK-tól üdítőt kapott. A műsorszámok után következett az udvaron a kiszebáb égetése, amelyet a felsősök regölése kísért. Az est további részében diszkó várta a gyerekeket. A szülők gondoskodtak a büféről és a tomboláról. Hét órakor került sor a tombolahúzásra, ahol nagyon sok ajándék gazdára talált. A mulatozás nyolc órakor ért véget. Mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönet a szülőknek és az osztályfőnököknek az áldozatos munkáért.

                                                                                                                           Buszlai Éva 

a DÖK felnőtt patronálója

Teljes cikk az alábbi linkre kattintva megnézhető illetve letölthető.

Új foglalkozások a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

 

A 2018/2019-es tanévben tovább bővült iskolánk szabadidős tevékenységének kínálata. Az eltelt időszak azt bizonyítja, hogy hasznosan tevékenykednek a tanórán kívüli foglalkozásokon a gyerekek, s megszerették az általuk választott szakkört. Az alábbiakban ezekbe nyerünk némi bepillantást.

Majorette csoport

 

Intézményvezetői ötlet alapján 2018 szeptemberétől működik a mazsorett iskolánkban.

unnamed (1)A jelenleg 12 fős csoportot 3-4. osztályos lányok alkotják. A foglalkozáson heti rendszerességgel vesznek részt, ahol az általános részkészségek fejlesztése és a mazsorett alapjai mellett konkrét fellépésre kialakított koreográfiát sajátítanak el (pl: bemutatkoztak már az iskolai bálon, farsangon). 

Kezdetben a pompon használat technikájával ismerkedtek meg, ezt az eszközt  alkalmazzák a felkészülés és a fellépések alkalmával is. A mozgást és a zenei érzéket együttesen fejlesztő foglalkozáson fokozott hangsúly helyeződik a tánc alapjaira, a helyes testtartásra, a megfelelő erőnlét kialakítására.unnamed

A mazsorett fejleszti a ritmusérzéket, a magabiztosságot, és önbizalmat ad a gyerekeknek. Ezek a pozitív személyiségjegyek későbbi tanulmányaik, megmérettetéseik alkalmával is megmutatkoznak majd. unnamed (2)

A foglalkozások vidám, barátságos hangulatát fegyelmezett munka kíséri, amelyet fáradhatatlan lelkesedéssel végeznek a tagok.

Antal Orosz Judit

csoportvezető

 


Német szakkör

 

 

A német szakkör célja a németmint idegen nyelv megszerettetése a kisiskolás korosztállyal az angol mellett. Szeptembertől júniusig heti egy alkalommal tart a foglalkozás, ahol játékos formában sajátíthatják el a gyerekek a nyelv alapjait. Dalokat, verseket, mondókákat, kiszámolókat, körjátékokat tanulunk. unnamed (4)
Emellett megismerhetnek néhány nemzetközi szokást, a családtagok neveit, színeket, számokat, iskolai felszereléseket, állatneveket, köszönési formákat, kedvenc ételeik, gyümölcsök, zöldségek neveit. unnamed (3)A tanulók a német gyerekek kedvenc mesefiguráival is találkozhatnak, s ehhez meserészleteket, videofelvételeket is megtekinthetnek. A nyelvi játékok fejlesztik a gyerekek kommunikációs készségét, képzelőerejét, problémamegoldóképességét, anyanyelvi érzékenységét, gondolkodását. A diákok életkorának megfelelő illemszabályok ismertetésével, akülönböző szituációs helyzetek eljátszásával szóbeli szövegalkotásukat erősítjük. 

         

                                                    

Varga – Kovács Anita

     csoportvezető

 


 

 A szivacskézilabda

szivacskézilabda a kézilabdázás előkészítő játéka. 

unnamed (7)

A szivacskézilabdázás a gyermekek első, versenyélményt is nyújtó találkozása a labdával. Két reménynek ad esélyt. Egyrészt felkeltheti a mozgás, a rendszeres sportolás iránti vágyat, másrészt kezdeményezhet valamely sportjáték iránti érdeklődést, jelesül a kézilabdázás megkedvelését. A szivacskézilabdázás a legújabb “találmány”, ahol az iskolások körében szerveződött csapatok számára gólok, győztesek és vesztesek léteznek. A legügyesebb kézilabdás palánták pedig a sportág jövőjét építhetik. Számos területet fejlesztünk ezáltal: csapatszellem, koordinált mozgás, kézügyesség, absztraháló-képesség, logikai gondolkodás.

A gyerekek körében igen népszerű ez az új sportág, nagyon nagy élvezettel járnak a szakkörre.

Horváthné Gerbár Anita

csoportvezető

 

 


 

 

Sakk-kör

 

 

unnamed (8)Ezen tanév szeptemberétől tovább színesedett iskolánk szabadidős kínálata: sakk szakkör várja az érdeklődő diákokat. Az első foglakozásokon megismerkedtünk a tábla felépítésével, a bábukkal, azok lépéséinek lehetőségével, a szabályokkal, és természetesen a játék céljával, a győzelemmel. 

 

Persze elméletben ezeket nem volt könnyű megtanulni, ezért a tanulók játék közben gyakran kérdezték, hogy szabályosan, helyesen léptek-e. Egyelőre még a gyors győzni akarás, és nem az átgondolt játék a jellemző. Ezért minden foglakozáson a sakkozó pároknál elemezzük: mit miért tettek, és esetleg mi lett volna a célszerűbb lépés.unnamed (9) Nem könnyű egyszerre támadni és védekezni is, előre gondolkodni több lépéssel, kitalálni az ellenfél elképzeléseit. A gyerek lelkesek, a gondolkodást, a problémamegoldó képességet pedig folyamatosan csiszoljuk. Nem vagyunk, és nem is igen leszünk nagymesterek, de kellemesen és értelmesen töltjük együtt közösen a diákokkal ezt a heti egy órát.

Kovácsvölgyi Zoltán

csoportvezető

 

 

2018


Bunkertúra

Iskolánk húsz diákja és három tanárnője kerékpártúrával egybekötött múzeumi látogatáson vett részt Kemecse-Haas Tanyán. A cél: a polgári védelem korábbi szigorúan titkos, atombiztos, légmenetesen zárható megyei védett vezetési pontja (MVP) volt, amely ma már látogatható. Az épületeket a hidegháború alatt, a 60-as években építették, és misztikusan csak MVP 302 objektumnak nevezték – már akik tudtak a létezéséről.

A kemecsei rendőrőrs munkatársainak közbenjárására községünk egyik polgárőre kísérte szolgálati járművel a csoportot az oda-vissza, a közel harminc kilométeres távolságon a biztonságos kerekezés érdekében.

A ,,bunker” történetét Rebák Tibor – a katasztrófavédelem nyugdíjas munkatársa – mesélte el, miközben körbekísérte a gyermekeket a földalatti helyiségekben. A következőket mondta: a hidegháború idején minden megyeszékhely és a főváros közelében épült ilyen létesítmény, amelyre éjjel-nappal polgári fegyveres őrök vigyáztak, az illetéktelen behatolás megelőzését őrkutya is segítette. Háború esetén a szakemberek akár hatvanan is az objektumból irányították volna a lakosság mentését, mentesítését, kitelepítését. A zavartalan munka érdekében a védett vezetési pontban dolgozókat saját kút látta el vízzel, és áramról is az épületben lévő berendezés gondoskodott. Természetesen élelmiszer készételeket is tároltak a raktárban lévő helyiségekben. A mélylétesítményben történő munkavégzést, tisztálkodást étkezést, ruházati ellátást, váltást, pihenést a betelepülés során kiadott tájékoztató tartalmazta, melynek betartása mindenki részéről kötelező volt. A külvilággal vezetékes eszközzel és rádión keresztül lehetet tartani a kapcsolatot. Amikor a külső levegő beszívása szünetelt, a belső levegő recirkuláltatása regeneráló patronon át oxigéndúsítással történt. Az oxigén és a széndioxid – mérés folyamatos volt. A 302-es objektumot szerencsére csak gyakorlatok során használták az érintett szakemberek.

A túra résztvevői élményekkel és ismeretekkel gazdagabban, no meg fáradtabban tértek vissza a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola elnevezésű ,,objektumhoz”.

Kovácsvölgyi Zoltán

a túra szervezője


1956-ra emlékeztünk

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola diákjaival 2018. október 19-én ünnepélyesen megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A rendezvényt az énekkaros diákok és a táncosok műsora tette még színesebbé.


Karácsonyi sorverseny

Az idei évben is megrendezésre került a karácsonyi sorverseny iskolánkban, amelyen az óvodások is részt vettek. A rendezvényen számos érdekes feladatot kellett végrehajtani a gyerekeknek, melyek ügyességet és koncentrációt igényeltek. Ilyen volt például a hógolyó gurítása, a szaloncukor Mikulás zsákjába dobása, vándorsapka adogatása. Mindenki nagyon jól érezte magát, és igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a megmérettetésen. Az összesítést követően kiosztásra kerültek a jól megérdemelt érmek és szaloncukrok. Köszönjük, hogy az óvodások megtiszteltek bennünket részvételükkel ezen az eseményen.
Reméljük, jövőre is találkozunk a leendő nagycsoportosokkal.

Antal – Orosz Judit és Molnár Enikő
tanítók További képek :  Galériáink


Karácsonyi hét

KARÁCSONY

Az év utolsó tanítási hete a karácsony jegyében telt iskolánkban. Hétfőn reggel elsőseink kedves kis verses, zenés műsorral nyitották meg a karácsonyi hetet, majd a délelőtt folyamán az óvodásokkal versenyeztek a tornateremben. Kedd délután kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket, ahol nagyon szép manósapkák és hóemberek készültek. Szerdán ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat a felsősök, majd az alsósok. Pénteken a tanítási órák után került sor az ünnepi karácsonyi műsorra a tornateremben, melyre sok szülő is kíváncsi volt. Tánccal, énekkel, versekkel megható hangulatot varázsoltak a szereplők az iskola falai közé. Ezekkel a programokkal próbáltuk tanulóinkat ráhangolni a karácsonyra.

Teljes galéria


„RÓLUNK ÍRT A MÉDIA”


2018/2019 TANÉVBEN TÖRTÉNT2022/2023-as tanév

 

 

2021/2022-es tanév


Tornabemutató.

Iskolánkban hagyománnyá vált tornabemutató idén is nagy sikert aratott. Kilenc osztály lépett fel különböző műsoraikkal, amelyet több száz néző érdeklődve figyelt végig.


Október 23.-i megemlékezés Letöltés

A magyar népmese világnapja

Iskolánkban 2021. szeptember 30-án az alsó évfolyamos gyerekeknek rendezett nagyszabású mesedélután fantasztikus hangulatban zajlott. Megemlékeztünk híres népmeseírónkról Benedek Elekről, aki szeptember 30-án született.

Állatok világnapja a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

Mondd, szereted az állatokat?

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük minden évben, október 4-én, Szent Ferenc halálának emléknapján. E nap alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő társként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Felhívja a figyelmet a vadon élő és házi kedvenc állatainkra, az emberek és állatok együttélésének szabályira. Legfőbb üzenete, hogy egész évben éljünk harmóniában a természettel, környezetünkkel és a minket körülvevő élőlényekkel.

Iskolába csalogató

Az iskolai életre való felkészítés az óvoda megkezdésével indul és azt követően éveken át folyamatosan zajlik. Ezért az utolsó óvodai évüket töltő gyermekek számára a mindennapi foglalkozásokon felül iskolába csalogató foglalkozásokat is tartunk – évente háromszor. Az előkészítő foglalkozások legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Immár második éve a bázisintézményi programsorozatunk alappillére. 

Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.

2021. október 12-én 15 nagycsoportos óvodás és négy külsős érdeklődő látogatott el intézményünkbe, betekintést nyerve a szakmai munkánkba. A foglalkozás témája minden esetben  szorosan kapcsolódik az óvodai nevelési tematikához. Relaxációs zenével, tevékenykedtetéssel, „vendégek” közreműködésével – őszanyó és őszapó – változatossá, hangulatossá tettem számukra azt az egy órás foglalkozást. 

 

  • A témaválasztással elsődleges célom az volt, hogy felmérjem a nagycsoportos óvodások körében, mennyire jártasak az azonos formák felismerésében, a különbözőségek megállapítása, problémát jelent-e számukra. 

  • A sikeres olvasástanulás alapfeltétele, hogy a gyermekek képesek legyenek felismerni az apróbb eltéréseket is, a formák közötti azonosságokat és különbözőségeket. A foglalkozás fő irányvonala erre épül. 

  • Távlati célként jelenik meg, hogy szeptemberben az írás tanításánál megfelelő alapokra tudjunk építeni a forma – alak, alakállandóság vonatkozásában. 

  • A tevékenységközpontú tanítás hívei vagyunk, ezért játékosan, interaktív feladatok bevonásával kívántam élményszerűvé tenni ezt a délutánt. 

Megítélésem szerint és a visszacsatolás is azt támasztja alá, hogy minden gyermek és felnőtt jól érezte magát. 

Horváthné Gerbár Anita


Pályaorientációs nap

A 2021/2022-es tanévben szeptember 28-án került sor a pályaorientációs nap megtartására. Az osztályok nagyon izgalmas szakmákkal ismerkedtek meg. Az elsősök és a harmadikosok ennek kapcsán az állatkertbe látogattak el és megismerkedtek az állattartás rejtelmeivel. Majmokat etettek a gyerekek és a cápák etetését is végignézhették, illetve megfigyelhették, hogy hogyan kell gondoskodni az állatokról. Természetesen egy kis állatkerti séta is belefért, ahol a távoli tájak élővilágába is betekintést nyertek tanulóink. Két csoport a botanikus kertben járt. Itt a növények testfelépítésével, gondozásával ismerkedtek meg. Hazánk legjellemzőbb erdőtípusait is megfigyelhették, valamint néhány, nálunk nem termesztett, növényfajt is megcsodáltak. A rendőrségre látogató osztály előadást hallgatott a rendőri munkáról, majd néhány tanulót „rabosítottak” és a rendőrmotorokra is felülhettek a bátrabbak. A tűzoltók kemény, küzdelmes munkájába nyert betekintést két alsós osztályunk. Itt egy tárlatvezetés során ismerkedtek meg tanulóink ezzel a szép szakmával. Életre szóló élménnyé vált számukra, amikor egy tűzoltóautót belülről is megnézhettek az oltáshoz szükséges eszközökkel együtt, valamint egy próbariasztás részesei is lehettek. A legnagyobbak (6-7-8. osztály) a Metró áruházba és a MÁV-hoz látogattak. A vasútnál előadás keretében elmondták, hogy milyen munkalehetőségek vannak a fiatalok számára. Tisztázták azt is, hogy az egyes munkakörök betöltéséhez milyen végzettség kell. Ezután a gyerekek kipróbálhatták az utastájékoztató hangosbemondót. Megfigyelhették azt is, hogy hogyan irányítják a vonatokat a vezérlőben, valamint a vágányváltót is kezelhették. Az üzemlátogatás végén egy TOTÓ várt a gyerekekre, ahol a két legügyesebb értékes ajándékot kapott. Természetesen a többieket sem hagyták üres kézzel hazatérni. A Metróban PPT bemutatóval kezdték a vállalat megismertetését. Ezután néhány fogalmat tisztáztak a gyerekekkel. Végigkísérték az áru útját a beérkezéstől a pénztárig. A raktárban kipróbálhatták a raklapra pakolás precizitásának fontosságát és a raklapemelő mozgatását. Sőt egy kis versenyre is sor került, árucímkéket kellett a megfelelő helyre ragasztani. A győztesnek természetesen jutalom járt. Minden osztály rengetek élménnyel és új, hasznos ismerettel gazdagodva tért haza.


Farsang 2021


2019/2020-as tanév

Karácsonyi műsor

„Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények

együtt kell dobbanni az emberek szívének!

Szóljon idén arról minden mese, ének, 

hogy varázslata van a szív szeretetének!

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,

minden ember legyen örömmel megáldott!”

Ezek a sorok fő mottóként lengték körbe az idei karácsonyi műsort és az azt megelőző, a tanulók számára érdekes programokkal gazdagított ünnepi hetet a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában.

Mint minden évben, idén is fáradtságot nem kímélve, hetekig készültek a gyerekek az ünnepi előadásra, hogy iskolatársaik, tanáraik és szüleik számára odavarázsolják a karácsony hangulatát. 

Hazai és nemzetközi költők versei mellett tánccal, zongora- és furulya-előadással, dalokkal szépen csokorba kötve adták át a nézőknek az ünnepi érzéseket. 

Mindezt még valóságosabbá tették a gyerekek által viselt angyalszárnyak, így igazán meghitt, szívhez szóló, a szeretet ünnepét méltón előkészítő műsort láthattunk.


Október 23-i megemlékezés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre iskolánk 12 diákja már szeptember elejétől próbált. A narrátorok szövege alapján részletesen felidézhettük a kor történéseit, a harc mozzanatait. Ezeket szavalatok, versrészletek tették szemléletesebbé.Hogy még érthetőbbek legyenek az akkori események a tanulók számára, egy rövid jelenet szakította meg a lírai részeket. A műsort az 5. osztályos lányok tánca színesítette Koncz Zsuzsa: Miért hagytuk, hogy így legyen? című dalára.

Gratulálunk a szereplőknek!

Benkő Barbara,Tokár Dorina,

Mudri Vivien,Kádas Panna,

Kertész Milán,Kádas Bence,

Takács Patrik,Kotán Milán,

Szabó Máté,Horváth Hédi,

Ócsai Ábel,Juhász Ágnes,

Biró Kiara,Dicső Dóra,

Kovács Boglárka,Liki Szonja,

Nagy Dávid,Papcsák Adrienn,

Liki Debóra,Sipos Zsófia,

Gergely Gréta 

Vágner Mária 

felkészítő pedagógus


Népmese Napja

Ebben a tanévben is megrendezésre került a Népmese Napja intézményünkben. Alsó évfolyamokon 16 lelkes gyermek vett részt a megmérettetésen. Minden diák igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a csapatversenyen. Érdekes és gondolkodtató feladatokat kellett megoldani a tanulóknak, melyek között voltak mozgásos próbatételek is. Ilyen volt például a varázspálca gyűjtése, képrejtvény, korona keresése, mesecímek javítása, szereplők felismerése.

Molnár Enikő

 pedagógus


Évnyitó

A 2019/2020-as tanév a hosszú nyári szünet után, 2019. szeptember elsején vette kezdetét. 

A méltó keretek között megrendezésre kerülő tanévnyitó ünnepség szereplői néhány nagycsoportos óvodás és az alsó tagozat pár tanulója volt. A főszerep viszont annak a 21 gyermeknek jutott, akiknek osztályfőnöke Varga Kovács Anita. 

Amíg a napsütéses, meleg időjárás a nyárra emlékeztetett, addig az elhangzott dalok, versek, a kezdő Himnusz és a záró Szózat ráébresztett mindenkit, hogy a következő napon több mint 150 gyermek számára megkezdődik a tanulás.

Ehhez a segítség az iskola által felajánlott íróeszköz volt, melyet a legkisebbek Igazgató Nőtől vehettek át. Az iskola minden résztvevőjének és a jelenlévőknek sikeres tanévet kívánok!

Kozákné Németi Zsuzsanna

pedagógus


2018/2019-es tanév

Ballagás

BALLAGÁS

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola végzős tanulói 2019. június 21-én búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és az iskolától. A hetedikesek szépen feldíszítették a bejáratot, a folyosókat és a tantermet erre az alkalomra. Az időjárás délutánra kedvezőre fordult, így az iskola udvarán tartottuk a ballagást. A nyolcadikosok a műsor keretében virággal köszöntötték szüleiket, és megkoszorúzták Móra Ferenc emlékművét. Vass Edit intézményvezető könyveket, okleveleket, ajándékokat osztott iskolánk legeredményesebb tanulóinak, illetve intézményünket segítő szülőknek.

Buszlai Éva

osztályfőnök


Móra Ferenc-műveltségi verseny Nyírturán

Több éves hagyomány a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában, hogy meghirdetjük az alsó tagozatosok körében a Móra Ferenc-műveltségi versenyt. A harmadik és negyedik osztályosokból összeállított 4 fős csapatok felkészítő tanáraik segítségével a Kincskereső kisködmön című ifjúsági regényből és Móra Ferenc életrajzából készültek az egy órás megmérettetésre.

A feladatsor a következőkből állt: igaz-hamis állítások, szavak alkotása, keresztrejtvény, villámkérdések, régi kifejezések rajza, sorbarendezés, foglalkozások ismerete.

A feladatsort Bobonkáné Vass Erika és Kozákné Németi Zsuzsanna állította össze.

Mindenkinek apró ajándékkal kedveskedtünk, az első három helyen végzett csapat pedig oklevelet is átvehetett.

Dobogósaink a következők:

 

  1. Tiszanagyfalui Általános Iskola (Körtemuzsikások)

  1. Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (Gyémántcserép)

  1. Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Melúzia)

Iskolánk tanulói versenyen kívül indultak. Első helyezést ért el a Kincsvadászok, második lett a Ködmönösök csapata.

Gratulálunk minden csapatnak és felkészítő tanáraiknak is.

Várjuk őket szeretettel a következő évben is megrendezésre kerülő versenyünkre.

Köszönet minden kollégának, aki segített a megmérettetés sikeres lebonyolításában.

Kozákné Németi Zsuzsanna

a verseny egyik szervezője

Pályaorientációs nap az 5. osztályosok részvételével

a Nyíregyházi Egyetemen

2019. április 17-én a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola 5. osztályos diákjai pályaorientációs nap keretében osztályfőnökük támogatásával különböző szakmai területeket fedezhettek fel.

Az osztály Nyíri Zsolt vezetésével a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében járt. A tanulóknak itt lehetőségük volt betekinteni az intézmény életébe,meglátogattak több tanszéket, így megismerkedhettek számos, a tanszékek sajátosságaira jellemző eszközzel. 

A Jármű – és Mezőgazdasági Géptani Tanszéken a gyerekek beleültek az egyetem hallgatói által versenyekre készített gokartokba, melyet nagyon élvezett az osztály. Az előadó elmondta, hogy ezek a gépjárművek hogyan készülnek. Emellett a diákok megtekinthették a jelenleg készülő gokart összeszerelésének műszaki folyamatát, valamint lehetőségük nyílt beszélgetni a járművet építő hallgatókkal is.

Nagyobb lélegzetvételt igényelt a Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Tanszéken folyó munka megismerése. Nyíri Zsolt előadást tartott a gyerekeknek a 3D-s nyomtató használatáról, ezen kívül nagyon sok alkatrészt meg is tekinthettünk. Ezt követően egy hatalmas, kiállított „Tésztahíd”-dal ismerkedhettek meg a jelenlévők, melynek az építési folyamatát, szabályait szintén elmondta az előadó.

Az ezen a tanszéken folyó kutatómunkát rovar (pók) nagyítással is szemléltették a tanulók számára, amit nagyon érdekesnek tartottak a kis „biológusok”.

A legérdekesebb a kis „fizikusok” és „kémikusok” számára az volt, hogy láthatták, milyen, amikor egy 10 vagy 50 forintos pénzérmét „bearanyoz” dr. Beszeda Imre, aki ennek jellegzetességéről tájékoztatást is tartott. Egy-egy érmét a gyerekek emlékbe hazavihettek magukkal. 

A harmadik, egyben utolsó látogatásunk a Közlekedéstudományi és Infotechnologiai Tanszékre vezetett. Itt ötödikeseink beülhettek egy igazi pilótafülkébe, kipróbálhatták, illetve bepillantást nyerhettek egy pilóta által kezelt vezérlő működésébe. Egyúttal egy ott folyó pilótaoktatásba is betekintést nyerhettek, s az oktatást tartó előadó részletesen tájékoztatta a gyerekeket egy pilóta munkájáról, a pilótaképzés feltételeiről, s arról mi szükséges ahhoz, ha valamelyik tanuló ezt a szakmát preferálja.   

Úgy gondolom, ötödikeseink nagyon örültek a lehetőségnek, sokrétű előadásokon vehettek részt, több munkafolyamatotmegismerhettek, melyet ezúton köszönünk a Nyíregyházi Egyetem dolgozóinak.

Kozákné Németi Zsuzsanna

osztályfőnök

 

TELJES GALÉRIA


Húsvét

A tavaszi szünet előtti kedden került megrendezésre iskolánkban a húsvéti tojásfestés. Ebéd után a gyerekek csokitojást kerestek az iskola udvarán. Mindenki lázasan keresgélte az apró tojásokat a fák tövében és ágain, a játékok környékén, a virágos ládákban és a padok lábánál is. Volt olyan tanuló, akinek többet is sikerült megtalálnia, de akadt olyan is, akinek egyet sem. Ezután került sor a tojásfestésre a napközikben és a tanulószobán. A hagyományos módszeren túl készültek alkotások temperával, körömlakkal, matricával és zseníliával bevont dróttal is. Aki nem hozott magával tojástotthonról az sem maradt húsvéti tojás nélkül, mert papírból készített, vagy ajtódíszt csinált. Nagyon szép és érdekes megoldások születtek. A gyerekek nagyon élvezték a programot és jól érezték magukat.


KÖLTÉSZET NAPJA

Iskolánkban a Költészet napját szavalóverseny szervezésével ünnepeltük. 4 kategóriában hirdettük meg a megmérettetést, amelyre az alsósok közül igen sokan jelentkeztek. A gyerekek szabadon választott költeménnyel nevezhettek, amely nem képezi a tananyag részét. A zsűri az értékelésnél figyelembe vette a versválasztást, hogy mennyire felelt meg a gyerekek egyéniségének, érzelmi fejlettségének, személyiségének. Szempont volt a szöveg pontos tudása, a hangsúly, a hanglejtés, a hangerő és a hangszín megfelelő alkalmazása, valamint egyéb verbális eszközök használata, és a művészi teljesítmény is.

A versenyen a következő eredmények születtek.

1-2. osztály:

     1. helyezett – Giba Zsófia (2. o.)

     2. helyezett – Gulyás Zoltán (1. o.)

     3. helyezett – Dancs Evelin (1. o.)

3-4. osztály:

     1. helyezett – Varga Gréta Viola (3. o.)

     2. helyezett – Horváth János Nándor (3. o.)

     3. helyezett – Molnár Alex Mihály (4. o.)

                         – Mikó Bence (3. o.)

      Különdíjat kapott:– Horváth Hédi (4. o.)- Mikó Marcell (4. o.)

5-6. osztály:

     1. helyezett – Kovács Boglárka (6. o.)

      Különdíjat kapott:– Biró Kiara (6. o.)

Gratulálunk a díjazottaknak és a versenyzőknek!


Egészségnap az iskolában

Iskolánk 2019.03.19- én egészségnapot rendezett. A tanítási órákat követően közös zenés gimnasztikával indítottuk a programot. Ezt követően az osztályok a saját tantermükben osztályfőnökük vezetésével két feladatot oldottak meg. Az egyik egy plakát készítése volt az egészséggel kapcsolatban. A másik feladat zöldségből és gyümölcsből különféle érdekes „kreációk „készítése. Minden osztályban jól működött a munkamegosztás, aminek köszönhetően gyönyörű alkotások születtek. A program második felében a 8 osztály 8 állomáson bővíthette ismereteit, amelyet minden helyszínen játékos feladatmegoldás zárt. Volt lufifújó verseny, puzzle, fűszerek felismerése szaglás után, totó, bizalomjáték, akadályok leküzdése, hulladék szelektív válogatása.

A 8 állomás témái a következőképpen alakult: 1. Akadálypálya 2. Testi higiénia 3. Szelektív hulladékgyűjtés 4. Egészséges táplálkozás 5. Klímaváltozás 6. Szenvedélybetegségek 7. Lelki egészség, szeretet 8. Testmozgás- sportok- sportolók

A program gördülékenyen ment, az osztályok tanulói fegyelmezetten és aktívan vettek részt a feladatokban. Bízunk benne, hogy a megszerzett ismereteket beépítik és használják majd a mindennapi életük során. Célunk a prevenció, egy testileg-lelkileg egészséges generáció nevelése.

Képek megtekinthetőek a galériában.


TE SZEDD!

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola is kapcsolódott a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért!” mozgalomhoz. A szemétszedést március 22-én 14 órakor kezdtük.
Iskolánk apraja-nagyja és természetesen pedagógusai végig járták a település utcáit,
játszóterét és összegyűjtötték az eldobált hulladékot. Másfél óra alatt 20 zsák szemetet
szedtünk össze. Az önkormányzat kisbusszal segített az iskola udvarára szállítani a zsákokat.
A képek a galériában megtekinthetőek.

ISKOLAI FARSANG 

A télbúcsúztató farsangi mulatságot 2019. február 15-én tartottuk iskolánkban. Az osztályok hetekig készültek a jelmezekkel és a produkciókkal a nagy eseményre. A tornatermet, a folyosókat és a tantermeket is szépen feldíszítettük. Rendhagyóan először az egyéni fellépők mutatkoztak be, majd a csoportos produkciók következtek, amelyek ebben az évben nagyon sokszínűre sikerültek. Voltak japán-, cowboy- és strucctáncosok, diszkópalánták, popcorn árusok, ceruzák, boszorkányok és bohócok is. A zsűri szerint az alsó tagozatosok közül a 3. osztály, a felsősök közül pedig a 7. osztály bizonyult a legjobbnak. Jutalmuk egy-egy csokoládés torta volt. Minden gyerek a fellépésért az SZMK-tól üdítőt kapott. A műsorszámok után következett az udvaron a kiszebáb égetése, amelyet a felsősök regölése kísért. Az est további részében diszkó várta a gyerekeket. A szülők gondoskodtak a büféről és a tomboláról. Hét órakor került sor a tombolahúzásra, ahol nagyon sok ajándék gazdára talált. A mulatozás nyolc órakor ért véget. Mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönet a szülőknek és az osztályfőnököknek az áldozatos munkáért.

                                                                                                                           Buszlai Éva 

a DÖK felnőtt patronálója

Teljes cikk az alábbi linkre kattintva megnézhető illetve letölthető.

Új foglalkozások a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

 

A 2018/2019-es tanévben tovább bővült iskolánk szabadidős tevékenységének kínálata. Az eltelt időszak azt bizonyítja, hogy hasznosan tevékenykednek a tanórán kívüli foglalkozásokon a gyerekek, s megszerették az általuk választott szakkört. Az alábbiakban ezekbe nyerünk némi bepillantást.

Majorette csoport

 

Intézményvezetői ötlet alapján 2018 szeptemberétől működik a mazsorett iskolánkban.

unnamed (1)A jelenleg 12 fős csoportot 3-4. osztályos lányok alkotják. A foglalkozáson heti rendszerességgel vesznek részt, ahol az általános részkészségek fejlesztése és a mazsorett alapjai mellett konkrét fellépésre kialakított koreográfiát sajátítanak el (pl: bemutatkoztak már az iskolai bálon, farsangon). 

Kezdetben a pompon használat technikájával ismerkedtek meg, ezt az eszközt  alkalmazzák a felkészülés és a fellépések alkalmával is. A mozgást és a zenei érzéket együttesen fejlesztő foglalkozáson fokozott hangsúly helyeződik a tánc alapjaira, a helyes testtartásra, a megfelelő erőnlét kialakítására.unnamed

A mazsorett fejleszti a ritmusérzéket, a magabiztosságot, és önbizalmat ad a gyerekeknek. Ezek a pozitív személyiségjegyek későbbi tanulmányaik, megmérettetéseik alkalmával is megmutatkoznak majd. unnamed (2)

A foglalkozások vidám, barátságos hangulatát fegyelmezett munka kíséri, amelyet fáradhatatlan lelkesedéssel végeznek a tagok.

Antal Orosz Judit

csoportvezető

 


Német szakkör

 

 

A német szakkör célja a németmint idegen nyelv megszerettetése a kisiskolás korosztállyal az angol mellett. Szeptembertől júniusig heti egy alkalommal tart a foglalkozás, ahol játékos formában sajátíthatják el a gyerekek a nyelv alapjait. Dalokat, verseket, mondókákat, kiszámolókat, körjátékokat tanulunk. unnamed (4)
Emellett megismerhetnek néhány nemzetközi szokást, a családtagok neveit, színeket, számokat, iskolai felszereléseket, állatneveket, köszönési formákat, kedvenc ételeik, gyümölcsök, zöldségek neveit. unnamed (3)A tanulók a német gyerekek kedvenc mesefiguráival is találkozhatnak, s ehhez meserészleteket, videofelvételeket is megtekinthetnek. A nyelvi játékok fejlesztik a gyerekek kommunikációs készségét, képzelőerejét, problémamegoldóképességét, anyanyelvi érzékenységét, gondolkodását. A diákok életkorának megfelelő illemszabályok ismertetésével, akülönböző szituációs helyzetek eljátszásával szóbeli szövegalkotásukat erősítjük. 

         

                                                    

Varga – Kovács Anita

     csoportvezető

 


 

 A szivacskézilabda

szivacskézilabda a kézilabdázás előkészítő játéka. 

unnamed (7)

A szivacskézilabdázás a gyermekek első, versenyélményt is nyújtó találkozása a labdával. Két reménynek ad esélyt. Egyrészt felkeltheti a mozgás, a rendszeres sportolás iránti vágyat, másrészt kezdeményezhet valamely sportjáték iránti érdeklődést, jelesül a kézilabdázás megkedvelését. A szivacskézilabdázás a legújabb “találmány”, ahol az iskolások körében szerveződött csapatok számára gólok, győztesek és vesztesek léteznek. A legügyesebb kézilabdás palánták pedig a sportág jövőjét építhetik. Számos területet fejlesztünk ezáltal: csapatszellem, koordinált mozgás, kézügyesség, absztraháló-képesség, logikai gondolkodás.

A gyerekek körében igen népszerű ez az új sportág, nagyon nagy élvezettel járnak a szakkörre.

Horváthné Gerbár Anita

csoportvezető

 

 


 

 

Sakk-kör

 

 

unnamed (8)Ezen tanév szeptemberétől tovább színesedett iskolánk szabadidős kínálata: sakk szakkör várja az érdeklődő diákokat. Az első foglakozásokon megismerkedtünk a tábla felépítésével, a bábukkal, azok lépéséinek lehetőségével, a szabályokkal, és természetesen a játék céljával, a győzelemmel. 

 

Persze elméletben ezeket nem volt könnyű megtanulni, ezért a tanulók játék közben gyakran kérdezték, hogy szabályosan, helyesen léptek-e. Egyelőre még a gyors győzni akarás, és nem az átgondolt játék a jellemző. Ezért minden foglakozáson a sakkozó pároknál elemezzük: mit miért tettek, és esetleg mi lett volna a célszerűbb lépés.unnamed (9) Nem könnyű egyszerre támadni és védekezni is, előre gondolkodni több lépéssel, kitalálni az ellenfél elképzeléseit. A gyerek lelkesek, a gondolkodást, a problémamegoldó képességet pedig folyamatosan csiszoljuk. Nem vagyunk, és nem is igen leszünk nagymesterek, de kellemesen és értelmesen töltjük együtt közösen a diákokkal ezt a heti egy órát.

Kovácsvölgyi Zoltán

csoportvezető

 

 

2018


Bunkertúra

Iskolánk húsz diákja és három tanárnője kerékpártúrával egybekötött múzeumi látogatáson vett részt Kemecse-Haas Tanyán. A cél: a polgári védelem korábbi szigorúan titkos, atombiztos, légmenetesen zárható megyei védett vezetési pontja (MVP) volt, amely ma már látogatható. Az épületeket a hidegháború alatt, a 60-as években építették, és misztikusan csak MVP 302 objektumnak nevezték – már akik tudtak a létezéséről.

A kemecsei rendőrőrs munkatársainak közbenjárására községünk egyik polgárőre kísérte szolgálati járművel a csoportot az oda-vissza, a közel harminc kilométeres távolságon a biztonságos kerekezés érdekében.

A ,,bunker” történetét Rebák Tibor – a katasztrófavédelem nyugdíjas munkatársa – mesélte el, miközben körbekísérte a gyermekeket a földalatti helyiségekben. A következőket mondta: a hidegháború idején minden megyeszékhely és a főváros közelében épült ilyen létesítmény, amelyre éjjel-nappal polgári fegyveres őrök vigyáztak, az illetéktelen behatolás megelőzését őrkutya is segítette. Háború esetén a szakemberek akár hatvanan is az objektumból irányították volna a lakosság mentését, mentesítését, kitelepítését. A zavartalan munka érdekében a védett vezetési pontban dolgozókat saját kút látta el vízzel, és áramról is az épületben lévő berendezés gondoskodott. Természetesen élelmiszer készételeket is tároltak a raktárban lévő helyiségekben. A mélylétesítményben történő munkavégzést, tisztálkodást étkezést, ruházati ellátást, váltást, pihenést a betelepülés során kiadott tájékoztató tartalmazta, melynek betartása mindenki részéről kötelező volt. A külvilággal vezetékes eszközzel és rádión keresztül lehetet tartani a kapcsolatot. Amikor a külső levegő beszívása szünetelt, a belső levegő recirkuláltatása regeneráló patronon át oxigéndúsítással történt. Az oxigén és a széndioxid – mérés folyamatos volt. A 302-es objektumot szerencsére csak gyakorlatok során használták az érintett szakemberek.

A túra résztvevői élményekkel és ismeretekkel gazdagabban, no meg fáradtabban tértek vissza a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola elnevezésű ,,objektumhoz”.

Kovácsvölgyi Zoltán

a túra szervezője


1956-ra emlékeztünk

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola diákjaival 2018. október 19-én ünnepélyesen megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A rendezvényt az énekkaros diákok és a táncosok műsora tette még színesebbé.


Karácsonyi sorverseny

Az idei évben is megrendezésre került a karácsonyi sorverseny iskolánkban, amelyen az óvodások is részt vettek. A rendezvényen számos érdekes feladatot kellett végrehajtani a gyerekeknek, melyek ügyességet és koncentrációt igényeltek. Ilyen volt például a hógolyó gurítása, a szaloncukor Mikulás zsákjába dobása, vándorsapka adogatása. Mindenki nagyon jól érezte magát, és igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a megmérettetésen. Az összesítést követően kiosztásra kerültek a jól megérdemelt érmek és szaloncukrok. Köszönjük, hogy az óvodások megtiszteltek bennünket részvételükkel ezen az eseményen.
Reméljük, jövőre is találkozunk a leendő nagycsoportosokkal.

Antal – Orosz Judit és Molnár Enikő
tanítók További képek :  Galériáink


Karácsonyi hét

KARÁCSONY

Az év utolsó tanítási hete a karácsony jegyében telt iskolánkban. Hétfőn reggel elsőseink kedves kis verses, zenés műsorral nyitották meg a karácsonyi hetet, majd a délelőtt folyamán az óvodásokkal versenyeztek a tornateremben. Kedd délután kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket, ahol nagyon szép manósapkák és hóemberek készültek. Szerdán ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat a felsősök, majd az alsósok. Pénteken a tanítási órák után került sor az ünnepi karácsonyi műsorra a tornateremben, melyre sok szülő is kíváncsi volt. Tánccal, énekkel, versekkel megható hangulatot varázsoltak a szereplők az iskola falai közé. Ezekkel a programokkal próbáltuk tanulóinkat ráhangolni a karácsonyra.

Teljes galéria


„RÓLUNK ÍRT A MÉDIA”


2018/2019 TANÉVBEN TÖRTÉNT


 


2022/2023-as tanév

 

 

 

2021/2022-es tanév


Tornabemutató.

Iskolánkban hagyománnyá vált tornabemutató idén is nagy sikert aratott. Kilenc osztály lépett fel különböző műsoraikkal, amelyet több száz néző érdeklődve figyelt végig.


Október 23.-i megemlékezés Letöltés

A magyar népmese világnapja

Iskolánkban 2021. szeptember 30-án az alsó évfolyamos gyerekeknek rendezett nagyszabású mesedélután fantasztikus hangulatban zajlott. Megemlékeztünk híres népmeseírónkról Benedek Elekről, aki szeptember 30-án született.

Állatok világnapja a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

Mondd, szereted az állatokat?

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük minden évben, október 4-én, Szent Ferenc halálának emléknapján. E nap alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő társként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Felhívja a figyelmet a vadon élő és házi kedvenc állatainkra, az emberek és állatok együttélésének szabályira. Legfőbb üzenete, hogy egész évben éljünk harmóniában a természettel, környezetünkkel és a minket körülvevő élőlényekkel.

Iskolába csalogató

Az iskolai életre való felkészítés az óvoda megkezdésével indul és azt követően éveken át folyamatosan zajlik. Ezért az utolsó óvodai évüket töltő gyermekek számára a mindennapi foglalkozásokon felül iskolába csalogató foglalkozásokat is tartunk – évente háromszor. Az előkészítő foglalkozások legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Immár második éve a bázisintézményi programsorozatunk alappillére. 

Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.

2021. október 12-én 15 nagycsoportos óvodás és négy külsős érdeklődő látogatott el intézményünkbe, betekintést nyerve a szakmai munkánkba. A foglalkozás témája minden esetben  szorosan kapcsolódik az óvodai nevelési tematikához. Relaxációs zenével, tevékenykedtetéssel, „vendégek” közreműködésével – őszanyó és őszapó – változatossá, hangulatossá tettem számukra azt az egy órás foglalkozást. 

  • A témaválasztással elsődleges célom az volt, hogy felmérjem a nagycsoportos óvodások körében, mennyire jártasak az azonos formák felismerésében, a különbözőségek megállapítása, problémát jelent-e számukra. 

  • A sikeres olvasástanulás alapfeltétele, hogy a gyermekek képesek legyenek felismerni az apróbb eltéréseket is, a formák közötti azonosságokat és különbözőségeket. A foglalkozás fő irányvonala erre épül. 

  • Távlati célként jelenik meg, hogy szeptemberben az írás tanításánál megfelelő alapokra tudjunk építeni a forma – alak, alakállandóság vonatkozásában. 

  • A tevékenységközpontú tanítás hívei vagyunk, ezért játékosan, interaktív feladatok bevonásával kívántam élményszerűvé tenni ezt a délutánt. 

Megítélésem szerint és a visszacsatolás is azt támasztja alá, hogy minden gyermek és felnőtt jól érezte magát. 

Horváthné Gerbár Anita


Pályaorientációs nap

A 2021/2022-es tanévben szeptember 28-án került sor a pályaorientációs nap megtartására. Az osztályok nagyon izgalmas szakmákkal ismerkedtek meg. Az elsősök és a harmadikosok ennek kapcsán az állatkertbe látogattak el és megismerkedtek az állattartás rejtelmeivel. Majmokat etettek a gyerekek és a cápák etetését is végignézhették, illetve megfigyelhették, hogy hogyan kell gondoskodni az állatokról. Természetesen egy kis állatkerti séta is belefért, ahol a távoli tájak élővilágába is betekintést nyertek tanulóink. Két csoport a botanikus kertben járt. Itt a növények testfelépítésével, gondozásával ismerkedtek meg. Hazánk legjellemzőbb erdőtípusait is megfigyelhették, valamint néhány, nálunk nem termesztett, növényfajt is megcsodáltak. A rendőrségre látogató osztály előadást hallgatott a rendőri munkáról, majd néhány tanulót „rabosítottak” és a rendőrmotorokra is felülhettek a bátrabbak. A tűzoltók kemény, küzdelmes munkájába nyert betekintést két alsós osztályunk. Itt egy tárlatvezetés során ismerkedtek meg tanulóink ezzel a szép szakmával. Életre szóló élménnyé vált számukra, amikor egy tűzoltóautót belülről is megnézhettek az oltáshoz szükséges eszközökkel együtt, valamint egy próbariasztás részesei is lehettek. A legnagyobbak (6-7-8. osztály) a Metró áruházba és a MÁV-hoz látogattak. A vasútnál előadás keretében elmondták, hogy milyen munkalehetőségek vannak a fiatalok számára. Tisztázták azt is, hogy az egyes munkakörök betöltéséhez milyen végzettség kell. Ezután a gyerekek kipróbálhatták az utastájékoztató hangosbemondót. Megfigyelhették azt is, hogy hogyan irányítják a vonatokat a vezérlőben, valamint a vágányváltót is kezelhették. Az üzemlátogatás végén egy TOTÓ várt a gyerekekre, ahol a két legügyesebb értékes ajándékot kapott. Természetesen a többieket sem hagyták üres kézzel hazatérni. A Metróban PPT bemutatóval kezdték a vállalat megismertetését. Ezután néhány fogalmat tisztáztak a gyerekekkel. Végigkísérték az áru útját a beérkezéstől a pénztárig. A raktárban kipróbálhatták a raklapra pakolás precizitásának fontosságát és a raklapemelő mozgatását. Sőt egy kis versenyre is sor került, árucímkéket kellett a megfelelő helyre ragasztani. A győztesnek természetesen jutalom járt. Minden osztály rengetek élménnyel és új, hasznos ismerettel gazdagodva tért haza.


Farsang 2021


2019/2020-as tanév

Karácsonyi műsor

„Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények

együtt kell dobbanni az emberek szívének!

Szóljon idén arról minden mese, ének, 

hogy varázslata van a szív szeretetének!

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,

minden ember legyen örömmel megáldott!”

Ezek a sorok fő mottóként lengték körbe az idei karácsonyi műsort és az azt megelőző, a tanulók számára érdekes programokkal gazdagított ünnepi hetet a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában.

Mint minden évben, idén is fáradtságot nem kímélve, hetekig készültek a gyerekek az ünnepi előadásra, hogy iskolatársaik, tanáraik és szüleik számára odavarázsolják a karácsony hangulatát. 

Hazai és nemzetközi költők versei mellett tánccal, zongora- és furulya-előadással, dalokkal szépen csokorba kötve adták át a nézőknek az ünnepi érzéseket. 

Mindezt még valóságosabbá tették a gyerekek által viselt angyalszárnyak, így igazán meghitt, szívhez szóló, a szeretet ünnepét méltón előkészítő műsort láthattunk.


Október 23-i megemlékezés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre iskolánk 12 diákja már szeptember elejétől próbált. A narrátorok szövege alapján részletesen felidézhettük a kor történéseit, a harc mozzanatait. Ezeket szavalatok, versrészletek tették szemléletesebbé.Hogy még érthetőbbek legyenek az akkori események a tanulók számára, egy rövid jelenet szakította meg a lírai részeket. A műsort az 5. osztályos lányok tánca színesítette Koncz Zsuzsa: Miért hagytuk, hogy így legyen? című dalára.

Gratulálunk a szereplőknek!

Benkő Barbara,Tokár Dorina,

Mudri Vivien,Kádas Panna,

Kertész Milán,Kádas Bence,

Takács Patrik,Kotán Milán,

Szabó Máté,Horváth Hédi,

Ócsai Ábel,Juhász Ágnes,

Biró Kiara,Dicső Dóra,

Kovács Boglárka,Liki Szonja,

Nagy Dávid,Papcsák Adrienn,

Liki Debóra,Sipos Zsófia,

Gergely Gréta 

Vágner Mária 

felkészítő pedagógus


Népmese Napja

Ebben a tanévben is megrendezésre került a Népmese Napja intézményünkben. Alsó évfolyamokon 16 lelkes gyermek vett részt a megmérettetésen. Minden diák igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a csapatversenyen. Érdekes és gondolkodtató feladatokat kellett megoldani a tanulóknak, melyek között voltak mozgásos próbatételek is. Ilyen volt például a varázspálca gyűjtése, képrejtvény, korona keresése, mesecímek javítása, szereplők felismerése.

Molnár Enikő

 pedagógus


Évnyitó

A 2019/2020-as tanév a hosszú nyári szünet után, 2019. szeptember elsején vette kezdetét. 

A méltó keretek között megrendezésre kerülő tanévnyitó ünnepség szereplői néhány nagycsoportos óvodás és az alsó tagozat pár tanulója volt. A főszerep viszont annak a 21 gyermeknek jutott, akiknek osztályfőnöke Varga Kovács Anita. 

Amíg a napsütéses, meleg időjárás a nyárra emlékeztetett, addig az elhangzott dalok, versek, a kezdő Himnusz és a záró Szózat ráébresztett mindenkit, hogy a következő napon több mint 150 gyermek számára megkezdődik a tanulás.

Ehhez a segítség az iskola által felajánlott íróeszköz volt, melyet a legkisebbek Igazgató Nőtől vehettek át. Az iskola minden résztvevőjének és a jelenlévőknek sikeres tanévet kívánok!

Kozákné Németi Zsuzsanna

pedagógus


2018/2019-es tanév

Ballagás

BALLAGÁS

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola végzős tanulói 2019. június 21-én búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és az iskolától. A hetedikesek szépen feldíszítették a bejáratot, a folyosókat és a tantermet erre az alkalomra. Az időjárás délutánra kedvezőre fordult, így az iskola udvarán tartottuk a ballagást. A nyolcadikosok a műsor keretében virággal köszöntötték szüleiket, és megkoszorúzták Móra Ferenc emlékművét. Vass Edit intézményvezető könyveket, okleveleket, ajándékokat osztott iskolánk legeredményesebb tanulóinak, illetve intézményünket segítő szülőknek.

Buszlai Éva

osztályfőnök


Móra Ferenc-műveltségi verseny Nyírturán

Több éves hagyomány a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában, hogy meghirdetjük az alsó tagozatosok körében a Móra Ferenc-műveltségi versenyt. A harmadik és negyedik osztályosokból összeállított 4 fős csapatok felkészítő tanáraik segítségével a Kincskereső kisködmön című ifjúsági regényből és Móra Ferenc életrajzából készültek az egy órás megmérettetésre.

A feladatsor a következőkből állt: igaz-hamis állítások, szavak alkotása, keresztrejtvény, villámkérdések, régi kifejezések rajza, sorbarendezés, foglalkozások ismerete.

A feladatsort Bobonkáné Vass Erika és Kozákné Németi Zsuzsanna állította össze.

Mindenkinek apró ajándékkal kedveskedtünk, az első három helyen végzett csapat pedig oklevelet is átvehetett.

Dobogósaink a következők:

  1. Tiszanagyfalui Általános Iskola (Körtemuzsikások)

  1. Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (Gyémántcserép)

  1. Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Melúzia)

Iskolánk tanulói versenyen kívül indultak. Első helyezést ért el a Kincsvadászok, második lett a Ködmönösök csapata.

Gratulálunk minden csapatnak és felkészítő tanáraiknak is.

Várjuk őket szeretettel a következő évben is megrendezésre kerülő versenyünkre.

Köszönet minden kollégának, aki segített a megmérettetés sikeres lebonyolításában.

Kozákné Németi Zsuzsanna

a verseny egyik szervezője

Pályaorientációs nap az 5. osztályosok részvételével

a Nyíregyházi Egyetemen

2019. április 17-én a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola 5. osztályos diákjai pályaorientációs nap keretében osztályfőnökük támogatásával különböző szakmai területeket fedezhettek fel.

Az osztály Nyíri Zsolt vezetésével a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében járt. A tanulóknak itt lehetőségük volt betekinteni az intézmény életébe,meglátogattak több tanszéket, így megismerkedhettek számos, a tanszékek sajátosságaira jellemző eszközzel. 

A Jármű – és Mezőgazdasági Géptani Tanszéken a gyerekek beleültek az egyetem hallgatói által versenyekre készített gokartokba, melyet nagyon élvezett az osztály. Az előadó elmondta, hogy ezek a gépjárművek hogyan készülnek. Emellett a diákok megtekinthették a jelenleg készülő gokart összeszerelésének műszaki folyamatát, valamint lehetőségük nyílt beszélgetni a járművet építő hallgatókkal is.

Nagyobb lélegzetvételt igényelt a Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Tanszéken folyó munka megismerése. Nyíri Zsolt előadást tartott a gyerekeknek a 3D-s nyomtató használatáról, ezen kívül nagyon sok alkatrészt meg is tekinthettünk. Ezt követően egy hatalmas, kiállított „Tésztahíd”-dal ismerkedhettek meg a jelenlévők, melynek az építési folyamatát, szabályait szintén elmondta az előadó.

Az ezen a tanszéken folyó kutatómunkát rovar (pók) nagyítással is szemléltették a tanulók számára, amit nagyon érdekesnek tartottak a kis „biológusok”.

A legérdekesebb a kis „fizikusok” és „kémikusok” számára az volt, hogy láthatták, milyen, amikor egy 10 vagy 50 forintos pénzérmét „bearanyoz” dr. Beszeda Imre, aki ennek jellegzetességéről tájékoztatást is tartott. Egy-egy érmét a gyerekek emlékbe hazavihettek magukkal. 

A harmadik, egyben utolsó látogatásunk a Közlekedéstudományi és Infotechnologiai Tanszékre vezetett. Itt ötödikeseink beülhettek egy igazi pilótafülkébe, kipróbálhatták, illetve bepillantást nyerhettek egy pilóta által kezelt vezérlő működésébe. Egyúttal egy ott folyó pilótaoktatásba is betekintést nyerhettek, s az oktatást tartó előadó részletesen tájékoztatta a gyerekeket egy pilóta munkájáról, a pilótaképzés feltételeiről, s arról mi szükséges ahhoz, ha valamelyik tanuló ezt a szakmát preferálja.   

Úgy gondolom, ötödikeseink nagyon örültek a lehetőségnek, sokrétű előadásokon vehettek részt, több munkafolyamatotmegismerhettek, melyet ezúton köszönünk a Nyíregyházi Egyetem dolgozóinak.

Kozákné Németi Zsuzsanna

osztályfőnök

 

TELJES GALÉRIA


Húsvét

A tavaszi szünet előtti kedden került megrendezésre iskolánkban a húsvéti tojásfestés. Ebéd után a gyerekek csokitojást kerestek az iskola udvarán. Mindenki lázasan keresgélte az apró tojásokat a fák tövében és ágain, a játékok környékén, a virágos ládákban és a padok lábánál is. Volt olyan tanuló, akinek többet is sikerült megtalálnia, de akadt olyan is, akinek egyet sem. Ezután került sor a tojásfestésre a napközikben és a tanulószobán. A hagyományos módszeren túl készültek alkotások temperával, körömlakkal, matricával és zseníliával bevont dróttal is. Aki nem hozott magával tojástotthonról az sem maradt húsvéti tojás nélkül, mert papírból készített, vagy ajtódíszt csinált. Nagyon szép és érdekes megoldások születtek. A gyerekek nagyon élvezték a programot és jól érezték magukat.


KÖLTÉSZET NAPJA

Iskolánkban a Költészet napját szavalóverseny szervezésével ünnepeltük. 4 kategóriában hirdettük meg a megmérettetést, amelyre az alsósok közül igen sokan jelentkeztek. A gyerekek szabadon választott költeménnyel nevezhettek, amely nem képezi a tananyag részét. A zsűri az értékelésnél figyelembe vette a versválasztást, hogy mennyire felelt meg a gyerekek egyéniségének, érzelmi fejlettségének, személyiségének. Szempont volt a szöveg pontos tudása, a hangsúly, a hanglejtés, a hangerő és a hangszín megfelelő alkalmazása, valamint egyéb verbális eszközök használata, és a művészi teljesítmény is.

A versenyen a következő eredmények születtek.

1-2. osztály:

     1. helyezett – Giba Zsófia (2. o.)

     2. helyezett – Gulyás Zoltán (1. o.)

     3. helyezett – Dancs Evelin (1. o.)

3-4. osztály:

     1. helyezett – Varga Gréta Viola (3. o.)

     2. helyezett – Horváth János Nándor (3. o.)

     3. helyezett – Molnár Alex Mihály (4. o.)

                         – Mikó Bence (3. o.)

      Különdíjat kapott:– Horváth Hédi (4. o.)- Mikó Marcell (4. o.)

5-6. osztály:

     1. helyezett – Kovács Boglárka (6. o.)

      Különdíjat kapott:– Biró Kiara (6. o.)

Gratulálunk a díjazottaknak és a versenyzőknek!


Egészségnap az iskolában

Iskolánk 2019.03.19- én egészségnapot rendezett. A tanítási órákat követően közös zenés gimnasztikával indítottuk a programot. Ezt követően az osztályok a saját tantermükben osztályfőnökük vezetésével két feladatot oldottak meg. Az egyik egy plakát készítése volt az egészséggel kapcsolatban. A másik feladat zöldségből és gyümölcsből különféle érdekes „kreációk „készítése. Minden osztályban jól működött a munkamegosztás, aminek köszönhetően gyönyörű alkotások születtek. A program második felében a 8 osztály 8 állomáson bővíthette ismereteit, amelyet minden helyszínen játékos feladatmegoldás zárt. Volt lufifújó verseny, puzzle, fűszerek felismerése szaglás után, totó, bizalomjáték, akadályok leküzdése, hulladék szelektív válogatása.

A 8 állomás témái a következőképpen alakult: 1. Akadálypálya 2. Testi higiénia 3. Szelektív hulladékgyűjtés 4. Egészséges táplálkozás 5. Klímaváltozás 6. Szenvedélybetegségek 7. Lelki egészség, szeretet 8. Testmozgás- sportok- sportolók

A program gördülékenyen ment, az osztályok tanulói fegyelmezetten és aktívan vettek részt a feladatokban. Bízunk benne, hogy a megszerzett ismereteket beépítik és használják majd a mindennapi életük során. Célunk a prevenció, egy testileg-lelkileg egészséges generáció nevelése.

Képek megtekinthetőek a galériában.


TE SZEDD!

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola is kapcsolódott a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért!” mozgalomhoz. A szemétszedést március 22-én 14 órakor kezdtük.
Iskolánk apraja-nagyja és természetesen pedagógusai végig járták a település utcáit,
játszóterét és összegyűjtötték az eldobált hulladékot. Másfél óra alatt 20 zsák szemetet
szedtünk össze. Az önkormányzat kisbusszal segített az iskola udvarára szállítani a zsákokat.
A képek a galériában megtekinthetőek.

ISKOLAI FARSANG 

A télbúcsúztató farsangi mulatságot 2019. február 15-én tartottuk iskolánkban. Az osztályok hetekig készültek a jelmezekkel és a produkciókkal a nagy eseményre. A tornatermet, a folyosókat és a tantermeket is szépen feldíszítettük. Rendhagyóan először az egyéni fellépők mutatkoztak be, majd a csoportos produkciók következtek, amelyek ebben az évben nagyon sokszínűre sikerültek. Voltak japán-, cowboy- és strucctáncosok, diszkópalánták, popcorn árusok, ceruzák, boszorkányok és bohócok is. A zsűri szerint az alsó tagozatosok közül a 3. osztály, a felsősök közül pedig a 7. osztály bizonyult a legjobbnak. Jutalmuk egy-egy csokoládés torta volt. Minden gyerek a fellépésért az SZMK-tól üdítőt kapott. A műsorszámok után következett az udvaron a kiszebáb égetése, amelyet a felsősök regölése kísért. Az est további részében diszkó várta a gyerekeket. A szülők gondoskodtak a büféről és a tomboláról. Hét órakor került sor a tombolahúzásra, ahol nagyon sok ajándék gazdára talált. A mulatozás nyolc órakor ért véget. Mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönet a szülőknek és az osztályfőnököknek az áldozatos munkáért.

                                                                                                                           Buszlai Éva 

a DÖK felnőtt patronálója

Teljes cikk az alábbi linkre kattintva megnézhető illetve letölthető.

Új foglalkozások a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

 

A 2018/2019-es tanévben tovább bővült iskolánk szabadidős tevékenységének kínálata. Az eltelt időszak azt bizonyítja, hogy hasznosan tevékenykednek a tanórán kívüli foglalkozásokon a gyerekek, s megszerették az általuk választott szakkört. Az alábbiakban ezekbe nyerünk némi bepillantást.

Majorette csoport

 

Intézményvezetői ötlet alapján 2018 szeptemberétől működik a mazsorett iskolánkban.

unnamed (1)A jelenleg 12 fős csoportot 3-4. osztályos lányok alkotják. A foglalkozáson heti rendszerességgel vesznek részt, ahol az általános részkészségek fejlesztése és a mazsorett alapjai mellett konkrét fellépésre kialakított koreográfiát sajátítanak el (pl: bemutatkoztak már az iskolai bálon, farsangon). 

Kezdetben a pompon használat technikájával ismerkedtek meg, ezt az eszközt  alkalmazzák a felkészülés és a fellépések alkalmával is. A mozgást és a zenei érzéket együttesen fejlesztő foglalkozáson fokozott hangsúly helyeződik a tánc alapjaira, a helyes testtartásra, a megfelelő erőnlét kialakítására.unnamed

A mazsorett fejleszti a ritmusérzéket, a magabiztosságot, és önbizalmat ad a gyerekeknek. Ezek a pozitív személyiségjegyek későbbi tanulmányaik, megmérettetéseik alkalmával is megmutatkoznak majd. unnamed (2)

A foglalkozások vidám, barátságos hangulatát fegyelmezett munka kíséri, amelyet fáradhatatlan lelkesedéssel végeznek a tagok.

Antal Orosz Judit

csoportvezető

 


Német szakkör

 

 

A német szakkör célja a németmint idegen nyelv megszerettetése a kisiskolás korosztállyal az angol mellett. Szeptembertől júniusig heti egy alkalommal tart a foglalkozás, ahol játékos formában sajátíthatják el a gyerekek a nyelv alapjait. Dalokat, verseket, mondókákat, kiszámolókat, körjátékokat tanulunk. unnamed (4)
Emellett megismerhetnek néhány nemzetközi szokást, a családtagok neveit, színeket, számokat, iskolai felszereléseket, állatneveket, köszönési formákat, kedvenc ételeik, gyümölcsök, zöldségek neveit. unnamed (3)A tanulók a német gyerekek kedvenc mesefiguráival is találkozhatnak, s ehhez meserészleteket, videofelvételeket is megtekinthetnek. A nyelvi játékok fejlesztik a gyerekek kommunikációs készségét, képzelőerejét, problémamegoldóképességét, anyanyelvi érzékenységét, gondolkodását. A diákok életkorának megfelelő illemszabályok ismertetésével, akülönböző szituációs helyzetek eljátszásával szóbeli szövegalkotásukat erősítjük. 

         

                                                    

Varga – Kovács Anita

     csoportvezető

 


 

 A szivacskézilabda

szivacskézilabda a kézilabdázás előkészítő játéka. 

unnamed (7)

A szivacskézilabdázás a gyermekek első, versenyélményt is nyújtó találkozása a labdával. Két reménynek ad esélyt. Egyrészt felkeltheti a mozgás, a rendszeres sportolás iránti vágyat, másrészt kezdeményezhet valamely sportjáték iránti érdeklődést, jelesül a kézilabdázás megkedvelését. A szivacskézilabdázás a legújabb “találmány”, ahol az iskolások körében szerveződött csapatok számára gólok, győztesek és vesztesek léteznek. A legügyesebb kézilabdás palánták pedig a sportág jövőjét építhetik. Számos területet fejlesztünk ezáltal: csapatszellem, koordinált mozgás, kézügyesség, absztraháló-képesség, logikai gondolkodás.

A gyerekek körében igen népszerű ez az új sportág, nagyon nagy élvezettel járnak a szakkörre.

Horváthné Gerbár Anita

csoportvezető

 

 


 

 

Sakk-kör

 

 

unnamed (8)Ezen tanév szeptemberétől tovább színesedett iskolánk szabadidős kínálata: sakk szakkör várja az érdeklődő diákokat. Az első foglakozásokon megismerkedtünk a tábla felépítésével, a bábukkal, azok lépéséinek lehetőségével, a szabályokkal, és természetesen a játék céljával, a győzelemmel. 

 

Persze elméletben ezeket nem volt könnyű megtanulni, ezért a tanulók játék közben gyakran kérdezték, hogy szabályosan, helyesen léptek-e. Egyelőre még a gyors győzni akarás, és nem az átgondolt játék a jellemző. Ezért minden foglakozáson a sakkozó pároknál elemezzük: mit miért tettek, és esetleg mi lett volna a célszerűbb lépés.unnamed (9) Nem könnyű egyszerre támadni és védekezni is, előre gondolkodni több lépéssel, kitalálni az ellenfél elképzeléseit. A gyerek lelkesek, a gondolkodást, a problémamegoldó képességet pedig folyamatosan csiszoljuk. Nem vagyunk, és nem is igen leszünk nagymesterek, de kellemesen és értelmesen töltjük együtt közösen a diákokkal ezt a heti egy órát.

Kovácsvölgyi Zoltán

csoportvezető

 

 

2018


Bunkertúra

Iskolánk húsz diákja és három tanárnője kerékpártúrával egybekötött múzeumi látogatáson vett részt Kemecse-Haas Tanyán. A cél: a polgári védelem korábbi szigorúan titkos, atombiztos, légmenetesen zárható megyei védett vezetési pontja (MVP) volt, amely ma már látogatható. Az épületeket a hidegháború alatt, a 60-as években építették, és misztikusan csak MVP 302 objektumnak nevezték – már akik tudtak a létezéséről.

A kemecsei rendőrőrs munkatársainak közbenjárására községünk egyik polgárőre kísérte szolgálati járművel a csoportot az oda-vissza, a közel harminc kilométeres távolságon a biztonságos kerekezés érdekében.

A ,,bunker” történetét Rebák Tibor – a katasztrófavédelem nyugdíjas munkatársa – mesélte el, miközben körbekísérte a gyermekeket a földalatti helyiségekben. A következőket mondta: a hidegháború idején minden megyeszékhely és a főváros közelében épült ilyen létesítmény, amelyre éjjel-nappal polgári fegyveres őrök vigyáztak, az illetéktelen behatolás megelőzését őrkutya is segítette. Háború esetén a szakemberek akár hatvanan is az objektumból irányították volna a lakosság mentését, mentesítését, kitelepítését. A zavartalan munka érdekében a védett vezetési pontban dolgozókat saját kút látta el vízzel, és áramról is az épületben lévő berendezés gondoskodott. Természetesen élelmiszer készételeket is tároltak a raktárban lévő helyiségekben. A mélylétesítményben történő munkavégzést, tisztálkodást étkezést, ruházati ellátást, váltást, pihenést a betelepülés során kiadott tájékoztató tartalmazta, melynek betartása mindenki részéről kötelező volt. A külvilággal vezetékes eszközzel és rádión keresztül lehetet tartani a kapcsolatot. Amikor a külső levegő beszívása szünetelt, a belső levegő recirkuláltatása regeneráló patronon át oxigéndúsítással történt. Az oxigén és a széndioxid – mérés folyamatos volt. A 302-es objektumot szerencsére csak gyakorlatok során használták az érintett szakemberek.

A túra résztvevői élményekkel és ismeretekkel gazdagabban, no meg fáradtabban tértek vissza a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola elnevezésű ,,objektumhoz”.

Kovácsvölgyi Zoltán

a túra szervezője


1956-ra emlékeztünk

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola diákjaival 2018. október 19-én ünnepélyesen megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A rendezvényt az énekkaros diákok és a táncosok műsora tette még színesebbé.


Karácsonyi sorverseny

Az idei évben is megrendezésre került a karácsonyi sorverseny iskolánkban, amelyen az óvodások is részt vettek. A rendezvényen számos érdekes feladatot kellett végrehajtani a gyerekeknek, melyek ügyességet és koncentrációt igényeltek. Ilyen volt például a hógolyó gurítása, a szaloncukor Mikulás zsákjába dobása, vándorsapka adogatása. Mindenki nagyon jól érezte magát, és igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a megmérettetésen. Az összesítést követően kiosztásra kerültek a jól megérdemelt érmek és szaloncukrok. Köszönjük, hogy az óvodások megtiszteltek bennünket részvételükkel ezen az eseményen.
Reméljük, jövőre is találkozunk a leendő nagycsoportosokkal.

Antal – Orosz Judit és Molnár Enikő
tanítók További képek :  Galériáink


Karácsonyi hét

KARÁCSONY

Az év utolsó tanítási hete a karácsony jegyében telt iskolánkban. Hétfőn reggel elsőseink kedves kis verses, zenés műsorral nyitották meg a karácsonyi hetet, majd a délelőtt folyamán az óvodásokkal versenyeztek a tornateremben. Kedd délután kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket, ahol nagyon szép manósapkák és hóemberek készültek. Szerdán ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat a felsősök, majd az alsósok. Pénteken a tanítási órák után került sor az ünnepi karácsonyi műsorra a tornateremben, melyre sok szülő is kíváncsi volt. Tánccal, énekkel, versekkel megható hangulatot varázsoltak a szereplők az iskola falai közé. Ezekkel a programokkal próbáltuk tanulóinkat ráhangolni a karácsonyra.

Teljes galéria


„RÓLUNK ÍRT A MÉDIA”


2018/2019 TANÉVBEN TÖRTÉNT2022/2023-as tanév

 

 

2021/2022-es tanév


Tornabemutató.

Iskolánkban hagyománnyá vált tornabemutató idén is nagy sikert aratott. Kilenc osztály lépett fel különböző műsoraikkal, amelyet több száz néző érdeklődve figyelt végig.


Október 23.-i megemlékezés Letöltés

A magyar népmese világnapja

Iskolánkban 2021. szeptember 30-án az alsó évfolyamos gyerekeknek rendezett nagyszabású mesedélután fantasztikus hangulatban zajlott. Megemlékeztünk híres népmeseírónkról Benedek Elekről, aki szeptember 30-án született.

Állatok világnapja a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

Mondd, szereted az állatokat?

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük minden évben, október 4-én, Szent Ferenc halálának emléknapján. E nap alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő társként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Felhívja a figyelmet a vadon élő és házi kedvenc állatainkra, az emberek és állatok együttélésének szabályira. Legfőbb üzenete, hogy egész évben éljünk harmóniában a természettel, környezetünkkel és a minket körülvevő élőlényekkel.

Iskolába csalogató

Az iskolai életre való felkészítés az óvoda megkezdésével indul és azt követően éveken át folyamatosan zajlik. Ezért az utolsó óvodai évüket töltő gyermekek számára a mindennapi foglalkozásokon felül iskolába csalogató foglalkozásokat is tartunk – évente háromszor. Az előkészítő foglalkozások legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Immár második éve a bázisintézményi programsorozatunk alappillére. 

Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.

2021. október 12-én 15 nagycsoportos óvodás és négy külsős érdeklődő látogatott el intézményünkbe, betekintést nyerve a szakmai munkánkba. A foglalkozás témája minden esetben  szorosan kapcsolódik az óvodai nevelési tematikához. Relaxációs zenével, tevékenykedtetéssel, „vendégek” közreműködésével – őszanyó és őszapó – változatossá, hangulatossá tettem számukra azt az egy órás foglalkozást. 

 

  • A témaválasztással elsődleges célom az volt, hogy felmérjem a nagycsoportos óvodások körében, mennyire jártasak az azonos formák felismerésében, a különbözőségek megállapítása, problémát jelent-e számukra. 

  • A sikeres olvasástanulás alapfeltétele, hogy a gyermekek képesek legyenek felismerni az apróbb eltéréseket is, a formák közötti azonosságokat és különbözőségeket. A foglalkozás fő irányvonala erre épül. 

  • Távlati célként jelenik meg, hogy szeptemberben az írás tanításánál megfelelő alapokra tudjunk építeni a forma – alak, alakállandóság vonatkozásában. 

  • A tevékenységközpontú tanítás hívei vagyunk, ezért játékosan, interaktív feladatok bevonásával kívántam élményszerűvé tenni ezt a délutánt. 

Megítélésem szerint és a visszacsatolás is azt támasztja alá, hogy minden gyermek és felnőtt jól érezte magát. 

Horváthné Gerbár Anita


Pályaorientációs nap

A 2021/2022-es tanévben szeptember 28-án került sor a pályaorientációs nap megtartására. Az osztályok nagyon izgalmas szakmákkal ismerkedtek meg. Az elsősök és a harmadikosok ennek kapcsán az állatkertbe látogattak el és megismerkedtek az állattartás rejtelmeivel. Majmokat etettek a gyerekek és a cápák etetését is végignézhették, illetve megfigyelhették, hogy hogyan kell gondoskodni az állatokról. Természetesen egy kis állatkerti séta is belefért, ahol a távoli tájak élővilágába is betekintést nyertek tanulóink. Két csoport a botanikus kertben járt. Itt a növények testfelépítésével, gondozásával ismerkedtek meg. Hazánk legjellemzőbb erdőtípusait is megfigyelhették, valamint néhány, nálunk nem termesztett, növényfajt is megcsodáltak. A rendőrségre látogató osztály előadást hallgatott a rendőri munkáról, majd néhány tanulót „rabosítottak” és a rendőrmotorokra is felülhettek a bátrabbak. A tűzoltók kemény, küzdelmes munkájába nyert betekintést két alsós osztályunk. Itt egy tárlatvezetés során ismerkedtek meg tanulóink ezzel a szép szakmával. Életre szóló élménnyé vált számukra, amikor egy tűzoltóautót belülről is megnézhettek az oltáshoz szükséges eszközökkel együtt, valamint egy próbariasztás részesei is lehettek. A legnagyobbak (6-7-8. osztály) a Metró áruházba és a MÁV-hoz látogattak. A vasútnál előadás keretében elmondták, hogy milyen munkalehetőségek vannak a fiatalok számára. Tisztázták azt is, hogy az egyes munkakörök betöltéséhez milyen végzettség kell. Ezután a gyerekek kipróbálhatták az utastájékoztató hangosbemondót. Megfigyelhették azt is, hogy hogyan irányítják a vonatokat a vezérlőben, valamint a vágányváltót is kezelhették. Az üzemlátogatás végén egy TOTÓ várt a gyerekekre, ahol a két legügyesebb értékes ajándékot kapott. Természetesen a többieket sem hagyták üres kézzel hazatérni. A Metróban PPT bemutatóval kezdték a vállalat megismertetését. Ezután néhány fogalmat tisztáztak a gyerekekkel. Végigkísérték az áru útját a beérkezéstől a pénztárig. A raktárban kipróbálhatták a raklapra pakolás precizitásának fontosságát és a raklapemelő mozgatását. Sőt egy kis versenyre is sor került, árucímkéket kellett a megfelelő helyre ragasztani. A győztesnek természetesen jutalom járt. Minden osztály rengetek élménnyel és új, hasznos ismerettel gazdagodva tért haza.


Farsang 2021


2019/2020-as tanév

Karácsonyi műsor

„Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények

együtt kell dobbanni az emberek szívének!

Szóljon idén arról minden mese, ének, 

hogy varázslata van a szív szeretetének!

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,

minden ember legyen örömmel megáldott!”

Ezek a sorok fő mottóként lengték körbe az idei karácsonyi műsort és az azt megelőző, a tanulók számára érdekes programokkal gazdagított ünnepi hetet a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában.

Mint minden évben, idén is fáradtságot nem kímélve, hetekig készültek a gyerekek az ünnepi előadásra, hogy iskolatársaik, tanáraik és szüleik számára odavarázsolják a karácsony hangulatát. 

Hazai és nemzetközi költők versei mellett tánccal, zongora- és furulya-előadással, dalokkal szépen csokorba kötve adták át a nézőknek az ünnepi érzéseket. 

Mindezt még valóságosabbá tették a gyerekek által viselt angyalszárnyak, így igazán meghitt, szívhez szóló, a szeretet ünnepét méltón előkészítő műsort láthattunk.


Október 23-i megemlékezés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre iskolánk 12 diákja már szeptember elejétől próbált. A narrátorok szövege alapján részletesen felidézhettük a kor történéseit, a harc mozzanatait. Ezeket szavalatok, versrészletek tették szemléletesebbé.Hogy még érthetőbbek legyenek az akkori események a tanulók számára, egy rövid jelenet szakította meg a lírai részeket. A műsort az 5. osztályos lányok tánca színesítette Koncz Zsuzsa: Miért hagytuk, hogy így legyen? című dalára.

Gratulálunk a szereplőknek!

Benkő Barbara,Tokár Dorina,

Mudri Vivien,Kádas Panna,

Kertész Milán,Kádas Bence,

Takács Patrik,Kotán Milán,

Szabó Máté,Horváth Hédi,

Ócsai Ábel,Juhász Ágnes,

Biró Kiara,Dicső Dóra,

Kovács Boglárka,Liki Szonja,

Nagy Dávid,Papcsák Adrienn,

Liki Debóra,Sipos Zsófia,

Gergely Gréta 

Vágner Mária 

felkészítő pedagógus


Népmese Napja

Ebben a tanévben is megrendezésre került a Népmese Napja intézményünkben. Alsó évfolyamokon 16 lelkes gyermek vett részt a megmérettetésen. Minden diák igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a csapatversenyen. Érdekes és gondolkodtató feladatokat kellett megoldani a tanulóknak, melyek között voltak mozgásos próbatételek is. Ilyen volt például a varázspálca gyűjtése, képrejtvény, korona keresése, mesecímek javítása, szereplők felismerése.

Molnár Enikő

 pedagógus


Évnyitó

A 2019/2020-as tanév a hosszú nyári szünet után, 2019. szeptember elsején vette kezdetét. 

A méltó keretek között megrendezésre kerülő tanévnyitó ünnepség szereplői néhány nagycsoportos óvodás és az alsó tagozat pár tanulója volt. A főszerep viszont annak a 21 gyermeknek jutott, akiknek osztályfőnöke Varga Kovács Anita. 

Amíg a napsütéses, meleg időjárás a nyárra emlékeztetett, addig az elhangzott dalok, versek, a kezdő Himnusz és a záró Szózat ráébresztett mindenkit, hogy a következő napon több mint 150 gyermek számára megkezdődik a tanulás.

Ehhez a segítség az iskola által felajánlott íróeszköz volt, melyet a legkisebbek Igazgató Nőtől vehettek át. Az iskola minden résztvevőjének és a jelenlévőknek sikeres tanévet kívánok!

Kozákné Németi Zsuzsanna

pedagógus


2018/2019-es tanév

Ballagás

BALLAGÁS

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola végzős tanulói 2019. június 21-én búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és az iskolától. A hetedikesek szépen feldíszítették a bejáratot, a folyosókat és a tantermet erre az alkalomra. Az időjárás délutánra kedvezőre fordult, így az iskola udvarán tartottuk a ballagást. A nyolcadikosok a műsor keretében virággal köszöntötték szüleiket, és megkoszorúzták Móra Ferenc emlékművét. Vass Edit intézményvezető könyveket, okleveleket, ajándékokat osztott iskolánk legeredményesebb tanulóinak, illetve intézményünket segítő szülőknek.

Buszlai Éva

osztályfőnök


Móra Ferenc-műveltségi verseny Nyírturán

Több éves hagyomány a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában, hogy meghirdetjük az alsó tagozatosok körében a Móra Ferenc-műveltségi versenyt. A harmadik és negyedik osztályosokból összeállított 4 fős csapatok felkészítő tanáraik segítségével a Kincskereső kisködmön című ifjúsági regényből és Móra Ferenc életrajzából készültek az egy órás megmérettetésre.

A feladatsor a következőkből állt: igaz-hamis állítások, szavak alkotása, keresztrejtvény, villámkérdések, régi kifejezések rajza, sorbarendezés, foglalkozások ismerete.

A feladatsort Bobonkáné Vass Erika és Kozákné Németi Zsuzsanna állította össze.

Mindenkinek apró ajándékkal kedveskedtünk, az első három helyen végzett csapat pedig oklevelet is átvehetett.

Dobogósaink a következők:

 

  1. Tiszanagyfalui Általános Iskola (Körtemuzsikások)

  1. Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (Gyémántcserép)

  1. Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Melúzia)

Iskolánk tanulói versenyen kívül indultak. Első helyezést ért el a Kincsvadászok, második lett a Ködmönösök csapata.

Gratulálunk minden csapatnak és felkészítő tanáraiknak is.

Várjuk őket szeretettel a következő évben is megrendezésre kerülő versenyünkre.

Köszönet minden kollégának, aki segített a megmérettetés sikeres lebonyolításában.

Kozákné Németi Zsuzsanna

a verseny egyik szervezője

Pályaorientációs nap az 5. osztályosok részvételével

a Nyíregyházi Egyetemen

2019. április 17-én a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola 5. osztályos diákjai pályaorientációs nap keretében osztályfőnökük támogatásával különböző szakmai területeket fedezhettek fel.

Az osztály Nyíri Zsolt vezetésével a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében járt. A tanulóknak itt lehetőségük volt betekinteni az intézmény életébe,meglátogattak több tanszéket, így megismerkedhettek számos, a tanszékek sajátosságaira jellemző eszközzel. 

A Jármű – és Mezőgazdasági Géptani Tanszéken a gyerekek beleültek az egyetem hallgatói által versenyekre készített gokartokba, melyet nagyon élvezett az osztály. Az előadó elmondta, hogy ezek a gépjárművek hogyan készülnek. Emellett a diákok megtekinthették a jelenleg készülő gokart összeszerelésének műszaki folyamatát, valamint lehetőségük nyílt beszélgetni a járművet építő hallgatókkal is.

Nagyobb lélegzetvételt igényelt a Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Tanszéken folyó munka megismerése. Nyíri Zsolt előadást tartott a gyerekeknek a 3D-s nyomtató használatáról, ezen kívül nagyon sok alkatrészt meg is tekinthettünk. Ezt követően egy hatalmas, kiállított „Tésztahíd”-dal ismerkedhettek meg a jelenlévők, melynek az építési folyamatát, szabályait szintén elmondta az előadó.

Az ezen a tanszéken folyó kutatómunkát rovar (pók) nagyítással is szemléltették a tanulók számára, amit nagyon érdekesnek tartottak a kis „biológusok”.

A legérdekesebb a kis „fizikusok” és „kémikusok” számára az volt, hogy láthatták, milyen, amikor egy 10 vagy 50 forintos pénzérmét „bearanyoz” dr. Beszeda Imre, aki ennek jellegzetességéről tájékoztatást is tartott. Egy-egy érmét a gyerekek emlékbe hazavihettek magukkal. 

A harmadik, egyben utolsó látogatásunk a Közlekedéstudományi és Infotechnologiai Tanszékre vezetett. Itt ötödikeseink beülhettek egy igazi pilótafülkébe, kipróbálhatták, illetve bepillantást nyerhettek egy pilóta által kezelt vezérlő működésébe. Egyúttal egy ott folyó pilótaoktatásba is betekintést nyerhettek, s az oktatást tartó előadó részletesen tájékoztatta a gyerekeket egy pilóta munkájáról, a pilótaképzés feltételeiről, s arról mi szükséges ahhoz, ha valamelyik tanuló ezt a szakmát preferálja.   

Úgy gondolom, ötödikeseink nagyon örültek a lehetőségnek, sokrétű előadásokon vehettek részt, több munkafolyamatotmegismerhettek, melyet ezúton köszönünk a Nyíregyházi Egyetem dolgozóinak.

Kozákné Németi Zsuzsanna

osztályfőnök

 

TELJES GALÉRIA


Húsvét

A tavaszi szünet előtti kedden került megrendezésre iskolánkban a húsvéti tojásfestés. Ebéd után a gyerekek csokitojást kerestek az iskola udvarán. Mindenki lázasan keresgélte az apró tojásokat a fák tövében és ágain, a játékok környékén, a virágos ládákban és a padok lábánál is. Volt olyan tanuló, akinek többet is sikerült megtalálnia, de akadt olyan is, akinek egyet sem. Ezután került sor a tojásfestésre a napközikben és a tanulószobán. A hagyományos módszeren túl készültek alkotások temperával, körömlakkal, matricával és zseníliával bevont dróttal is. Aki nem hozott magával tojástotthonról az sem maradt húsvéti tojás nélkül, mert papírból készített, vagy ajtódíszt csinált. Nagyon szép és érdekes megoldások születtek. A gyerekek nagyon élvezték a programot és jól érezték magukat.


KÖLTÉSZET NAPJA

Iskolánkban a Költészet napját szavalóverseny szervezésével ünnepeltük. 4 kategóriában hirdettük meg a megmérettetést, amelyre az alsósok közül igen sokan jelentkeztek. A gyerekek szabadon választott költeménnyel nevezhettek, amely nem képezi a tananyag részét. A zsűri az értékelésnél figyelembe vette a versválasztást, hogy mennyire felelt meg a gyerekek egyéniségének, érzelmi fejlettségének, személyiségének. Szempont volt a szöveg pontos tudása, a hangsúly, a hanglejtés, a hangerő és a hangszín megfelelő alkalmazása, valamint egyéb verbális eszközök használata, és a művészi teljesítmény is.

A versenyen a következő eredmények születtek.

1-2. osztály:

     1. helyezett – Giba Zsófia (2. o.)

     2. helyezett – Gulyás Zoltán (1. o.)

     3. helyezett – Dancs Evelin (1. o.)

3-4. osztály:

     1. helyezett – Varga Gréta Viola (3. o.)

     2. helyezett – Horváth János Nándor (3. o.)

     3. helyezett – Molnár Alex Mihály (4. o.)

                         – Mikó Bence (3. o.)

      Különdíjat kapott:– Horváth Hédi (4. o.)- Mikó Marcell (4. o.)

5-6. osztály:

     1. helyezett – Kovács Boglárka (6. o.)

      Különdíjat kapott:– Biró Kiara (6. o.)

Gratulálunk a díjazottaknak és a versenyzőknek!


Egészségnap az iskolában

Iskolánk 2019.03.19- én egészségnapot rendezett. A tanítási órákat követően közös zenés gimnasztikával indítottuk a programot. Ezt követően az osztályok a saját tantermükben osztályfőnökük vezetésével két feladatot oldottak meg. Az egyik egy plakát készítése volt az egészséggel kapcsolatban. A másik feladat zöldségből és gyümölcsből különféle érdekes „kreációk „készítése. Minden osztályban jól működött a munkamegosztás, aminek köszönhetően gyönyörű alkotások születtek. A program második felében a 8 osztály 8 állomáson bővíthette ismereteit, amelyet minden helyszínen játékos feladatmegoldás zárt. Volt lufifújó verseny, puzzle, fűszerek felismerése szaglás után, totó, bizalomjáték, akadályok leküzdése, hulladék szelektív válogatása.

A 8 állomás témái a következőképpen alakult: 1. Akadálypálya 2. Testi higiénia 3. Szelektív hulladékgyűjtés 4. Egészséges táplálkozás 5. Klímaváltozás 6. Szenvedélybetegségek 7. Lelki egészség, szeretet 8. Testmozgás- sportok- sportolók

A program gördülékenyen ment, az osztályok tanulói fegyelmezetten és aktívan vettek részt a feladatokban. Bízunk benne, hogy a megszerzett ismereteket beépítik és használják majd a mindennapi életük során. Célunk a prevenció, egy testileg-lelkileg egészséges generáció nevelése.

Képek megtekinthetőek a galériában.


TE SZEDD!

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola is kapcsolódott a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért!” mozgalomhoz. A szemétszedést március 22-én 14 órakor kezdtük.
Iskolánk apraja-nagyja és természetesen pedagógusai végig járták a település utcáit,
játszóterét és összegyűjtötték az eldobált hulladékot. Másfél óra alatt 20 zsák szemetet
szedtünk össze. Az önkormányzat kisbusszal segített az iskola udvarára szállítani a zsákokat.
A képek a galériában megtekinthetőek.

ISKOLAI FARSANG 

A télbúcsúztató farsangi mulatságot 2019. február 15-én tartottuk iskolánkban. Az osztályok hetekig készültek a jelmezekkel és a produkciókkal a nagy eseményre. A tornatermet, a folyosókat és a tantermeket is szépen feldíszítettük. Rendhagyóan először az egyéni fellépők mutatkoztak be, majd a csoportos produkciók következtek, amelyek ebben az évben nagyon sokszínűre sikerültek. Voltak japán-, cowboy- és strucctáncosok, diszkópalánták, popcorn árusok, ceruzák, boszorkányok és bohócok is. A zsűri szerint az alsó tagozatosok közül a 3. osztály, a felsősök közül pedig a 7. osztály bizonyult a legjobbnak. Jutalmuk egy-egy csokoládés torta volt. Minden gyerek a fellépésért az SZMK-tól üdítőt kapott. A műsorszámok után következett az udvaron a kiszebáb égetése, amelyet a felsősök regölése kísért. Az est további részében diszkó várta a gyerekeket. A szülők gondoskodtak a büféről és a tomboláról. Hét órakor került sor a tombolahúzásra, ahol nagyon sok ajándék gazdára talált. A mulatozás nyolc órakor ért véget. Mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönet a szülőknek és az osztályfőnököknek az áldozatos munkáért.

                                                                                                                           Buszlai Éva 

a DÖK felnőtt patronálója

Teljes cikk az alábbi linkre kattintva megnézhető illetve letölthető.

Új foglalkozások a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

 

A 2018/2019-es tanévben tovább bővült iskolánk szabadidős tevékenységének kínálata. Az eltelt időszak azt bizonyítja, hogy hasznosan tevékenykednek a tanórán kívüli foglalkozásokon a gyerekek, s megszerették az általuk választott szakkört. Az alábbiakban ezekbe nyerünk némi bepillantást.

Majorette csoport

 

Intézményvezetői ötlet alapján 2018 szeptemberétől működik a mazsorett iskolánkban.

unnamed (1)A jelenleg 12 fős csoportot 3-4. osztályos lányok alkotják. A foglalkozáson heti rendszerességgel vesznek részt, ahol az általános részkészségek fejlesztése és a mazsorett alapjai mellett konkrét fellépésre kialakított koreográfiát sajátítanak el (pl: bemutatkoztak már az iskolai bálon, farsangon). 

Kezdetben a pompon használat technikájával ismerkedtek meg, ezt az eszközt  alkalmazzák a felkészülés és a fellépések alkalmával is. A mozgást és a zenei érzéket együttesen fejlesztő foglalkozáson fokozott hangsúly helyeződik a tánc alapjaira, a helyes testtartásra, a megfelelő erőnlét kialakítására.unnamed

A mazsorett fejleszti a ritmusérzéket, a magabiztosságot, és önbizalmat ad a gyerekeknek. Ezek a pozitív személyiségjegyek későbbi tanulmányaik, megmérettetéseik alkalmával is megmutatkoznak majd. unnamed (2)

A foglalkozások vidám, barátságos hangulatát fegyelmezett munka kíséri, amelyet fáradhatatlan lelkesedéssel végeznek a tagok.

Antal Orosz Judit

csoportvezető

 


Német szakkör

 

 

A német szakkör célja a németmint idegen nyelv megszerettetése a kisiskolás korosztállyal az angol mellett. Szeptembertől júniusig heti egy alkalommal tart a foglalkozás, ahol játékos formában sajátíthatják el a gyerekek a nyelv alapjait. Dalokat, verseket, mondókákat, kiszámolókat, körjátékokat tanulunk. unnamed (4)
Emellett megismerhetnek néhány nemzetközi szokást, a családtagok neveit, színeket, számokat, iskolai felszereléseket, állatneveket, köszönési formákat, kedvenc ételeik, gyümölcsök, zöldségek neveit. unnamed (3)A tanulók a német gyerekek kedvenc mesefiguráival is találkozhatnak, s ehhez meserészleteket, videofelvételeket is megtekinthetnek. A nyelvi játékok fejlesztik a gyerekek kommunikációs készségét, képzelőerejét, problémamegoldóképességét, anyanyelvi érzékenységét, gondolkodását. A diákok életkorának megfelelő illemszabályok ismertetésével, akülönböző szituációs helyzetek eljátszásával szóbeli szövegalkotásukat erősítjük. 

         

                                                    

Varga – Kovács Anita

     csoportvezető

 


 

 A szivacskézilabda

szivacskézilabda a kézilabdázás előkészítő játéka. 

unnamed (7)

A szivacskézilabdázás a gyermekek első, versenyélményt is nyújtó találkozása a labdával. Két reménynek ad esélyt. Egyrészt felkeltheti a mozgás, a rendszeres sportolás iránti vágyat, másrészt kezdeményezhet valamely sportjáték iránti érdeklődést, jelesül a kézilabdázás megkedvelését. A szivacskézilabdázás a legújabb “találmány”, ahol az iskolások körében szerveződött csapatok számára gólok, győztesek és vesztesek léteznek. A legügyesebb kézilabdás palánták pedig a sportág jövőjét építhetik. Számos területet fejlesztünk ezáltal: csapatszellem, koordinált mozgás, kézügyesség, absztraháló-képesség, logikai gondolkodás.

A gyerekek körében igen népszerű ez az új sportág, nagyon nagy élvezettel járnak a szakkörre.

Horváthné Gerbár Anita

csoportvezető

 

 


 

 

Sakk-kör

 

 

unnamed (8)Ezen tanév szeptemberétől tovább színesedett iskolánk szabadidős kínálata: sakk szakkör várja az érdeklődő diákokat. Az első foglakozásokon megismerkedtünk a tábla felépítésével, a bábukkal, azok lépéséinek lehetőségével, a szabályokkal, és természetesen a játék céljával, a győzelemmel. 

 

Persze elméletben ezeket nem volt könnyű megtanulni, ezért a tanulók játék közben gyakran kérdezték, hogy szabályosan, helyesen léptek-e. Egyelőre még a gyors győzni akarás, és nem az átgondolt játék a jellemző. Ezért minden foglakozáson a sakkozó pároknál elemezzük: mit miért tettek, és esetleg mi lett volna a célszerűbb lépés.unnamed (9) Nem könnyű egyszerre támadni és védekezni is, előre gondolkodni több lépéssel, kitalálni az ellenfél elképzeléseit. A gyerek lelkesek, a gondolkodást, a problémamegoldó képességet pedig folyamatosan csiszoljuk. Nem vagyunk, és nem is igen leszünk nagymesterek, de kellemesen és értelmesen töltjük együtt közösen a diákokkal ezt a heti egy órát.

Kovácsvölgyi Zoltán

csoportvezető

 

 

2018


Bunkertúra

Iskolánk húsz diákja és három tanárnője kerékpártúrával egybekötött múzeumi látogatáson vett részt Kemecse-Haas Tanyán. A cél: a polgári védelem korábbi szigorúan titkos, atombiztos, légmenetesen zárható megyei védett vezetési pontja (MVP) volt, amely ma már látogatható. Az épületeket a hidegháború alatt, a 60-as években építették, és misztikusan csak MVP 302 objektumnak nevezték – már akik tudtak a létezéséről.

A kemecsei rendőrőrs munkatársainak közbenjárására községünk egyik polgárőre kísérte szolgálati járművel a csoportot az oda-vissza, a közel harminc kilométeres távolságon a biztonságos kerekezés érdekében.

A ,,bunker” történetét Rebák Tibor – a katasztrófavédelem nyugdíjas munkatársa – mesélte el, miközben körbekísérte a gyermekeket a földalatti helyiségekben. A következőket mondta: a hidegháború idején minden megyeszékhely és a főváros közelében épült ilyen létesítmény, amelyre éjjel-nappal polgári fegyveres őrök vigyáztak, az illetéktelen behatolás megelőzését őrkutya is segítette. Háború esetén a szakemberek akár hatvanan is az objektumból irányították volna a lakosság mentését, mentesítését, kitelepítését. A zavartalan munka érdekében a védett vezetési pontban dolgozókat saját kút látta el vízzel, és áramról is az épületben lévő berendezés gondoskodott. Természetesen élelmiszer készételeket is tároltak a raktárban lévő helyiségekben. A mélylétesítményben történő munkavégzést, tisztálkodást étkezést, ruházati ellátást, váltást, pihenést a betelepülés során kiadott tájékoztató tartalmazta, melynek betartása mindenki részéről kötelező volt. A külvilággal vezetékes eszközzel és rádión keresztül lehetet tartani a kapcsolatot. Amikor a külső levegő beszívása szünetelt, a belső levegő recirkuláltatása regeneráló patronon át oxigéndúsítással történt. Az oxigén és a széndioxid – mérés folyamatos volt. A 302-es objektumot szerencsére csak gyakorlatok során használták az érintett szakemberek.

A túra résztvevői élményekkel és ismeretekkel gazdagabban, no meg fáradtabban tértek vissza a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola elnevezésű ,,objektumhoz”.

Kovácsvölgyi Zoltán

a túra szervezője


1956-ra emlékeztünk

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola diákjaival 2018. október 19-én ünnepélyesen megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A rendezvényt az énekkaros diákok és a táncosok műsora tette még színesebbé.


Karácsonyi sorverseny

Az idei évben is megrendezésre került a karácsonyi sorverseny iskolánkban, amelyen az óvodások is részt vettek. A rendezvényen számos érdekes feladatot kellett végrehajtani a gyerekeknek, melyek ügyességet és koncentrációt igényeltek. Ilyen volt például a hógolyó gurítása, a szaloncukor Mikulás zsákjába dobása, vándorsapka adogatása. Mindenki nagyon jól érezte magát, és igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a megmérettetésen. Az összesítést követően kiosztásra kerültek a jól megérdemelt érmek és szaloncukrok. Köszönjük, hogy az óvodások megtiszteltek bennünket részvételükkel ezen az eseményen.
Reméljük, jövőre is találkozunk a leendő nagycsoportosokkal.

Antal – Orosz Judit és Molnár Enikő
tanítók További képek :  Galériáink


Karácsonyi hét

KARÁCSONY

Az év utolsó tanítási hete a karácsony jegyében telt iskolánkban. Hétfőn reggel elsőseink kedves kis verses, zenés műsorral nyitották meg a karácsonyi hetet, majd a délelőtt folyamán az óvodásokkal versenyeztek a tornateremben. Kedd délután kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket, ahol nagyon szép manósapkák és hóemberek készültek. Szerdán ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat a felsősök, majd az alsósok. Pénteken a tanítási órák után került sor az ünnepi karácsonyi műsorra a tornateremben, melyre sok szülő is kíváncsi volt. Tánccal, énekkel, versekkel megható hangulatot varázsoltak a szereplők az iskola falai közé. Ezekkel a programokkal próbáltuk tanulóinkat ráhangolni a karácsonyra.

Teljes galéria


„RÓLUNK ÍRT A MÉDIA”


2018/2019 TANÉVBEN TÖRTÉNT


 

2021/2022-es tanév


Tornabemutató.

Iskolánkban hagyománnyá vált tornabemutató idén is nagy sikert aratott. Kilenc osztály lépett fel különböző műsoraikkal, amelyet több száz néző érdeklődve figyelt végig.


Október 23.-i megemlékezés Letöltés

 

A magyar népmese világnapja

Iskolánkban 2021. szeptember 30-án az alsó évfolyamos gyerekeknek rendezett nagyszabású mesedélután fantasztikus hangulatban zajlott. Megemlékeztünk híres népmeseírónkról Benedek Elekről, aki szeptember 30-án született.

Állatok világnapja a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

Mondd, szereted az állatokat?

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük minden évben, október 4-én, Szent Ferenc halálának emléknapján. E nap alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő társként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Felhívja a figyelmet a vadon élő és házi kedvenc állatainkra, az emberek és állatok együttélésének szabályira. Legfőbb üzenete, hogy egész évben éljünk harmóniában a természettel, környezetünkkel és a minket körülvevő élőlényekkel.

                                  

Iskolába csalogató

Az iskolai életre való felkészítés az óvoda megkezdésével indul és azt követően éveken át folyamatosan zajlik. Ezért az utolsó óvodai évüket töltő gyermekek számára a mindennapi foglalkozásokon felül iskolába csalogató foglalkozásokat is tartunk – évente háromszor. Az előkészítő foglalkozások legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Immár második éve a bázisintézményi programsorozatunk alappillére. 

Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.

2021. október 12-én 15 nagycsoportos óvodás és négy külsős érdeklődő látogatott el intézményünkbe, betekintést nyerve a szakmai munkánkba. A foglalkozás témája minden esetben  szorosan kapcsolódik az óvodai nevelési tematikához. Relaxációs zenével, tevékenykedtetéssel, „vendégek” közreműködésével – őszanyó és őszapó – változatossá, hangulatossá tettem számukra azt az egy órás foglalkozást. 

 • A témaválasztással elsődleges célom az volt, hogy felmérjem a nagycsoportos óvodások körében, mennyire jártasak az azonos formák felismerésében, a különbözőségek megállapítása, problémát jelent-e számukra. 
 • A sikeres olvasástanulás alapfeltétele, hogy a gyermekek képesek legyenek felismerni az apróbb eltéréseket is, a formák közötti azonosságokat és különbözőségeket. A foglalkozás fő irányvonala erre épül. 
 • Távlati célként jelenik meg, hogy szeptemberben az írás tanításánál megfelelő alapokra tudjunk építeni a forma – alak, alakállandóság vonatkozásában. 
 • A tevékenységközpontú tanítás hívei vagyunk, ezért játékosan, interaktív feladatok bevonásával kívántam élményszerűvé tenni ezt a délutánt. 

Megítélésem szerint és a visszacsatolás is azt támasztja alá, hogy minden gyermek és felnőtt jól érezte magát. 

Horváthné Gerbár Anita


Pályaorientációs nap

A 2021/2022-es tanévben szeptember 28-án került sor a pályaorientációs nap megtartására. Az osztályok nagyon izgalmas szakmákkal ismerkedtek meg. Az elsősök és a harmadikosok ennek kapcsán az állatkertbe látogattak el és megismerkedtek az állattartás rejtelmeivel. Majmokat etettek a gyerekek és a cápák etetését is végignézhették, illetve megfigyelhették, hogy hogyan kell gondoskodni az állatokról. Természetesen egy kis állatkerti séta is belefért, ahol a távoli tájak élővilágába is betekintést nyertek tanulóink. Két csoport a botanikus kertben járt. Itt a növények testfelépítésével, gondozásával ismerkedtek meg. Hazánk legjellemzőbb erdőtípusait is megfigyelhették, valamint néhány, nálunk nem termesztett, növényfajt is megcsodáltak. A rendőrségre látogató osztály előadást hallgatott a rendőri munkáról, majd néhány tanulót „rabosítottak” és a rendőrmotorokra is felülhettek a bátrabbak. A tűzoltók kemény, küzdelmes munkájába nyert betekintést két alsós osztályunk. Itt egy tárlatvezetés során ismerkedtek meg tanulóink ezzel a szép szakmával. Életre szóló élménnyé vált számukra, amikor egy tűzoltóautót belülről is megnézhettek az oltáshoz szükséges eszközökkel együtt, valamint egy próbariasztás részesei is lehettek. A legnagyobbak (6-7-8. osztály) a Metró áruházba és a MÁV-hoz látogattak. A vasútnál előadás keretében elmondták, hogy milyen munkalehetőségek vannak a fiatalok számára. Tisztázták azt is, hogy az egyes munkakörök betöltéséhez milyen végzettség kell. Ezután a gyerekek kipróbálhatták az utastájékoztató hangosbemondót. Megfigyelhették azt is, hogy hogyan irányítják a vonatokat a vezérlőben, valamint a vágányváltót is kezelhették. Az üzemlátogatás végén egy TOTÓ várt a gyerekekre, ahol a két legügyesebb értékes ajándékot kapott. Természetesen a többieket sem hagyták üres kézzel hazatérni. A Metróban PPT bemutatóval kezdték a vállalat megismertetését. Ezután néhány fogalmat tisztáztak a gyerekekkel. Végigkísérték az áru útját a beérkezéstől a pénztárig. A raktárban kipróbálhatták a raklapra pakolás precizitásának fontosságát és a raklapemelő mozgatását. Sőt egy kis versenyre is sor került, árucímkéket kellett a megfelelő helyre ragasztani. A győztesnek természetesen jutalom járt. Minden osztály rengetek élménnyel és új, hasznos ismerettel gazdagodva tért haza.


Farsang 2021


2019/2020-as tanév

Karácsonyi műsor

„Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények

együtt kell dobbanni az emberek szívének!

Szóljon idén arról minden mese, ének, 

hogy varázslata van a szív szeretetének!

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,

minden ember legyen örömmel megáldott!”

Ezek a sorok fő mottóként lengték körbe az idei karácsonyi műsort és az azt megelőző, a tanulók számára érdekes programokkal gazdagított ünnepi hetet a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában.

Mint minden évben, idén is fáradtságot nem kímélve, hetekig készültek a gyerekek az ünnepi előadásra, hogy iskolatársaik, tanáraik és szüleik számára odavarázsolják a karácsony hangulatát. 

Hazai és nemzetközi költők versei mellett tánccal, zongora- és furulya-előadással, dalokkal szépen csokorba kötve adták át a nézőknek az ünnepi érzéseket. 

Mindezt még valóságosabbá tették a gyerekek által viselt angyalszárnyak, így igazán meghitt, szívhez szóló, a szeretet ünnepét méltón előkészítő műsort láthattunk.


Október 23-i megemlékezés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre iskolánk 12 diákja már szeptember elejétől próbált. A narrátorok szövege alapján részletesen felidézhettük a kor történéseit, a harc mozzanatait. Ezeket szavalatok, versrészletek tették szemléletesebbé.Hogy még érthetőbbek legyenek az akkori események a tanulók számára, egy rövid jelenet szakította meg a lírai részeket. A műsort az 5. osztályos lányok tánca színesítette Koncz Zsuzsa: Miért hagytuk, hogy így legyen? című dalára.

Gratulálunk a szereplőknek!

Benkő Barbara,​​Tokár Dorina,

Mudri Vivien,​​​Kádas Panna,

Kertész Milán,​​​Kádas Bence,

Takács Patrik,​​​Kotán Milán,

Szabó Máté,​​​Horváth Hédi,

Ócsai Ábel,​​​Juhász Ágnes,

Biró Kiara,​​​Dicső Dóra,

Kovács Boglárka​,Liki Szonja,

Nagy Dávid​​,Papcsák Adrienn,

Liki Debóra,​​​Sipos Zsófia,

Gergely Gréta 

Vágner Mária 

felkészítő pedagógus


Népmese Napja

Ebben a tanévben is megrendezésre került a Népmese Napja intézményünkben. Alsó évfolyamokon 16 lelkes gyermek vett részt a megmérettetésen. Minden diák igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a csapatversenyen. Érdekes és gondolkodtató feladatokat kellett megoldani a tanulóknak, melyek között voltak mozgásos próbatételek is. Ilyen volt például a varázspálca gyűjtése, képrejtvény, korona keresése, mesecímek javítása, szereplők felismerése.

Molnár Enikő

 pedagógus


Évnyitó

A 2019/2020-as tanév a hosszú nyári szünet után, 2019. szeptember elsején vette kezdetét. 

A méltó keretek között megrendezésre kerülő tanévnyitó ünnepség szereplői néhány nagycsoportos óvodás és az alsó tagozat pár tanulója volt. A főszerep viszont annak a 21 gyermeknek jutott, akiknek osztályfőnöke Varga Kovács Anita. 

Amíg a napsütéses, meleg időjárás a nyárra emlékeztetett, addig az elhangzott dalok, versek, a kezdő Himnusz és a záró Szózat ráébresztett mindenkit, hogy a következő napon több mint 150 gyermek számára megkezdődik a tanulás.

Ehhez a segítség az iskola által felajánlott íróeszköz volt, melyet a legkisebbek Igazgató Nőtől vehettek át. Az iskola minden résztvevőjének és a jelenlévőknek sikeres tanévet kívánok!

Kozákné Németi Zsuzsanna

pedagógus


2018/2019-es tanév

Ballagás

BALLAGÁS

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola végzős tanulói 2019. június 21-én búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és az iskolától. A hetedikesek szépen feldíszítették a bejáratot, a folyosókat és a tantermet erre az alkalomra. Az időjárás délutánra kedvezőre fordult, így az iskola udvarán tartottuk a ballagást. A nyolcadikosok a műsor keretében virággal köszöntötték szüleiket, és megkoszorúzták Móra Ferenc emlékművét. Vass Edit intézményvezető könyveket, okleveleket, ajándékokat osztott iskolánk legeredményesebb tanulóinak, illetve intézményünket segítő szülőknek.

Buszlai Éva

osztályfőnök


Móra Ferenc-műveltségi verseny Nyírturán

Több éves hagyomány a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában, hogy meghirdetjük az alsó tagozatosok körében a Móra Ferenc-műveltségi versenyt. A harmadik és negyedik osztályosokból összeállított 4 fős csapatok felkészítő tanáraik segítségével a Kincskereső kisködmön című ifjúsági regényből és Móra Ferenc életrajzából készültek az egy órás megmérettetésre.

A feladatsor a következőkből állt: igaz-hamis állítások, szavak alkotása, keresztrejtvény, villámkérdések, régi kifejezések rajza, sorbarendezés, foglalkozások ismerete.

A feladatsort Bobonkáné Vass Erika és Kozákné Németi Zsuzsanna állította össze.

Mindenkinek apró ajándékkal kedveskedtünk, az első három helyen végzett csapat pedig oklevelet is átvehetett.

Dobogósaink a következők:

 1. Tiszanagyfalui Általános Iskola (Körtemuzsikások)
 2. Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (Gyémántcserép)
 3. Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Melúzia)

Iskolánk tanulói versenyen kívül indultak. Első helyezést ért el a Kincsvadászok, második lett a Ködmönösök csapata.

Gratulálunk minden csapatnak és felkészítő tanáraiknak is.

Várjuk őket szeretettel a következő évben is megrendezésre kerülő versenyünkre.

Köszönet minden kollégának, aki segített a megmérettetés sikeres lebonyolításában.

 

Kozákné Németi Zsuzsanna

a verseny egyik szervezője

Pályaorientációs nap az 5. osztályosok részvételével

a Nyíregyházi Egyetemen

2019. április 17-én a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola 5. osztályos diákjai pályaorientációs nap keretében osztályfőnökük támogatásával különböző szakmai területeket fedezhettek fel.

Az osztály Nyíri Zsolt vezetésével a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében járt. A tanulóknak itt lehetőségük volt betekinteni az intézmény életébe,meglátogattak több tanszéket, így megismerkedhettek számos, a tanszékek sajátosságaira jellemző eszközzel. 

A Jármű – és Mezőgazdasági Géptani Tanszéken a gyerekek beleültek az egyetem hallgatói által versenyekre készített gokartokba, melyet nagyon élvezett az osztály. Az előadó elmondta, hogy ezek a gépjárművek hogyan készülnek. Emellett a diákok megtekinthették a jelenleg készülő gokart összeszerelésének műszaki folyamatát, valamint lehetőségük nyílt beszélgetni a járművet építő hallgatókkal is.

Nagyobb lélegzetvételt igényelt a Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Tanszéken folyó munka megismerése. Nyíri Zsolt előadást tartott a gyerekeknek a 3D-s nyomtató használatáról, ezen kívül nagyon sok alkatrészt meg is tekinthettünk. Ezt követően egy hatalmas, kiállított „Tésztahíd”-dal ismerkedhettek meg a jelenlévők, melynek az építési folyamatát, szabályait szintén elmondta az előadó.

Az ezen a tanszéken folyó kutatómunkát rovar (pók) nagyítással is szemléltették a tanulók számára, amit nagyon érdekesnek tartottak a kis „biológusok”.

A legérdekesebb a kis „fizikusok” és „kémikusok” számára az volt, hogy láthatták, milyen, amikor egy 10 vagy 50 forintos pénzérmét „bearanyoz” dr. Beszeda Imre, aki ennek jellegzetességéről tájékoztatást is tartott. Egy-egy érmét a gyerekek emlékbe hazavihettek magukkal. 

A harmadik, egyben utolsó látogatásunk a Közlekedéstudományi és Infotechnologiai Tanszékre vezetett. Itt ötödikeseink beülhettek egy igazi pilótafülkébe, kipróbálhatták, illetve bepillantást nyerhettek egy pilóta által kezelt vezérlő működésébe. Egyúttal egy ott folyó pilótaoktatásba is betekintést nyerhettek, s az oktatást tartó előadó részletesen tájékoztatta a gyerekeket egy pilóta munkájáról, a pilótaképzés feltételeiről, s arról mi szükséges ahhoz, ha valamelyik tanuló ezt a szakmát preferálja.   

Úgy gondolom, ötödikeseink nagyon örültek a lehetőségnek, sokrétű előadásokon vehettek részt, több munkafolyamatotmegismerhettek, melyet ezúton köszönünk a Nyíregyházi Egyetem dolgozóinak.

Kozákné Németi Zsuzsanna

osztályfőnök

TELJES GALÉRIA

Húsvét

A tavaszi szünet előtti kedden került megrendezésre iskolánkban a húsvéti tojásfestés. Ebéd után a gyerekek csokitojást kerestek az iskola udvarán. Mindenki lázasan keresgélte az apró tojásokat a fák tövében és ágain, a játékok környékén, a virágos ládákban és a padok lábánál is. Volt olyan tanuló, akinek többet is sikerült megtalálnia, de akadt olyan is, akinek egyet sem. Ezután került sor a tojásfestésre a napközikben és a tanulószobán. A hagyományos módszeren túl készültek alkotások temperával, körömlakkal, matricával és zseníliával bevont dróttal is. Aki nem hozott magával tojástotthonról az sem maradt húsvéti tojás nélkül, mert papírból készített, vagy ajtódíszt csinált. Nagyon szép és érdekes megoldások születtek. A gyerekek nagyon élvezték a programot és jól érezték magukat.


KÖLTÉSZET NAPJA

Iskolánkban a Költészet napját szavalóverseny szervezésével ünnepeltük. 4 kategóriában hirdettük meg a megmérettetést, amelyre az alsósok közül igen sokan jelentkeztek. A gyerekek szabadon választott költeménnyel nevezhettek, amely nem képezi a tananyag részét. A zsűri az értékelésnél figyelembe vette a versválasztást, hogy mennyire felelt meg a gyerekek egyéniségének, érzelmi fejlettségének, személyiségének. Szempont volt a szöveg pontos tudása, a hangsúly, a hanglejtés, a hangerő és a hangszín megfelelő alkalmazása, valamint egyéb verbális eszközök használata, és a művészi teljesítmény is.

A versenyen a következő eredmények születtek.

1-2. osztály:

     1. helyezett – Giba Zsófia (2. o.)

     2. helyezett – Gulyás Zoltán (1. o.)

     3. helyezett – Dancs Evelin (1. o.)

3-4. osztály:

     1. helyezett – Varga Gréta Viola (3. o.)

     2. helyezett – Horváth János Nándor (3. o.)

     3. helyezett – Molnár Alex Mihály (4. o.)

                         – Mikó Bence (3. o.)

      Különdíjat kapott:– Horváth Hédi (4. o.)- Mikó Marcell (4. o.)

5-6. osztály:

     1. helyezett – Kovács Boglárka (6. o.)

      Különdíjat kapott:– Biró Kiara (6. o.)

Gratulálunk a díjazottaknak és a versenyzőknek!


Egészségnap az iskolában

Iskolánk 2019.03.19- én egészségnapot rendezett. A tanítási órákat követően közös zenés gimnasztikával indítottuk a programot. Ezt követően az osztályok a saját tantermükben osztályfőnökük vezetésével két feladatot oldottak meg. Az egyik egy plakát készítése volt az egészséggel kapcsolatban. A másik feladat zöldségből és gyümölcsből különféle érdekes „kreációk „készítése. Minden osztályban jól működött a munkamegosztás, aminek köszönhetően gyönyörű alkotások születtek. A program második felében a 8 osztály 8 állomáson bővíthette ismereteit, amelyet minden helyszínen játékos feladatmegoldás zárt. Volt lufifújó verseny, puzzle, fűszerek felismerése szaglás után, totó, bizalomjáték, akadályok leküzdése, hulladék szelektív válogatása.

A 8 állomás témái a következőképpen alakult: 1. Akadálypálya 2. Testi higiénia 3. Szelektív hulladékgyűjtés 4. Egészséges táplálkozás 5. Klímaváltozás 6. Szenvedélybetegségek 7. Lelki egészség, szeretet 8. Testmozgás- sportok- sportolók

A program gördülékenyen ment, az osztályok tanulói fegyelmezetten és aktívan vettek részt a feladatokban. Bízunk benne, hogy a megszerzett ismereteket beépítik és használják majd a mindennapi életük során. Célunk a prevenció, egy testileg-lelkileg egészséges generáció nevelése.

Képek megtekinthetőek a galériában.


TE SZEDD!

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola is kapcsolódott a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért!” mozgalomhoz. A szemétszedést március 22-én 14 órakor kezdtük.
Iskolánk apraja-nagyja és természetesen pedagógusai végig járták a település utcáit,
játszóterét és összegyűjtötték az eldobált hulladékot. Másfél óra alatt 20 zsák szemetet
szedtünk össze. Az önkormányzat kisbusszal segített az iskola udvarára szállítani a zsákokat.
A képek a galériában megtekinthetőek.

ISKOLAI FARSANG 

A télbúcsúztató farsangi mulatságot 2019. február 15-én tartottuk iskolánkban. Az osztályok hetekig készültek a jelmezekkel és a produkciókkal a nagy eseményre. A tornatermet, a folyosókat és a tantermeket is szépen feldíszítettük. Rendhagyóan először az egyéni fellépők mutatkoztak be, majd a csoportos produkciók következtek, amelyek ebben az évben nagyon sokszínűre sikerültek. Voltak japán-, cowboy- és strucctáncosok, diszkópalánták, popcorn árusok, ceruzák, boszorkányok és bohócok is. A zsűri szerint az alsó tagozatosok közül a 3. osztály, a felsősök közül pedig a 7. osztály bizonyult a legjobbnak. Jutalmuk egy-egy csokoládés torta volt. Minden gyerek a fellépésért az SZMK-tól üdítőt kapott. A műsorszámok után következett az udvaron a kiszebáb égetése, amelyet a felsősök regölése kísért. Az est további részében diszkó várta a gyerekeket. A szülők gondoskodtak a büféről és a tomboláról. Hét órakor került sor a tombolahúzásra, ahol nagyon sok ajándék gazdára talált. A mulatozás nyolc órakor ért véget. Mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönet a szülőknek és az osztályfőnököknek az áldozatos munkáért.

                                                                                                                           Buszlai Éva 

a DÖK felnőtt patronálója

Teljes cikk az alábbi linkre kattintva megnézhető illetve letölthető.

Új foglalkozások a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

 

A 2018/2019-es tanévben tovább bővült iskolánk szabadidős tevékenységének kínálata. Az eltelt időszak azt bizonyítja, hogy hasznosan tevékenykednek a tanórán kívüli foglalkozásokon a gyerekek, s megszerették az általuk választott szakkört. Az alábbiakban ezekbe nyerünk némi bepillantást.

Majorette csoport

 

Intézményvezetői ötlet alapján 2018 szeptemberétől működik a mazsorett iskolánkban.

unnamed (1)A jelenleg 12 fős csoportot 3-4. osztályos lányok alkotják. A foglalkozáson heti rendszerességgel vesznek részt, ahol az általános részkészségek fejlesztése és a mazsorett alapjai mellett konkrét fellépésre kialakított koreográfiát sajátítanak el (pl: bemutatkoztak már az iskolai bálon, farsangon). 

Kezdetben a pompon használat technikájával ismerkedtek meg, ezt az eszközt  alkalmazzák a felkészülés és a fellépések alkalmával is. A mozgást és a zenei érzéket együttesen fejlesztő foglalkozáson fokozott hangsúly helyeződik a tánc alapjaira, a helyes testtartásra, a megfelelő erőnlét kialakítására.unnamed

A mazsorett fejleszti a ritmusérzéket, a magabiztosságot, és önbizalmat ad a gyerekeknek. Ezek a pozitív személyiségjegyek későbbi tanulmányaik, megmérettetéseik alkalmával is megmutatkoznak majd. unnamed (2)

A foglalkozások vidám, barátságos hangulatát fegyelmezett munka kíséri, amelyet fáradhatatlan lelkesedéssel végeznek a tagok.

Antal Orosz Judit

csoportvezető

 

 


Német szakkör

 

 

A német szakkör célja a németmint idegen nyelv megszerettetése a kisiskolás korosztállyal az angol mellett. Szeptembertől júniusig heti egy alkalommal tart a foglalkozás, ahol játékos formában sajátíthatják el a gyerekek a nyelv alapjait. Dalokat, verseket, mondókákat, kiszámolókat, körjátékokat tanulunk. unnamed (4)
Emellett megismerhetnek néhány nemzetközi szokást, a családtagok neveit, színeket, számokat, iskolai felszereléseket, állatneveket, köszönési formákat, kedvenc ételeik, gyümölcsök, zöldségek neveit. unnamed (3)A tanulók a német gyerekek kedvenc mesefiguráival is találkozhatnak, s ehhez meserészleteket, videofelvételeket is megtekinthetnek. A nyelvi játékok fejlesztik a gyerekek kommunikációs készségét, képzelőerejét, problémamegoldóképességét, anyanyelvi érzékenységét, gondolkodását. A diákok életkorának megfelelő illemszabályok ismertetésével, akülönböző szituációs helyzetek eljátszásával szóbeli szövegalkotásukat erősítjük. 

         

                                                    

Varga – Kovács Anita

     csoportvezető

 


 

 A szivacskézilabda

szivacskézilabda a kézilabdázás előkészítő játéka. 

unnamed (7)

A szivacskézilabdázás a gyermekek első, versenyélményt is nyújtó találkozása a labdával. Két reménynek ad esélyt. Egyrészt felkeltheti a mozgás, a rendszeres sportolás iránti vágyat, másrészt kezdeményezhet valamely sportjáték iránti érdeklődést, jelesül a kézilabdázás megkedvelését. A szivacskézilabdázás a legújabb “találmány”, ahol az iskolások körében szerveződött csapatok számára gólok, győztesek és vesztesek léteznek. A legügyesebb kézilabdás palánták pedig a sportág jövőjét építhetik. Számos területet fejlesztünk ezáltal: csapatszellem, koordinált mozgás, kézügyesség, absztraháló-képesség, logikai gondolkodás.

A gyerekek körében igen népszerű ez az új sportág, nagyon nagy élvezettel járnak a szakkörre.

Horváthné Gerbár Anita

csoportvezető

 

 

 


 

 

Sakk-kör

 

 

unnamed (8)Ezen tanév szeptemberétől tovább színesedett iskolánk szabadidős kínálata: sakk szakkör várja az érdeklődő diákokat. Az első foglakozásokon megismerkedtünk a tábla felépítésével, a bábukkal, azok lépéséinek lehetőségével, a szabályokkal, és természetesen a játék céljával, a győzelemmel. 

 

Persze elméletben ezeket nem volt könnyű megtanulni, ezért a tanulók játék közben gyakran kérdezték, hogy szabályosan, helyesen léptek-e. Egyelőre még a gyors győzni akarás, és nem az átgondolt játék a jellemző. Ezért minden foglakozáson a sakkozó pároknál elemezzük: mit miért tettek, és esetleg mi lett volna a célszerűbb lépés.unnamed (9) Nem könnyű egyszerre támadni és védekezni is, előre gondolkodni több lépéssel, kitalálni az ellenfél elképzeléseit. A gyerek lelkesek, a gondolkodást, a problémamegoldó képességet pedig folyamatosan csiszoljuk. Nem vagyunk, és nem is igen leszünk nagymesterek, de kellemesen és értelmesen töltjük együtt közösen a diákokkal ezt a heti egy órát.

Kovácsvölgyi Zoltán

csoportvezető

 

 

2018


Bunkertúra

Iskolánk húsz diákja és három tanárnője kerékpártúrával egybekötött múzeumi látogatáson vett részt Kemecse-Haas Tanyán. A cél: a polgári védelem korábbi szigorúan titkos, atombiztos, légmenetesen zárható megyei védett vezetési pontja (MVP) volt, amely ma már látogatható. Az épületeket a hidegháború alatt, a 60-as években építették, és misztikusan csak MVP 302 objektumnak nevezték – már akik tudtak a létezéséről.

A kemecsei rendőrőrs munkatársainak közbenjárására községünk egyik polgárőre kísérte szolgálati járművel a csoportot az oda-vissza, a közel harminc kilométeres távolságon a biztonságos kerekezés érdekében.

A ,,bunker” történetét Rebák Tibor – a katasztrófavédelem nyugdíjas munkatársa – mesélte el, miközben körbekísérte a gyermekeket a földalatti helyiségekben. A következőket mondta: a hidegháború idején minden megyeszékhely és a főváros közelében épült ilyen létesítmény, amelyre éjjel-nappal polgári fegyveres őrök vigyáztak, az illetéktelen behatolás megelőzését őrkutya is segítette. Háború esetén a szakemberek akár hatvanan is az objektumból irányították volna a lakosság mentését, mentesítését, kitelepítését. A zavartalan munka érdekében a védett vezetési pontban dolgozókat saját kút látta el vízzel, és áramról is az épületben lévő berendezés gondoskodott. Természetesen élelmiszer készételeket is tároltak a raktárban lévő helyiségekben. A mélylétesítményben történő munkavégzést, tisztálkodást étkezést, ruházati ellátást, váltást, pihenést a betelepülés során kiadott tájékoztató tartalmazta, melynek betartása mindenki részéről kötelező volt. A külvilággal vezetékes eszközzel és rádión keresztül lehetet tartani a kapcsolatot. Amikor a külső levegő beszívása szünetelt, a belső levegő recirkuláltatása regeneráló patronon át oxigéndúsítással történt. Az oxigén és a széndioxid – mérés folyamatos volt. A 302-es objektumot szerencsére csak gyakorlatok során használták az érintett szakemberek.

A túra résztvevői élményekkel és ismeretekkel gazdagabban, no meg fáradtabban tértek vissza a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola elnevezésű ,,objektumhoz”.

Kovácsvölgyi Zoltán

a túra szervezője


1956-ra emlékeztünk

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola diákjaival 2018. október 19-én ünnepélyesen megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A rendezvényt az énekkaros diákok és a táncosok műsora tette még színesebbé.

 


Karácsonyi sorverseny

Az idei évben is megrendezésre került a karácsonyi sorverseny iskolánkban, amelyen az óvodások is részt vettek. A rendezvényen számos érdekes feladatot kellett végrehajtani a gyerekeknek, melyek ügyességet és koncentrációt igényeltek. Ilyen volt például a hógolyó gurítása, a szaloncukor Mikulás zsákjába dobása, vándorsapka adogatása. Mindenki nagyon jól érezte magát, és igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a megmérettetésen. Az összesítést követően kiosztásra kerültek a jól megérdemelt érmek és szaloncukrok. Köszönjük, hogy az óvodások megtiszteltek bennünket részvételükkel ezen az eseményen.
Reméljük, jövőre is találkozunk a leendő nagycsoportosokkal.

Antal – Orosz Judit és Molnár Enikő
tanítók További képek :  Galériáink


Karácsonyi hét

KARÁCSONY

Az év utolsó tanítási hete a karácsony jegyében telt iskolánkban. Hétfőn reggel elsőseink kedves kis verses, zenés műsorral nyitották meg a karácsonyi hetet, majd a délelőtt folyamán az óvodásokkal versenyeztek a tornateremben. Kedd délután kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket, ahol nagyon szép manósapkák és hóemberek készültek. Szerdán ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat a felsősök, majd az alsósok. Pénteken a tanítási órák után került sor az ünnepi karácsonyi műsorra a tornateremben, melyre sok szülő is kíváncsi volt. Tánccal, énekkel, versekkel megható hangulatot varázsoltak a szereplők az iskola falai közé. Ezekkel a programokkal próbáltuk tanulóinkat ráhangolni a karácsonyra.

Teljes galéria

„RÓLUNK ÍRT A MÉDIA”


2018/2019 TANÉVBEN TÖRTÉNT


 

2021/2022-es tanév


Tornabemutató.

Iskolánkban hagyománnyá vált tornabemutató idén is nagy sikert aratott. Kilenc osztály lépett fel különböző műsoraikkal, amelyet több száz néző érdeklődve figyelt végig.


Október 23.-i megemlékezés Letöltés

 

A magyar népmese világnapja

Iskolánkban 2021. szeptember 30-án az alsó évfolyamos gyerekeknek rendezett nagyszabású mesedélután fantasztikus hangulatban zajlott. Megemlékeztünk híres népmeseírónkról Benedek Elekről, aki szeptember 30-án született.

Állatok világnapja a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

Mondd, szereted az állatokat?

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük minden évben, október 4-én, Szent Ferenc halálának emléknapján. E nap alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő társként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Felhívja a figyelmet a vadon élő és házi kedvenc állatainkra, az emberek és állatok együttélésének szabályira. Legfőbb üzenete, hogy egész évben éljünk harmóniában a természettel, környezetünkkel és a minket körülvevő élőlényekkel.

                                  

Iskolába csalogató

Az iskolai életre való felkészítés az óvoda megkezdésével indul és azt követően éveken át folyamatosan zajlik. Ezért az utolsó óvodai évüket töltő gyermekek számára a mindennapi foglalkozásokon felül iskolába csalogató foglalkozásokat is tartunk – évente háromszor. Az előkészítő foglalkozások legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Immár második éve a bázisintézményi programsorozatunk alappillére. 

Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.

2021. október 12-én 15 nagycsoportos óvodás és négy külsős érdeklődő látogatott el intézményünkbe, betekintést nyerve a szakmai munkánkba. A foglalkozás témája minden esetben  szorosan kapcsolódik az óvodai nevelési tematikához. Relaxációs zenével, tevékenykedtetéssel, „vendégek” közreműködésével – őszanyó és őszapó – változatossá, hangulatossá tettem számukra azt az egy órás foglalkozást. 

 • A témaválasztással elsődleges célom az volt, hogy felmérjem a nagycsoportos óvodások körében, mennyire jártasak az azonos formák felismerésében, a különbözőségek megállapítása, problémát jelent-e számukra. 
 • A sikeres olvasástanulás alapfeltétele, hogy a gyermekek képesek legyenek felismerni az apróbb eltéréseket is, a formák közötti azonosságokat és különbözőségeket. A foglalkozás fő irányvonala erre épül. 
 • Távlati célként jelenik meg, hogy szeptemberben az írás tanításánál megfelelő alapokra tudjunk építeni a forma – alak, alakállandóság vonatkozásában. 
 • A tevékenységközpontú tanítás hívei vagyunk, ezért játékosan, interaktív feladatok bevonásával kívántam élményszerűvé tenni ezt a délutánt. 

Megítélésem szerint és a visszacsatolás is azt támasztja alá, hogy minden gyermek és felnőtt jól érezte magát. 

Horváthné Gerbár Anita


Pályaorientációs nap

A 2021/2022-es tanévben szeptember 28-án került sor a pályaorientációs nap megtartására. Az osztályok nagyon izgalmas szakmákkal ismerkedtek meg. Az elsősök és a harmadikosok ennek kapcsán az állatkertbe látogattak el és megismerkedtek az állattartás rejtelmeivel. Majmokat etettek a gyerekek és a cápák etetését is végignézhették, illetve megfigyelhették, hogy hogyan kell gondoskodni az állatokról. Természetesen egy kis állatkerti séta is belefért, ahol a távoli tájak élővilágába is betekintést nyertek tanulóink. Két csoport a botanikus kertben járt. Itt a növények testfelépítésével, gondozásával ismerkedtek meg. Hazánk legjellemzőbb erdőtípusait is megfigyelhették, valamint néhány, nálunk nem termesztett, növényfajt is megcsodáltak. A rendőrségre látogató osztály előadást hallgatott a rendőri munkáról, majd néhány tanulót „rabosítottak” és a rendőrmotorokra is felülhettek a bátrabbak. A tűzoltók kemény, küzdelmes munkájába nyert betekintést két alsós osztályunk. Itt egy tárlatvezetés során ismerkedtek meg tanulóink ezzel a szép szakmával. Életre szóló élménnyé vált számukra, amikor egy tűzoltóautót belülről is megnézhettek az oltáshoz szükséges eszközökkel együtt, valamint egy próbariasztás részesei is lehettek. A legnagyobbak (6-7-8. osztály) a Metró áruházba és a MÁV-hoz látogattak. A vasútnál előadás keretében elmondták, hogy milyen munkalehetőségek vannak a fiatalok számára. Tisztázták azt is, hogy az egyes munkakörök betöltéséhez milyen végzettség kell. Ezután a gyerekek kipróbálhatták az utastájékoztató hangosbemondót. Megfigyelhették azt is, hogy hogyan irányítják a vonatokat a vezérlőben, valamint a vágányváltót is kezelhették. Az üzemlátogatás végén egy TOTÓ várt a gyerekekre, ahol a két legügyesebb értékes ajándékot kapott. Természetesen a többieket sem hagyták üres kézzel hazatérni. A Metróban PPT bemutatóval kezdték a vállalat megismertetését. Ezután néhány fogalmat tisztáztak a gyerekekkel. Végigkísérték az áru útját a beérkezéstől a pénztárig. A raktárban kipróbálhatták a raklapra pakolás precizitásának fontosságát és a raklapemelő mozgatását. Sőt egy kis versenyre is sor került, árucímkéket kellett a megfelelő helyre ragasztani. A győztesnek természetesen jutalom járt. Minden osztály rengetek élménnyel és új, hasznos ismerettel gazdagodva tért haza.


Farsang 2021


2019/2020-as tanév

Karácsonyi műsor

„Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények

együtt kell dobbanni az emberek szívének!

Szóljon idén arról minden mese, ének, 

hogy varázslata van a szív szeretetének!

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,

minden ember legyen örömmel megáldott!”

Ezek a sorok fő mottóként lengték körbe az idei karácsonyi műsort és az azt megelőző, a tanulók számára érdekes programokkal gazdagított ünnepi hetet a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában.

Mint minden évben, idén is fáradtságot nem kímélve, hetekig készültek a gyerekek az ünnepi előadásra, hogy iskolatársaik, tanáraik és szüleik számára odavarázsolják a karácsony hangulatát. 

Hazai és nemzetközi költők versei mellett tánccal, zongora- és furulya-előadással, dalokkal szépen csokorba kötve adták át a nézőknek az ünnepi érzéseket. 

Mindezt még valóságosabbá tették a gyerekek által viselt angyalszárnyak, így igazán meghitt, szívhez szóló, a szeretet ünnepét méltón előkészítő műsort láthattunk.


Október 23-i megemlékezés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre iskolánk 12 diákja már szeptember elejétől próbált. A narrátorok szövege alapján részletesen felidézhettük a kor történéseit, a harc mozzanatait. Ezeket szavalatok, versrészletek tették szemléletesebbé.Hogy még érthetőbbek legyenek az akkori események a tanulók számára, egy rövid jelenet szakította meg a lírai részeket. A műsort az 5. osztályos lányok tánca színesítette Koncz Zsuzsa: Miért hagytuk, hogy így legyen? című dalára.

Gratulálunk a szereplőknek!

Benkő Barbara,​​Tokár Dorina,

Mudri Vivien,​​​Kádas Panna,

Kertész Milán,​​​Kádas Bence,

Takács Patrik,​​​Kotán Milán,

Szabó Máté,​​​Horváth Hédi,

Ócsai Ábel,​​​Juhász Ágnes,

Biró Kiara,​​​Dicső Dóra,

Kovács Boglárka​,Liki Szonja,

Nagy Dávid​​,Papcsák Adrienn,

Liki Debóra,​​​Sipos Zsófia,

Gergely Gréta 

Vágner Mária 

felkészítő pedagógus


Népmese Napja

Ebben a tanévben is megrendezésre került a Népmese Napja intézményünkben. Alsó évfolyamokon 16 lelkes gyermek vett részt a megmérettetésen. Minden diák igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a csapatversenyen. Érdekes és gondolkodtató feladatokat kellett megoldani a tanulóknak, melyek között voltak mozgásos próbatételek is. Ilyen volt például a varázspálca gyűjtése, képrejtvény, korona keresése, mesecímek javítása, szereplők felismerése.

Molnár Enikő

 pedagógus


Évnyitó

A 2019/2020-as tanév a hosszú nyári szünet után, 2019. szeptember elsején vette kezdetét. 

A méltó keretek között megrendezésre kerülő tanévnyitó ünnepség szereplői néhány nagycsoportos óvodás és az alsó tagozat pár tanulója volt. A főszerep viszont annak a 21 gyermeknek jutott, akiknek osztályfőnöke Varga Kovács Anita. 

Amíg a napsütéses, meleg időjárás a nyárra emlékeztetett, addig az elhangzott dalok, versek, a kezdő Himnusz és a záró Szózat ráébresztett mindenkit, hogy a következő napon több mint 150 gyermek számára megkezdődik a tanulás.

Ehhez a segítség az iskola által felajánlott íróeszköz volt, melyet a legkisebbek Igazgató Nőtől vehettek át. Az iskola minden résztvevőjének és a jelenlévőknek sikeres tanévet kívánok!

Kozákné Németi Zsuzsanna

pedagógus


2018/2019-es tanév

Ballagás

BALLAGÁS

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola végzős tanulói 2019. június 21-én búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és az iskolától. A hetedikesek szépen feldíszítették a bejáratot, a folyosókat és a tantermet erre az alkalomra. Az időjárás délutánra kedvezőre fordult, így az iskola udvarán tartottuk a ballagást. A nyolcadikosok a műsor keretében virággal köszöntötték szüleiket, és megkoszorúzták Móra Ferenc emlékművét. Vass Edit intézményvezető könyveket, okleveleket, ajándékokat osztott iskolánk legeredményesebb tanulóinak, illetve intézményünket segítő szülőknek.

Buszlai Éva

osztályfőnök


Móra Ferenc-műveltségi verseny Nyírturán

Több éves hagyomány a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában, hogy meghirdetjük az alsó tagozatosok körében a Móra Ferenc-műveltségi versenyt. A harmadik és negyedik osztályosokból összeállított 4 fős csapatok felkészítő tanáraik segítségével a Kincskereső kisködmön című ifjúsági regényből és Móra Ferenc életrajzából készültek az egy órás megmérettetésre.

A feladatsor a következőkből állt: igaz-hamis állítások, szavak alkotása, keresztrejtvény, villámkérdések, régi kifejezések rajza, sorbarendezés, foglalkozások ismerete.

A feladatsort Bobonkáné Vass Erika és Kozákné Németi Zsuzsanna állította össze.

Mindenkinek apró ajándékkal kedveskedtünk, az első három helyen végzett csapat pedig oklevelet is átvehetett.

Dobogósaink a következők:

 1. Tiszanagyfalui Általános Iskola (Körtemuzsikások)
 2. Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (Gyémántcserép)
 3. Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Melúzia)

Iskolánk tanulói versenyen kívül indultak. Első helyezést ért el a Kincsvadászok, második lett a Ködmönösök csapata.

Gratulálunk minden csapatnak és felkészítő tanáraiknak is.

Várjuk őket szeretettel a következő évben is megrendezésre kerülő versenyünkre.

Köszönet minden kollégának, aki segített a megmérettetés sikeres lebonyolításában.

 

Kozákné Németi Zsuzsanna

a verseny egyik szervezője

Pályaorientációs nap az 5. osztályosok részvételével

a Nyíregyházi Egyetemen

2019. április 17-én a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola 5. osztályos diákjai pályaorientációs nap keretében osztályfőnökük támogatásával különböző szakmai területeket fedezhettek fel.

Az osztály Nyíri Zsolt vezetésével a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében járt. A tanulóknak itt lehetőségük volt betekinteni az intézmény életébe,meglátogattak több tanszéket, így megismerkedhettek számos, a tanszékek sajátosságaira jellemző eszközzel. 

A Jármű – és Mezőgazdasági Géptani Tanszéken a gyerekek beleültek az egyetem hallgatói által versenyekre készített gokartokba, melyet nagyon élvezett az osztály. Az előadó elmondta, hogy ezek a gépjárművek hogyan készülnek. Emellett a diákok megtekinthették a jelenleg készülő gokart összeszerelésének műszaki folyamatát, valamint lehetőségük nyílt beszélgetni a járművet építő hallgatókkal is.

Nagyobb lélegzetvételt igényelt a Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Tanszéken folyó munka megismerése. Nyíri Zsolt előadást tartott a gyerekeknek a 3D-s nyomtató használatáról, ezen kívül nagyon sok alkatrészt meg is tekinthettünk. Ezt követően egy hatalmas, kiállított „Tésztahíd”-dal ismerkedhettek meg a jelenlévők, melynek az építési folyamatát, szabályait szintén elmondta az előadó.

Az ezen a tanszéken folyó kutatómunkát rovar (pók) nagyítással is szemléltették a tanulók számára, amit nagyon érdekesnek tartottak a kis „biológusok”.

A legérdekesebb a kis „fizikusok” és „kémikusok” számára az volt, hogy láthatták, milyen, amikor egy 10 vagy 50 forintos pénzérmét „bearanyoz” dr. Beszeda Imre, aki ennek jellegzetességéről tájékoztatást is tartott. Egy-egy érmét a gyerekek emlékbe hazavihettek magukkal. 

A harmadik, egyben utolsó látogatásunk a Közlekedéstudományi és Infotechnologiai Tanszékre vezetett. Itt ötödikeseink beülhettek egy igazi pilótafülkébe, kipróbálhatták, illetve bepillantást nyerhettek egy pilóta által kezelt vezérlő működésébe. Egyúttal egy ott folyó pilótaoktatásba is betekintést nyerhettek, s az oktatást tartó előadó részletesen tájékoztatta a gyerekeket egy pilóta munkájáról, a pilótaképzés feltételeiről, s arról mi szükséges ahhoz, ha valamelyik tanuló ezt a szakmát preferálja.   

Úgy gondolom, ötödikeseink nagyon örültek a lehetőségnek, sokrétű előadásokon vehettek részt, több munkafolyamatotmegismerhettek, melyet ezúton köszönünk a Nyíregyházi Egyetem dolgozóinak.

Kozákné Németi Zsuzsanna

osztályfőnök

TELJES GALÉRIA

Húsvét

A tavaszi szünet előtti kedden került megrendezésre iskolánkban a húsvéti tojásfestés. Ebéd után a gyerekek csokitojást kerestek az iskola udvarán. Mindenki lázasan keresgélte az apró tojásokat a fák tövében és ágain, a játékok környékén, a virágos ládákban és a padok lábánál is. Volt olyan tanuló, akinek többet is sikerült megtalálnia, de akadt olyan is, akinek egyet sem. Ezután került sor a tojásfestésre a napközikben és a tanulószobán. A hagyományos módszeren túl készültek alkotások temperával, körömlakkal, matricával és zseníliával bevont dróttal is. Aki nem hozott magával tojástotthonról az sem maradt húsvéti tojás nélkül, mert papírból készített, vagy ajtódíszt csinált. Nagyon szép és érdekes megoldások születtek. A gyerekek nagyon élvezték a programot és jól érezték magukat.


KÖLTÉSZET NAPJA

Iskolánkban a Költészet napját szavalóverseny szervezésével ünnepeltük. 4 kategóriában hirdettük meg a megmérettetést, amelyre az alsósok közül igen sokan jelentkeztek. A gyerekek szabadon választott költeménnyel nevezhettek, amely nem képezi a tananyag részét. A zsűri az értékelésnél figyelembe vette a versválasztást, hogy mennyire felelt meg a gyerekek egyéniségének, érzelmi fejlettségének, személyiségének. Szempont volt a szöveg pontos tudása, a hangsúly, a hanglejtés, a hangerő és a hangszín megfelelő alkalmazása, valamint egyéb verbális eszközök használata, és a művészi teljesítmény is.

A versenyen a következő eredmények születtek.

1-2. osztály:

     1. helyezett – Giba Zsófia (2. o.)

     2. helyezett – Gulyás Zoltán (1. o.)

     3. helyezett – Dancs Evelin (1. o.)

3-4. osztály:

     1. helyezett – Varga Gréta Viola (3. o.)

     2. helyezett – Horváth János Nándor (3. o.)

     3. helyezett – Molnár Alex Mihály (4. o.)

                         – Mikó Bence (3. o.)

      Különdíjat kapott:– Horváth Hédi (4. o.)- Mikó Marcell (4. o.)

5-6. osztály:

     1. helyezett – Kovács Boglárka (6. o.)

      Különdíjat kapott:– Biró Kiara (6. o.)

Gratulálunk a díjazottaknak és a versenyzőknek!


Egészségnap az iskolában

Iskolánk 2019.03.19- én egészségnapot rendezett. A tanítási órákat követően közös zenés gimnasztikával indítottuk a programot. Ezt követően az osztályok a saját tantermükben osztályfőnökük vezetésével két feladatot oldottak meg. Az egyik egy plakát készítése volt az egészséggel kapcsolatban. A másik feladat zöldségből és gyümölcsből különféle érdekes „kreációk „készítése. Minden osztályban jól működött a munkamegosztás, aminek köszönhetően gyönyörű alkotások születtek. A program második felében a 8 osztály 8 állomáson bővíthette ismereteit, amelyet minden helyszínen játékos feladatmegoldás zárt. Volt lufifújó verseny, puzzle, fűszerek felismerése szaglás után, totó, bizalomjáték, akadályok leküzdése, hulladék szelektív válogatása.

A 8 állomás témái a következőképpen alakult: 1. Akadálypálya 2. Testi higiénia 3. Szelektív hulladékgyűjtés 4. Egészséges táplálkozás 5. Klímaváltozás 6. Szenvedélybetegségek 7. Lelki egészség, szeretet 8. Testmozgás- sportok- sportolók

A program gördülékenyen ment, az osztályok tanulói fegyelmezetten és aktívan vettek részt a feladatokban. Bízunk benne, hogy a megszerzett ismereteket beépítik és használják majd a mindennapi életük során. Célunk a prevenció, egy testileg-lelkileg egészséges generáció nevelése.

Képek megtekinthetőek a galériában.


TE SZEDD!

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola is kapcsolódott a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért!” mozgalomhoz. A szemétszedést március 22-én 14 órakor kezdtük.
Iskolánk apraja-nagyja és természetesen pedagógusai végig járták a település utcáit,
játszóterét és összegyűjtötték az eldobált hulladékot. Másfél óra alatt 20 zsák szemetet
szedtünk össze. Az önkormányzat kisbusszal segített az iskola udvarára szállítani a zsákokat.
A képek a galériában megtekinthetőek.

ISKOLAI FARSANG 

A télbúcsúztató farsangi mulatságot 2019. február 15-én tartottuk iskolánkban. Az osztályok hetekig készültek a jelmezekkel és a produkciókkal a nagy eseményre. A tornatermet, a folyosókat és a tantermeket is szépen feldíszítettük. Rendhagyóan először az egyéni fellépők mutatkoztak be, majd a csoportos produkciók következtek, amelyek ebben az évben nagyon sokszínűre sikerültek. Voltak japán-, cowboy- és strucctáncosok, diszkópalánták, popcorn árusok, ceruzák, boszorkányok és bohócok is. A zsűri szerint az alsó tagozatosok közül a 3. osztály, a felsősök közül pedig a 7. osztály bizonyult a legjobbnak. Jutalmuk egy-egy csokoládés torta volt. Minden gyerek a fellépésért az SZMK-tól üdítőt kapott. A műsorszámok után következett az udvaron a kiszebáb égetése, amelyet a felsősök regölése kísért. Az est további részében diszkó várta a gyerekeket. A szülők gondoskodtak a büféről és a tomboláról. Hét órakor került sor a tombolahúzásra, ahol nagyon sok ajándék gazdára talált. A mulatozás nyolc órakor ért véget. Mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönet a szülőknek és az osztályfőnököknek az áldozatos munkáért.

                                                                                                                           Buszlai Éva 

a DÖK felnőtt patronálója

Teljes cikk az alábbi linkre kattintva megnézhető illetve letölthető.

Új foglalkozások a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

 

A 2018/2019-es tanévben tovább bővült iskolánk szabadidős tevékenységének kínálata. Az eltelt időszak azt bizonyítja, hogy hasznosan tevékenykednek a tanórán kívüli foglalkozásokon a gyerekek, s megszerették az általuk választott szakkört. Az alábbiakban ezekbe nyerünk némi bepillantást.

Majorette csoport

 

Intézményvezetői ötlet alapján 2018 szeptemberétől működik a mazsorett iskolánkban.

unnamed (1)A jelenleg 12 fős csoportot 3-4. osztályos lányok alkotják. A foglalkozáson heti rendszerességgel vesznek részt, ahol az általános részkészségek fejlesztése és a mazsorett alapjai mellett konkrét fellépésre kialakított koreográfiát sajátítanak el (pl: bemutatkoztak már az iskolai bálon, farsangon). 

Kezdetben a pompon használat technikájával ismerkedtek meg, ezt az eszközt  alkalmazzák a felkészülés és a fellépések alkalmával is. A mozgást és a zenei érzéket együttesen fejlesztő foglalkozáson fokozott hangsúly helyeződik a tánc alapjaira, a helyes testtartásra, a megfelelő erőnlét kialakítására.unnamed

A mazsorett fejleszti a ritmusérzéket, a magabiztosságot, és önbizalmat ad a gyerekeknek. Ezek a pozitív személyiségjegyek későbbi tanulmányaik, megmérettetéseik alkalmával is megmutatkoznak majd. unnamed (2)

A foglalkozások vidám, barátságos hangulatát fegyelmezett munka kíséri, amelyet fáradhatatlan lelkesedéssel végeznek a tagok.

Antal Orosz Judit

csoportvezető

 

 


Német szakkör

 

 

A német szakkör célja a németmint idegen nyelv megszerettetése a kisiskolás korosztállyal az angol mellett. Szeptembertől júniusig heti egy alkalommal tart a foglalkozás, ahol játékos formában sajátíthatják el a gyerekek a nyelv alapjait. Dalokat, verseket, mondókákat, kiszámolókat, körjátékokat tanulunk. unnamed (4)
Emellett megismerhetnek néhány nemzetközi szokást, a családtagok neveit, színeket, számokat, iskolai felszereléseket, állatneveket, köszönési formákat, kedvenc ételeik, gyümölcsök, zöldségek neveit. unnamed (3)A tanulók a német gyerekek kedvenc mesefiguráival is találkozhatnak, s ehhez meserészleteket, videofelvételeket is megtekinthetnek. A nyelvi játékok fejlesztik a gyerekek kommunikációs készségét, képzelőerejét, problémamegoldóképességét, anyanyelvi érzékenységét, gondolkodását. A diákok életkorának megfelelő illemszabályok ismertetésével, akülönböző szituációs helyzetek eljátszásával szóbeli szövegalkotásukat erősítjük. 

         

                                                    

Varga – Kovács Anita

     csoportvezető

 


 

 A szivacskézilabda

szivacskézilabda a kézilabdázás előkészítő játéka. 

unnamed (7)

A szivacskézilabdázás a gyermekek első, versenyélményt is nyújtó találkozása a labdával. Két reménynek ad esélyt. Egyrészt felkeltheti a mozgás, a rendszeres sportolás iránti vágyat, másrészt kezdeményezhet valamely sportjáték iránti érdeklődést, jelesül a kézilabdázás megkedvelését. A szivacskézilabdázás a legújabb “találmány”, ahol az iskolások körében szerveződött csapatok számára gólok, győztesek és vesztesek léteznek. A legügyesebb kézilabdás palánták pedig a sportág jövőjét építhetik. Számos területet fejlesztünk ezáltal: csapatszellem, koordinált mozgás, kézügyesség, absztraháló-képesség, logikai gondolkodás.

A gyerekek körében igen népszerű ez az új sportág, nagyon nagy élvezettel járnak a szakkörre.

Horváthné Gerbár Anita

csoportvezető

 

 

 


 

 

Sakk-kör

 

 

unnamed (8)Ezen tanév szeptemberétől tovább színesedett iskolánk szabadidős kínálata: sakk szakkör várja az érdeklődő diákokat. Az első foglakozásokon megismerkedtünk a tábla felépítésével, a bábukkal, azok lépéséinek lehetőségével, a szabályokkal, és természetesen a játék céljával, a győzelemmel. 

 

Persze elméletben ezeket nem volt könnyű megtanulni, ezért a tanulók játék közben gyakran kérdezték, hogy szabályosan, helyesen léptek-e. Egyelőre még a gyors győzni akarás, és nem az átgondolt játék a jellemző. Ezért minden foglakozáson a sakkozó pároknál elemezzük: mit miért tettek, és esetleg mi lett volna a célszerűbb lépés.unnamed (9) Nem könnyű egyszerre támadni és védekezni is, előre gondolkodni több lépéssel, kitalálni az ellenfél elképzeléseit. A gyerek lelkesek, a gondolkodást, a problémamegoldó képességet pedig folyamatosan csiszoljuk. Nem vagyunk, és nem is igen leszünk nagymesterek, de kellemesen és értelmesen töltjük együtt közösen a diákokkal ezt a heti egy órát.

Kovácsvölgyi Zoltán

csoportvezető

 

 

2018


Bunkertúra

Iskolánk húsz diákja és három tanárnője kerékpártúrával egybekötött múzeumi látogatáson vett részt Kemecse-Haas Tanyán. A cél: a polgári védelem korábbi szigorúan titkos, atombiztos, légmenetesen zárható megyei védett vezetési pontja (MVP) volt, amely ma már látogatható. Az épületeket a hidegháború alatt, a 60-as években építették, és misztikusan csak MVP 302 objektumnak nevezték – már akik tudtak a létezéséről.

A kemecsei rendőrőrs munkatársainak közbenjárására községünk egyik polgárőre kísérte szolgálati járművel a csoportot az oda-vissza, a közel harminc kilométeres távolságon a biztonságos kerekezés érdekében.

A ,,bunker” történetét Rebák Tibor – a katasztrófavédelem nyugdíjas munkatársa – mesélte el, miközben körbekísérte a gyermekeket a földalatti helyiségekben. A következőket mondta: a hidegháború idején minden megyeszékhely és a főváros közelében épült ilyen létesítmény, amelyre éjjel-nappal polgári fegyveres őrök vigyáztak, az illetéktelen behatolás megelőzését őrkutya is segítette. Háború esetén a szakemberek akár hatvanan is az objektumból irányították volna a lakosság mentését, mentesítését, kitelepítését. A zavartalan munka érdekében a védett vezetési pontban dolgozókat saját kút látta el vízzel, és áramról is az épületben lévő berendezés gondoskodott. Természetesen élelmiszer készételeket is tároltak a raktárban lévő helyiségekben. A mélylétesítményben történő munkavégzést, tisztálkodást étkezést, ruházati ellátást, váltást, pihenést a betelepülés során kiadott tájékoztató tartalmazta, melynek betartása mindenki részéről kötelező volt. A külvilággal vezetékes eszközzel és rádión keresztül lehetet tartani a kapcsolatot. Amikor a külső levegő beszívása szünetelt, a belső levegő recirkuláltatása regeneráló patronon át oxigéndúsítással történt. Az oxigén és a széndioxid – mérés folyamatos volt. A 302-es objektumot szerencsére csak gyakorlatok során használták az érintett szakemberek.

A túra résztvevői élményekkel és ismeretekkel gazdagabban, no meg fáradtabban tértek vissza a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola elnevezésű ,,objektumhoz”.

Kovácsvölgyi Zoltán

a túra szervezője


1956-ra emlékeztünk

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola diákjaival 2018. október 19-én ünnepélyesen megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A rendezvényt az énekkaros diákok és a táncosok műsora tette még színesebbé.

 


Karácsonyi sorverseny

Az idei évben is megrendezésre került a karácsonyi sorverseny iskolánkban, amelyen az óvodások is részt vettek. A rendezvényen számos érdekes feladatot kellett végrehajtani a gyerekeknek, melyek ügyességet és koncentrációt igényeltek. Ilyen volt például a hógolyó gurítása, a szaloncukor Mikulás zsákjába dobása, vándorsapka adogatása. Mindenki nagyon jól érezte magát, és igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a megmérettetésen. Az összesítést követően kiosztásra kerültek a jól megérdemelt érmek és szaloncukrok. Köszönjük, hogy az óvodások megtiszteltek bennünket részvételükkel ezen az eseményen.
Reméljük, jövőre is találkozunk a leendő nagycsoportosokkal.

Antal – Orosz Judit és Molnár Enikő
tanítók További képek :  Galériáink


Karácsonyi hét

KARÁCSONY

Az év utolsó tanítási hete a karácsony jegyében telt iskolánkban. Hétfőn reggel elsőseink kedves kis verses, zenés műsorral nyitották meg a karácsonyi hetet, majd a délelőtt folyamán az óvodásokkal versenyeztek a tornateremben. Kedd délután kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket, ahol nagyon szép manósapkák és hóemberek készültek. Szerdán ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat a felsősök, majd az alsósok. Pénteken a tanítási órák után került sor az ünnepi karácsonyi műsorra a tornateremben, melyre sok szülő is kíváncsi volt. Tánccal, énekkel, versekkel megható hangulatot varázsoltak a szereplők az iskola falai közé. Ezekkel a programokkal próbáltuk tanulóinkat ráhangolni a karácsonyra.

Teljes galéria

„RÓLUNK ÍRT A MÉDIA”


2018/2019 TANÉVBEN TÖRTÉNT


 

2021/2022-es tanév


Tornabemutató.

Iskolánkban hagyománnyá vált tornabemutató idén is nagy sikert aratott. Kilenc osztály lépett fel különböző műsoraikkal, amelyet több száz néző érdeklődve figyelt végig.


Október 23.-i megemlékezés Letöltés

 

A magyar népmese világnapja

Iskolánkban 2021. szeptember 30-án az alsó évfolyamos gyerekeknek rendezett nagyszabású mesedélután fantasztikus hangulatban zajlott. Megemlékeztünk híres népmeseírónkról Benedek Elekről, aki szeptember 30-án született.

Állatok világnapja a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

Mondd, szereted az állatokat?

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük minden évben, október 4-én, Szent Ferenc halálának emléknapján. E nap alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő társként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Felhívja a figyelmet a vadon élő és házi kedvenc állatainkra, az emberek és állatok együttélésének szabályira. Legfőbb üzenete, hogy egész évben éljünk harmóniában a természettel, környezetünkkel és a minket körülvevő élőlényekkel.

                                  

Iskolába csalogató

Az iskolai életre való felkészítés az óvoda megkezdésével indul és azt követően éveken át folyamatosan zajlik. Ezért az utolsó óvodai évüket töltő gyermekek számára a mindennapi foglalkozásokon felül iskolába csalogató foglalkozásokat is tartunk – évente háromszor. Az előkészítő foglalkozások legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Immár második éve a bázisintézményi programsorozatunk alappillére. 

Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.

2021. október 12-én 15 nagycsoportos óvodás és négy külsős érdeklődő látogatott el intézményünkbe, betekintést nyerve a szakmai munkánkba. A foglalkozás témája minden esetben  szorosan kapcsolódik az óvodai nevelési tematikához. Relaxációs zenével, tevékenykedtetéssel, „vendégek” közreműködésével – őszanyó és őszapó – változatossá, hangulatossá tettem számukra azt az egy órás foglalkozást. 

 • A témaválasztással elsődleges célom az volt, hogy felmérjem a nagycsoportos óvodások körében, mennyire jártasak az azonos formák felismerésében, a különbözőségek megállapítása, problémát jelent-e számukra. 
 • A sikeres olvasástanulás alapfeltétele, hogy a gyermekek képesek legyenek felismerni az apróbb eltéréseket is, a formák közötti azonosságokat és különbözőségeket. A foglalkozás fő irányvonala erre épül. 
 • Távlati célként jelenik meg, hogy szeptemberben az írás tanításánál megfelelő alapokra tudjunk építeni a forma – alak, alakállandóság vonatkozásában. 
 • A tevékenységközpontú tanítás hívei vagyunk, ezért játékosan, interaktív feladatok bevonásával kívántam élményszerűvé tenni ezt a délutánt. 

Megítélésem szerint és a visszacsatolás is azt támasztja alá, hogy minden gyermek és felnőtt jól érezte magát. 

Horváthné Gerbár Anita


Pályaorientációs nap

A 2021/2022-es tanévben szeptember 28-án került sor a pályaorientációs nap megtartására. Az osztályok nagyon izgalmas szakmákkal ismerkedtek meg. Az elsősök és a harmadikosok ennek kapcsán az állatkertbe látogattak el és megismerkedtek az állattartás rejtelmeivel. Majmokat etettek a gyerekek és a cápák etetését is végignézhették, illetve megfigyelhették, hogy hogyan kell gondoskodni az állatokról. Természetesen egy kis állatkerti séta is belefért, ahol a távoli tájak élővilágába is betekintést nyertek tanulóink. Két csoport a botanikus kertben járt. Itt a növények testfelépítésével, gondozásával ismerkedtek meg. Hazánk legjellemzőbb erdőtípusait is megfigyelhették, valamint néhány, nálunk nem termesztett, növényfajt is megcsodáltak. A rendőrségre látogató osztály előadást hallgatott a rendőri munkáról, majd néhány tanulót „rabosítottak” és a rendőrmotorokra is felülhettek a bátrabbak. A tűzoltók kemény, küzdelmes munkájába nyert betekintést két alsós osztályunk. Itt egy tárlatvezetés során ismerkedtek meg tanulóink ezzel a szép szakmával. Életre szóló élménnyé vált számukra, amikor egy tűzoltóautót belülről is megnézhettek az oltáshoz szükséges eszközökkel együtt, valamint egy próbariasztás részesei is lehettek. A legnagyobbak (6-7-8. osztály) a Metró áruházba és a MÁV-hoz látogattak. A vasútnál előadás keretében elmondták, hogy milyen munkalehetőségek vannak a fiatalok számára. Tisztázták azt is, hogy az egyes munkakörök betöltéséhez milyen végzettség kell. Ezután a gyerekek kipróbálhatták az utastájékoztató hangosbemondót. Megfigyelhették azt is, hogy hogyan irányítják a vonatokat a vezérlőben, valamint a vágányváltót is kezelhették. Az üzemlátogatás végén egy TOTÓ várt a gyerekekre, ahol a két legügyesebb értékes ajándékot kapott. Természetesen a többieket sem hagyták üres kézzel hazatérni. A Metróban PPT bemutatóval kezdték a vállalat megismertetését. Ezután néhány fogalmat tisztáztak a gyerekekkel. Végigkísérték az áru útját a beérkezéstől a pénztárig. A raktárban kipróbálhatták a raklapra pakolás precizitásának fontosságát és a raklapemelő mozgatását. Sőt egy kis versenyre is sor került, árucímkéket kellett a megfelelő helyre ragasztani. A győztesnek természetesen jutalom járt. Minden osztály rengetek élménnyel és új, hasznos ismerettel gazdagodva tért haza.


Farsang 2021


2019/2020-as tanév

Karácsonyi műsor

„Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények

együtt kell dobbanni az emberek szívének!

Szóljon idén arról minden mese, ének, 

hogy varázslata van a szív szeretetének!

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,

minden ember legyen örömmel megáldott!”

Ezek a sorok fő mottóként lengték körbe az idei karácsonyi műsort és az azt megelőző, a tanulók számára érdekes programokkal gazdagított ünnepi hetet a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában.

Mint minden évben, idén is fáradtságot nem kímélve, hetekig készültek a gyerekek az ünnepi előadásra, hogy iskolatársaik, tanáraik és szüleik számára odavarázsolják a karácsony hangulatát. 

Hazai és nemzetközi költők versei mellett tánccal, zongora- és furulya-előadással, dalokkal szépen csokorba kötve adták át a nézőknek az ünnepi érzéseket. 

Mindezt még valóságosabbá tették a gyerekek által viselt angyalszárnyak, így igazán meghitt, szívhez szóló, a szeretet ünnepét méltón előkészítő műsort láthattunk.


Október 23-i megemlékezés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre iskolánk 12 diákja már szeptember elejétől próbált. A narrátorok szövege alapján részletesen felidézhettük a kor történéseit, a harc mozzanatait. Ezeket szavalatok, versrészletek tették szemléletesebbé.Hogy még érthetőbbek legyenek az akkori események a tanulók számára, egy rövid jelenet szakította meg a lírai részeket. A műsort az 5. osztályos lányok tánca színesítette Koncz Zsuzsa: Miért hagytuk, hogy így legyen? című dalára.

Gratulálunk a szereplőknek!

Benkő Barbara,​​Tokár Dorina,

Mudri Vivien,​​​Kádas Panna,

Kertész Milán,​​​Kádas Bence,

Takács Patrik,​​​Kotán Milán,

Szabó Máté,​​​Horváth Hédi,

Ócsai Ábel,​​​Juhász Ágnes,

Biró Kiara,​​​Dicső Dóra,

Kovács Boglárka​,Liki Szonja,

Nagy Dávid​​,Papcsák Adrienn,

Liki Debóra,​​​Sipos Zsófia,

Gergely Gréta 

Vágner Mária 

felkészítő pedagógus


Népmese Napja

Ebben a tanévben is megrendezésre került a Népmese Napja intézményünkben. Alsó évfolyamokon 16 lelkes gyermek vett részt a megmérettetésen. Minden diák igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a csapatversenyen. Érdekes és gondolkodtató feladatokat kellett megoldani a tanulóknak, melyek között voltak mozgásos próbatételek is. Ilyen volt például a varázspálca gyűjtése, képrejtvény, korona keresése, mesecímek javítása, szereplők felismerése.

Molnár Enikő

 pedagógus


Évnyitó

A 2019/2020-as tanév a hosszú nyári szünet után, 2019. szeptember elsején vette kezdetét. 

A méltó keretek között megrendezésre kerülő tanévnyitó ünnepség szereplői néhány nagycsoportos óvodás és az alsó tagozat pár tanulója volt. A főszerep viszont annak a 21 gyermeknek jutott, akiknek osztályfőnöke Varga Kovács Anita. 

Amíg a napsütéses, meleg időjárás a nyárra emlékeztetett, addig az elhangzott dalok, versek, a kezdő Himnusz és a záró Szózat ráébresztett mindenkit, hogy a következő napon több mint 150 gyermek számára megkezdődik a tanulás.

Ehhez a segítség az iskola által felajánlott íróeszköz volt, melyet a legkisebbek Igazgató Nőtől vehettek át. Az iskola minden résztvevőjének és a jelenlévőknek sikeres tanévet kívánok!

Kozákné Németi Zsuzsanna

pedagógus


2018/2019-es tanév

Ballagás

BALLAGÁS

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola végzős tanulói 2019. június 21-én búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és az iskolától. A hetedikesek szépen feldíszítették a bejáratot, a folyosókat és a tantermet erre az alkalomra. Az időjárás délutánra kedvezőre fordult, így az iskola udvarán tartottuk a ballagást. A nyolcadikosok a műsor keretében virággal köszöntötték szüleiket, és megkoszorúzták Móra Ferenc emlékművét. Vass Edit intézményvezető könyveket, okleveleket, ajándékokat osztott iskolánk legeredményesebb tanulóinak, illetve intézményünket segítő szülőknek.

Buszlai Éva

osztályfőnök


Móra Ferenc-műveltségi verseny Nyírturán

Több éves hagyomány a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában, hogy meghirdetjük az alsó tagozatosok körében a Móra Ferenc-műveltségi versenyt. A harmadik és negyedik osztályosokból összeállított 4 fős csapatok felkészítő tanáraik segítségével a Kincskereső kisködmön című ifjúsági regényből és Móra Ferenc életrajzából készültek az egy órás megmérettetésre.

A feladatsor a következőkből állt: igaz-hamis állítások, szavak alkotása, keresztrejtvény, villámkérdések, régi kifejezések rajza, sorbarendezés, foglalkozások ismerete.

A feladatsort Bobonkáné Vass Erika és Kozákné Németi Zsuzsanna állította össze.

Mindenkinek apró ajándékkal kedveskedtünk, az első három helyen végzett csapat pedig oklevelet is átvehetett.

Dobogósaink a következők:

 1. Tiszanagyfalui Általános Iskola (Körtemuzsikások)
 2. Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (Gyémántcserép)
 3. Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Melúzia)

Iskolánk tanulói versenyen kívül indultak. Első helyezést ért el a Kincsvadászok, második lett a Ködmönösök csapata.

Gratulálunk minden csapatnak és felkészítő tanáraiknak is.

Várjuk őket szeretettel a következő évben is megrendezésre kerülő versenyünkre.

Köszönet minden kollégának, aki segített a megmérettetés sikeres lebonyolításában.

 

Kozákné Németi Zsuzsanna

a verseny egyik szervezője

Pályaorientációs nap az 5. osztályosok részvételével

a Nyíregyházi Egyetemen

2019. április 17-én a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola 5. osztályos diákjai pályaorientációs nap keretében osztályfőnökük támogatásával különböző szakmai területeket fedezhettek fel.

Az osztály Nyíri Zsolt vezetésével a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében járt. A tanulóknak itt lehetőségük volt betekinteni az intézmény életébe,meglátogattak több tanszéket, így megismerkedhettek számos, a tanszékek sajátosságaira jellemző eszközzel. 

A Jármű – és Mezőgazdasági Géptani Tanszéken a gyerekek beleültek az egyetem hallgatói által versenyekre készített gokartokba, melyet nagyon élvezett az osztály. Az előadó elmondta, hogy ezek a gépjárművek hogyan készülnek. Emellett a diákok megtekinthették a jelenleg készülő gokart összeszerelésének műszaki folyamatát, valamint lehetőségük nyílt beszélgetni a járművet építő hallgatókkal is.

Nagyobb lélegzetvételt igényelt a Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Tanszéken folyó munka megismerése. Nyíri Zsolt előadást tartott a gyerekeknek a 3D-s nyomtató használatáról, ezen kívül nagyon sok alkatrészt meg is tekinthettünk. Ezt követően egy hatalmas, kiállított „Tésztahíd”-dal ismerkedhettek meg a jelenlévők, melynek az építési folyamatát, szabályait szintén elmondta az előadó.

Az ezen a tanszéken folyó kutatómunkát rovar (pók) nagyítással is szemléltették a tanulók számára, amit nagyon érdekesnek tartottak a kis „biológusok”.

A legérdekesebb a kis „fizikusok” és „kémikusok” számára az volt, hogy láthatták, milyen, amikor egy 10 vagy 50 forintos pénzérmét „bearanyoz” dr. Beszeda Imre, aki ennek jellegzetességéről tájékoztatást is tartott. Egy-egy érmét a gyerekek emlékbe hazavihettek magukkal. 

A harmadik, egyben utolsó látogatásunk a Közlekedéstudományi és Infotechnologiai Tanszékre vezetett. Itt ötödikeseink beülhettek egy igazi pilótafülkébe, kipróbálhatták, illetve bepillantást nyerhettek egy pilóta által kezelt vezérlő működésébe. Egyúttal egy ott folyó pilótaoktatásba is betekintést nyerhettek, s az oktatást tartó előadó részletesen tájékoztatta a gyerekeket egy pilóta munkájáról, a pilótaképzés feltételeiről, s arról mi szükséges ahhoz, ha valamelyik tanuló ezt a szakmát preferálja.   

Úgy gondolom, ötödikeseink nagyon örültek a lehetőségnek, sokrétű előadásokon vehettek részt, több munkafolyamatotmegismerhettek, melyet ezúton köszönünk a Nyíregyházi Egyetem dolgozóinak.

Kozákné Németi Zsuzsanna

osztályfőnök

TELJES GALÉRIA

Húsvét

A tavaszi szünet előtti kedden került megrendezésre iskolánkban a húsvéti tojásfestés. Ebéd után a gyerekek csokitojást kerestek az iskola udvarán. Mindenki lázasan keresgélte az apró tojásokat a fák tövében és ágain, a játékok környékén, a virágos ládákban és a padok lábánál is. Volt olyan tanuló, akinek többet is sikerült megtalálnia, de akadt olyan is, akinek egyet sem. Ezután került sor a tojásfestésre a napközikben és a tanulószobán. A hagyományos módszeren túl készültek alkotások temperával, körömlakkal, matricával és zseníliával bevont dróttal is. Aki nem hozott magával tojástotthonról az sem maradt húsvéti tojás nélkül, mert papírból készített, vagy ajtódíszt csinált. Nagyon szép és érdekes megoldások születtek. A gyerekek nagyon élvezték a programot és jól érezték magukat.


KÖLTÉSZET NAPJA

Iskolánkban a Költészet napját szavalóverseny szervezésével ünnepeltük. 4 kategóriában hirdettük meg a megmérettetést, amelyre az alsósok közül igen sokan jelentkeztek. A gyerekek szabadon választott költeménnyel nevezhettek, amely nem képezi a tananyag részét. A zsűri az értékelésnél figyelembe vette a versválasztást, hogy mennyire felelt meg a gyerekek egyéniségének, érzelmi fejlettségének, személyiségének. Szempont volt a szöveg pontos tudása, a hangsúly, a hanglejtés, a hangerő és a hangszín megfelelő alkalmazása, valamint egyéb verbális eszközök használata, és a művészi teljesítmény is.

A versenyen a következő eredmények születtek.

1-2. osztály:

     1. helyezett – Giba Zsófia (2. o.)

     2. helyezett – Gulyás Zoltán (1. o.)

     3. helyezett – Dancs Evelin (1. o.)

3-4. osztály:

     1. helyezett – Varga Gréta Viola (3. o.)

     2. helyezett – Horváth János Nándor (3. o.)

     3. helyezett – Molnár Alex Mihály (4. o.)

                         – Mikó Bence (3. o.)

      Különdíjat kapott:– Horváth Hédi (4. o.)- Mikó Marcell (4. o.)

5-6. osztály:

     1. helyezett – Kovács Boglárka (6. o.)

      Különdíjat kapott:– Biró Kiara (6. o.)

Gratulálunk a díjazottaknak és a versenyzőknek!


Egészségnap az iskolában

Iskolánk 2019.03.19- én egészségnapot rendezett. A tanítási órákat követően közös zenés gimnasztikával indítottuk a programot. Ezt követően az osztályok a saját tantermükben osztályfőnökük vezetésével két feladatot oldottak meg. Az egyik egy plakát készítése volt az egészséggel kapcsolatban. A másik feladat zöldségből és gyümölcsből különféle érdekes „kreációk „készítése. Minden osztályban jól működött a munkamegosztás, aminek köszönhetően gyönyörű alkotások születtek. A program második felében a 8 osztály 8 állomáson bővíthette ismereteit, amelyet minden helyszínen játékos feladatmegoldás zárt. Volt lufifújó verseny, puzzle, fűszerek felismerése szaglás után, totó, bizalomjáték, akadályok leküzdése, hulladék szelektív válogatása.

A 8 állomás témái a következőképpen alakult: 1. Akadálypálya 2. Testi higiénia 3. Szelektív hulladékgyűjtés 4. Egészséges táplálkozás 5. Klímaváltozás 6. Szenvedélybetegségek 7. Lelki egészség, szeretet 8. Testmozgás- sportok- sportolók

A program gördülékenyen ment, az osztályok tanulói fegyelmezetten és aktívan vettek részt a feladatokban. Bízunk benne, hogy a megszerzett ismereteket beépítik és használják majd a mindennapi életük során. Célunk a prevenció, egy testileg-lelkileg egészséges generáció nevelése.

Képek megtekinthetőek a galériában.


TE SZEDD!

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola is kapcsolódott a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért!” mozgalomhoz. A szemétszedést március 22-én 14 órakor kezdtük.
Iskolánk apraja-nagyja és természetesen pedagógusai végig járták a település utcáit,
játszóterét és összegyűjtötték az eldobált hulladékot. Másfél óra alatt 20 zsák szemetet
szedtünk össze. Az önkormányzat kisbusszal segített az iskola udvarára szállítani a zsákokat.
A képek a galériában megtekinthetőek.

ISKOLAI FARSANG 

A télbúcsúztató farsangi mulatságot 2019. február 15-én tartottuk iskolánkban. Az osztályok hetekig készültek a jelmezekkel és a produkciókkal a nagy eseményre. A tornatermet, a folyosókat és a tantermeket is szépen feldíszítettük. Rendhagyóan először az egyéni fellépők mutatkoztak be, majd a csoportos produkciók következtek, amelyek ebben az évben nagyon sokszínűre sikerültek. Voltak japán-, cowboy- és strucctáncosok, diszkópalánták, popcorn árusok, ceruzák, boszorkányok és bohócok is. A zsűri szerint az alsó tagozatosok közül a 3. osztály, a felsősök közül pedig a 7. osztály bizonyult a legjobbnak. Jutalmuk egy-egy csokoládés torta volt. Minden gyerek a fellépésért az SZMK-tól üdítőt kapott. A műsorszámok után következett az udvaron a kiszebáb égetése, amelyet a felsősök regölése kísért. Az est további részében diszkó várta a gyerekeket. A szülők gondoskodtak a büféről és a tomboláról. Hét órakor került sor a tombolahúzásra, ahol nagyon sok ajándék gazdára talált. A mulatozás nyolc órakor ért véget. Mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönet a szülőknek és az osztályfőnököknek az áldozatos munkáért.

                                                                                                                           Buszlai Éva 

a DÖK felnőtt patronálója

Teljes cikk az alábbi linkre kattintva megnézhető illetve letölthető.

Új foglalkozások a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

 

A 2018/2019-es tanévben tovább bővült iskolánk szabadidős tevékenységének kínálata. Az eltelt időszak azt bizonyítja, hogy hasznosan tevékenykednek a tanórán kívüli foglalkozásokon a gyerekek, s megszerették az általuk választott szakkört. Az alábbiakban ezekbe nyerünk némi bepillantást.

Majorette csoport

 

Intézményvezetői ötlet alapján 2018 szeptemberétől működik a mazsorett iskolánkban.

unnamed (1)A jelenleg 12 fős csoportot 3-4. osztályos lányok alkotják. A foglalkozáson heti rendszerességgel vesznek részt, ahol az általános részkészségek fejlesztése és a mazsorett alapjai mellett konkrét fellépésre kialakított koreográfiát sajátítanak el (pl: bemutatkoztak már az iskolai bálon, farsangon). 

Kezdetben a pompon használat technikájával ismerkedtek meg, ezt az eszközt  alkalmazzák a felkészülés és a fellépések alkalmával is. A mozgást és a zenei érzéket együttesen fejlesztő foglalkozáson fokozott hangsúly helyeződik a tánc alapjaira, a helyes testtartásra, a megfelelő erőnlét kialakítására.unnamed

A mazsorett fejleszti a ritmusérzéket, a magabiztosságot, és önbizalmat ad a gyerekeknek. Ezek a pozitív személyiségjegyek későbbi tanulmányaik, megmérettetéseik alkalmával is megmutatkoznak majd. unnamed (2)

A foglalkozások vidám, barátságos hangulatát fegyelmezett munka kíséri, amelyet fáradhatatlan lelkesedéssel végeznek a tagok.

Antal Orosz Judit

csoportvezető

 

 


Német szakkör

 

 

A német szakkör célja a németmint idegen nyelv megszerettetése a kisiskolás korosztállyal az angol mellett. Szeptembertől júniusig heti egy alkalommal tart a foglalkozás, ahol játékos formában sajátíthatják el a gyerekek a nyelv alapjait. Dalokat, verseket, mondókákat, kiszámolókat, körjátékokat tanulunk. unnamed (4)
Emellett megismerhetnek néhány nemzetközi szokást, a családtagok neveit, színeket, számokat, iskolai felszereléseket, állatneveket, köszönési formákat, kedvenc ételeik, gyümölcsök, zöldségek neveit. unnamed (3)A tanulók a német gyerekek kedvenc mesefiguráival is találkozhatnak, s ehhez meserészleteket, videofelvételeket is megtekinthetnek. A nyelvi játékok fejlesztik a gyerekek kommunikációs készségét, képzelőerejét, problémamegoldóképességét, anyanyelvi érzékenységét, gondolkodását. A diákok életkorának megfelelő illemszabályok ismertetésével, akülönböző szituációs helyzetek eljátszásával szóbeli szövegalkotásukat erősítjük. 

         

                                                    

Varga – Kovács Anita

     csoportvezető

 


 

 A szivacskézilabda

szivacskézilabda a kézilabdázás előkészítő játéka. 

unnamed (7)

A szivacskézilabdázás a gyermekek első, versenyélményt is nyújtó találkozása a labdával. Két reménynek ad esélyt. Egyrészt felkeltheti a mozgás, a rendszeres sportolás iránti vágyat, másrészt kezdeményezhet valamely sportjáték iránti érdeklődést, jelesül a kézilabdázás megkedvelését. A szivacskézilabdázás a legújabb “találmány”, ahol az iskolások körében szerveződött csapatok számára gólok, győztesek és vesztesek léteznek. A legügyesebb kézilabdás palánták pedig a sportág jövőjét építhetik. Számos területet fejlesztünk ezáltal: csapatszellem, koordinált mozgás, kézügyesség, absztraháló-képesség, logikai gondolkodás.

A gyerekek körében igen népszerű ez az új sportág, nagyon nagy élvezettel járnak a szakkörre.

Horváthné Gerbár Anita

csoportvezető

 

 

 


 

 

Sakk-kör

 

 

unnamed (8)Ezen tanév szeptemberétől tovább színesedett iskolánk szabadidős kínálata: sakk szakkör várja az érdeklődő diákokat. Az első foglakozásokon megismerkedtünk a tábla felépítésével, a bábukkal, azok lépéséinek lehetőségével, a szabályokkal, és természetesen a játék céljával, a győzelemmel. 

 

Persze elméletben ezeket nem volt könnyű megtanulni, ezért a tanulók játék közben gyakran kérdezték, hogy szabályosan, helyesen léptek-e. Egyelőre még a gyors győzni akarás, és nem az átgondolt játék a jellemző. Ezért minden foglakozáson a sakkozó pároknál elemezzük: mit miért tettek, és esetleg mi lett volna a célszerűbb lépés.unnamed (9) Nem könnyű egyszerre támadni és védekezni is, előre gondolkodni több lépéssel, kitalálni az ellenfél elképzeléseit. A gyerek lelkesek, a gondolkodást, a problémamegoldó képességet pedig folyamatosan csiszoljuk. Nem vagyunk, és nem is igen leszünk nagymesterek, de kellemesen és értelmesen töltjük együtt közösen a diákokkal ezt a heti egy órát.

Kovácsvölgyi Zoltán

csoportvezető

 

 

2018


Bunkertúra

Iskolánk húsz diákja és három tanárnője kerékpártúrával egybekötött múzeumi látogatáson vett részt Kemecse-Haas Tanyán. A cél: a polgári védelem korábbi szigorúan titkos, atombiztos, légmenetesen zárható megyei védett vezetési pontja (MVP) volt, amely ma már látogatható. Az épületeket a hidegháború alatt, a 60-as években építették, és misztikusan csak MVP 302 objektumnak nevezték – már akik tudtak a létezéséről.

A kemecsei rendőrőrs munkatársainak közbenjárására községünk egyik polgárőre kísérte szolgálati járművel a csoportot az oda-vissza, a közel harminc kilométeres távolságon a biztonságos kerekezés érdekében.

A ,,bunker” történetét Rebák Tibor – a katasztrófavédelem nyugdíjas munkatársa – mesélte el, miközben körbekísérte a gyermekeket a földalatti helyiségekben. A következőket mondta: a hidegháború idején minden megyeszékhely és a főváros közelében épült ilyen létesítmény, amelyre éjjel-nappal polgári fegyveres őrök vigyáztak, az illetéktelen behatolás megelőzését őrkutya is segítette. Háború esetén a szakemberek akár hatvanan is az objektumból irányították volna a lakosság mentését, mentesítését, kitelepítését. A zavartalan munka érdekében a védett vezetési pontban dolgozókat saját kút látta el vízzel, és áramról is az épületben lévő berendezés gondoskodott. Természetesen élelmiszer készételeket is tároltak a raktárban lévő helyiségekben. A mélylétesítményben történő munkavégzést, tisztálkodást étkezést, ruházati ellátást, váltást, pihenést a betelepülés során kiadott tájékoztató tartalmazta, melynek betartása mindenki részéről kötelező volt. A külvilággal vezetékes eszközzel és rádión keresztül lehetet tartani a kapcsolatot. Amikor a külső levegő beszívása szünetelt, a belső levegő recirkuláltatása regeneráló patronon át oxigéndúsítással történt. Az oxigén és a széndioxid – mérés folyamatos volt. A 302-es objektumot szerencsére csak gyakorlatok során használták az érintett szakemberek.

A túra résztvevői élményekkel és ismeretekkel gazdagabban, no meg fáradtabban tértek vissza a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola elnevezésű ,,objektumhoz”.

Kovácsvölgyi Zoltán

a túra szervezője


1956-ra emlékeztünk

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola diákjaival 2018. október 19-én ünnepélyesen megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A rendezvényt az énekkaros diákok és a táncosok műsora tette még színesebbé.

 


Karácsonyi sorverseny

Az idei évben is megrendezésre került a karácsonyi sorverseny iskolánkban, amelyen az óvodások is részt vettek. A rendezvényen számos érdekes feladatot kellett végrehajtani a gyerekeknek, melyek ügyességet és koncentrációt igényeltek. Ilyen volt például a hógolyó gurítása, a szaloncukor Mikulás zsákjába dobása, vándorsapka adogatása. Mindenki nagyon jól érezte magát, és igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a megmérettetésen. Az összesítést követően kiosztásra kerültek a jól megérdemelt érmek és szaloncukrok. Köszönjük, hogy az óvodások megtiszteltek bennünket részvételükkel ezen az eseményen.
Reméljük, jövőre is találkozunk a leendő nagycsoportosokkal.

Antal – Orosz Judit és Molnár Enikő
tanítók További képek :  Galériáink


Karácsonyi hét

KARÁCSONY

Az év utolsó tanítási hete a karácsony jegyében telt iskolánkban. Hétfőn reggel elsőseink kedves kis verses, zenés műsorral nyitották meg a karácsonyi hetet, majd a délelőtt folyamán az óvodásokkal versenyeztek a tornateremben. Kedd délután kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket, ahol nagyon szép manósapkák és hóemberek készültek. Szerdán ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat a felsősök, majd az alsósok. Pénteken a tanítási órák után került sor az ünnepi karácsonyi műsorra a tornateremben, melyre sok szülő is kíváncsi volt. Tánccal, énekkel, versekkel megható hangulatot varázsoltak a szereplők az iskola falai közé. Ezekkel a programokkal próbáltuk tanulóinkat ráhangolni a karácsonyra.

Teljes galéria

„RÓLUNK ÍRT A MÉDIA”


2018/2019 TANÉVBEN TÖRTÉNT


 

2021/2022-es tanév


Tornabemutató.

Iskolánkban hagyománnyá vált tornabemutató idén is nagy sikert aratott. Kilenc osztály lépett fel különböző műsoraikkal, amelyet több száz néző érdeklődve figyelt végig.


Október 23.-i megemlékezés Letöltés

 

A magyar népmese világnapja

Iskolánkban 2021. szeptember 30-án az alsó évfolyamos gyerekeknek rendezett nagyszabású mesedélután fantasztikus hangulatban zajlott. Megemlékeztünk híres népmeseírónkról Benedek Elekről, aki szeptember 30-án született.

Állatok világnapja a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

Mondd, szereted az állatokat?

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük minden évben, október 4-én, Szent Ferenc halálának emléknapján. E nap alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő társként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Felhívja a figyelmet a vadon élő és házi kedvenc állatainkra, az emberek és állatok együttélésének szabályira. Legfőbb üzenete, hogy egész évben éljünk harmóniában a természettel, környezetünkkel és a minket körülvevő élőlényekkel.

                                  

Iskolába csalogató

Az iskolai életre való felkészítés az óvoda megkezdésével indul és azt követően éveken át folyamatosan zajlik. Ezért az utolsó óvodai évüket töltő gyermekek számára a mindennapi foglalkozásokon felül iskolába csalogató foglalkozásokat is tartunk – évente háromszor. Az előkészítő foglalkozások legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Immár második éve a bázisintézményi programsorozatunk alappillére. 

Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.

2021. október 12-én 15 nagycsoportos óvodás és négy külsős érdeklődő látogatott el intézményünkbe, betekintést nyerve a szakmai munkánkba. A foglalkozás témája minden esetben  szorosan kapcsolódik az óvodai nevelési tematikához. Relaxációs zenével, tevékenykedtetéssel, „vendégek” közreműködésével – őszanyó és őszapó – változatossá, hangulatossá tettem számukra azt az egy órás foglalkozást. 

 • A témaválasztással elsődleges célom az volt, hogy felmérjem a nagycsoportos óvodások körében, mennyire jártasak az azonos formák felismerésében, a különbözőségek megállapítása, problémát jelent-e számukra. 
 • A sikeres olvasástanulás alapfeltétele, hogy a gyermekek képesek legyenek felismerni az apróbb eltéréseket is, a formák közötti azonosságokat és különbözőségeket. A foglalkozás fő irányvonala erre épül. 
 • Távlati célként jelenik meg, hogy szeptemberben az írás tanításánál megfelelő alapokra tudjunk építeni a forma – alak, alakállandóság vonatkozásában. 
 • A tevékenységközpontú tanítás hívei vagyunk, ezért játékosan, interaktív feladatok bevonásával kívántam élményszerűvé tenni ezt a délutánt. 

Megítélésem szerint és a visszacsatolás is azt támasztja alá, hogy minden gyermek és felnőtt jól érezte magát. 

Horváthné Gerbár Anita


Pályaorientációs nap

A 2021/2022-es tanévben szeptember 28-án került sor a pályaorientációs nap megtartására. Az osztályok nagyon izgalmas szakmákkal ismerkedtek meg. Az elsősök és a harmadikosok ennek kapcsán az állatkertbe látogattak el és megismerkedtek az állattartás rejtelmeivel. Majmokat etettek a gyerekek és a cápák etetését is végignézhették, illetve megfigyelhették, hogy hogyan kell gondoskodni az állatokról. Természetesen egy kis állatkerti séta is belefért, ahol a távoli tájak élővilágába is betekintést nyertek tanulóink. Két csoport a botanikus kertben járt. Itt a növények testfelépítésével, gondozásával ismerkedtek meg. Hazánk legjellemzőbb erdőtípusait is megfigyelhették, valamint néhány, nálunk nem termesztett, növényfajt is megcsodáltak. A rendőrségre látogató osztály előadást hallgatott a rendőri munkáról, majd néhány tanulót „rabosítottak” és a rendőrmotorokra is felülhettek a bátrabbak. A tűzoltók kemény, küzdelmes munkájába nyert betekintést két alsós osztályunk. Itt egy tárlatvezetés során ismerkedtek meg tanulóink ezzel a szép szakmával. Életre szóló élménnyé vált számukra, amikor egy tűzoltóautót belülről is megnézhettek az oltáshoz szükséges eszközökkel együtt, valamint egy próbariasztás részesei is lehettek. A legnagyobbak (6-7-8. osztály) a Metró áruházba és a MÁV-hoz látogattak. A vasútnál előadás keretében elmondták, hogy milyen munkalehetőségek vannak a fiatalok számára. Tisztázták azt is, hogy az egyes munkakörök betöltéséhez milyen végzettség kell. Ezután a gyerekek kipróbálhatták az utastájékoztató hangosbemondót. Megfigyelhették azt is, hogy hogyan irányítják a vonatokat a vezérlőben, valamint a vágányváltót is kezelhették. Az üzemlátogatás végén egy TOTÓ várt a gyerekekre, ahol a két legügyesebb értékes ajándékot kapott. Természetesen a többieket sem hagyták üres kézzel hazatérni. A Metróban PPT bemutatóval kezdték a vállalat megismertetését. Ezután néhány fogalmat tisztáztak a gyerekekkel. Végigkísérték az áru útját a beérkezéstől a pénztárig. A raktárban kipróbálhatták a raklapra pakolás precizitásának fontosságát és a raklapemelő mozgatását. Sőt egy kis versenyre is sor került, árucímkéket kellett a megfelelő helyre ragasztani. A győztesnek természetesen jutalom járt. Minden osztály rengetek élménnyel és új, hasznos ismerettel gazdagodva tért haza.


Farsang 2021


2019/2020-as tanév

Karácsonyi műsor

„Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények

együtt kell dobbanni az emberek szívének!

Szóljon idén arról minden mese, ének, 

hogy varázslata van a szív szeretetének!

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,

minden ember legyen örömmel megáldott!”

Ezek a sorok fő mottóként lengték körbe az idei karácsonyi műsort és az azt megelőző, a tanulók számára érdekes programokkal gazdagított ünnepi hetet a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában.

Mint minden évben, idén is fáradtságot nem kímélve, hetekig készültek a gyerekek az ünnepi előadásra, hogy iskolatársaik, tanáraik és szüleik számára odavarázsolják a karácsony hangulatát. 

Hazai és nemzetközi költők versei mellett tánccal, zongora- és furulya-előadással, dalokkal szépen csokorba kötve adták át a nézőknek az ünnepi érzéseket. 

Mindezt még valóságosabbá tették a gyerekek által viselt angyalszárnyak, így igazán meghitt, szívhez szóló, a szeretet ünnepét méltón előkészítő műsort láthattunk.


Október 23-i megemlékezés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre iskolánk 12 diákja már szeptember elejétől próbált. A narrátorok szövege alapján részletesen felidézhettük a kor történéseit, a harc mozzanatait. Ezeket szavalatok, versrészletek tették szemléletesebbé.Hogy még érthetőbbek legyenek az akkori események a tanulók számára, egy rövid jelenet szakította meg a lírai részeket. A műsort az 5. osztályos lányok tánca színesítette Koncz Zsuzsa: Miért hagytuk, hogy így legyen? című dalára.

Gratulálunk a szereplőknek!

Benkő Barbara,​​Tokár Dorina,

Mudri Vivien,​​​Kádas Panna,

Kertész Milán,​​​Kádas Bence,

Takács Patrik,​​​Kotán Milán,

Szabó Máté,​​​Horváth Hédi,

Ócsai Ábel,​​​Juhász Ágnes,

Biró Kiara,​​​Dicső Dóra,

Kovács Boglárka​,Liki Szonja,

Nagy Dávid​​,Papcsák Adrienn,

Liki Debóra,​​​Sipos Zsófia,

Gergely Gréta 

Vágner Mária 

felkészítő pedagógus


Népmese Napja

Ebben a tanévben is megrendezésre került a Népmese Napja intézményünkben. Alsó évfolyamokon 16 lelkes gyermek vett részt a megmérettetésen. Minden diák igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a csapatversenyen. Érdekes és gondolkodtató feladatokat kellett megoldani a tanulóknak, melyek között voltak mozgásos próbatételek is. Ilyen volt például a varázspálca gyűjtése, képrejtvény, korona keresése, mesecímek javítása, szereplők felismerése.

Molnár Enikő

 pedagógus


Évnyitó

A 2019/2020-as tanév a hosszú nyári szünet után, 2019. szeptember elsején vette kezdetét. 

A méltó keretek között megrendezésre kerülő tanévnyitó ünnepség szereplői néhány nagycsoportos óvodás és az alsó tagozat pár tanulója volt. A főszerep viszont annak a 21 gyermeknek jutott, akiknek osztályfőnöke Varga Kovács Anita. 

Amíg a napsütéses, meleg időjárás a nyárra emlékeztetett, addig az elhangzott dalok, versek, a kezdő Himnusz és a záró Szózat ráébresztett mindenkit, hogy a következő napon több mint 150 gyermek számára megkezdődik a tanulás.

Ehhez a segítség az iskola által felajánlott íróeszköz volt, melyet a legkisebbek Igazgató Nőtől vehettek át. Az iskola minden résztvevőjének és a jelenlévőknek sikeres tanévet kívánok!

Kozákné Németi Zsuzsanna

pedagógus


2018/2019-es tanév

Ballagás

BALLAGÁS

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola végzős tanulói 2019. június 21-én búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és az iskolától. A hetedikesek szépen feldíszítették a bejáratot, a folyosókat és a tantermet erre az alkalomra. Az időjárás délutánra kedvezőre fordult, így az iskola udvarán tartottuk a ballagást. A nyolcadikosok a műsor keretében virággal köszöntötték szüleiket, és megkoszorúzták Móra Ferenc emlékművét. Vass Edit intézményvezető könyveket, okleveleket, ajándékokat osztott iskolánk legeredményesebb tanulóinak, illetve intézményünket segítő szülőknek.

Buszlai Éva

osztályfőnök


Móra Ferenc-műveltségi verseny Nyírturán

Több éves hagyomány a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában, hogy meghirdetjük az alsó tagozatosok körében a Móra Ferenc-műveltségi versenyt. A harmadik és negyedik osztályosokból összeállított 4 fős csapatok felkészítő tanáraik segítségével a Kincskereső kisködmön című ifjúsági regényből és Móra Ferenc életrajzából készültek az egy órás megmérettetésre.

A feladatsor a következőkből állt: igaz-hamis állítások, szavak alkotása, keresztrejtvény, villámkérdések, régi kifejezések rajza, sorbarendezés, foglalkozások ismerete.

A feladatsort Bobonkáné Vass Erika és Kozákné Németi Zsuzsanna állította össze.

Mindenkinek apró ajándékkal kedveskedtünk, az első három helyen végzett csapat pedig oklevelet is átvehetett.

Dobogósaink a következők:

 1. Tiszanagyfalui Általános Iskola (Körtemuzsikások)
 2. Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (Gyémántcserép)
 3. Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Melúzia)

Iskolánk tanulói versenyen kívül indultak. Első helyezést ért el a Kincsvadászok, második lett a Ködmönösök csapata.

Gratulálunk minden csapatnak és felkészítő tanáraiknak is.

Várjuk őket szeretettel a következő évben is megrendezésre kerülő versenyünkre.

Köszönet minden kollégának, aki segített a megmérettetés sikeres lebonyolításában.

 

Kozákné Németi Zsuzsanna

a verseny egyik szervezője

Pályaorientációs nap az 5. osztályosok részvételével

a Nyíregyházi Egyetemen

2019. április 17-én a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola 5. osztályos diákjai pályaorientációs nap keretében osztályfőnökük támogatásával különböző szakmai területeket fedezhettek fel.

Az osztály Nyíri Zsolt vezetésével a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében járt. A tanulóknak itt lehetőségük volt betekinteni az intézmény életébe,meglátogattak több tanszéket, így megismerkedhettek számos, a tanszékek sajátosságaira jellemző eszközzel. 

A Jármű – és Mezőgazdasági Géptani Tanszéken a gyerekek beleültek az egyetem hallgatói által versenyekre készített gokartokba, melyet nagyon élvezett az osztály. Az előadó elmondta, hogy ezek a gépjárművek hogyan készülnek. Emellett a diákok megtekinthették a jelenleg készülő gokart összeszerelésének műszaki folyamatát, valamint lehetőségük nyílt beszélgetni a járművet építő hallgatókkal is.

Nagyobb lélegzetvételt igényelt a Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Tanszéken folyó munka megismerése. Nyíri Zsolt előadást tartott a gyerekeknek a 3D-s nyomtató használatáról, ezen kívül nagyon sok alkatrészt meg is tekinthettünk. Ezt követően egy hatalmas, kiállított „Tésztahíd”-dal ismerkedhettek meg a jelenlévők, melynek az építési folyamatát, szabályait szintén elmondta az előadó.

Az ezen a tanszéken folyó kutatómunkát rovar (pók) nagyítással is szemléltették a tanulók számára, amit nagyon érdekesnek tartottak a kis „biológusok”.

A legérdekesebb a kis „fizikusok” és „kémikusok” számára az volt, hogy láthatták, milyen, amikor egy 10 vagy 50 forintos pénzérmét „bearanyoz” dr. Beszeda Imre, aki ennek jellegzetességéről tájékoztatást is tartott. Egy-egy érmét a gyerekek emlékbe hazavihettek magukkal. 

A harmadik, egyben utolsó látogatásunk a Közlekedéstudományi és Infotechnologiai Tanszékre vezetett. Itt ötödikeseink beülhettek egy igazi pilótafülkébe, kipróbálhatták, illetve bepillantást nyerhettek egy pilóta által kezelt vezérlő működésébe. Egyúttal egy ott folyó pilótaoktatásba is betekintést nyerhettek, s az oktatást tartó előadó részletesen tájékoztatta a gyerekeket egy pilóta munkájáról, a pilótaképzés feltételeiről, s arról mi szükséges ahhoz, ha valamelyik tanuló ezt a szakmát preferálja.   

Úgy gondolom, ötödikeseink nagyon örültek a lehetőségnek, sokrétű előadásokon vehettek részt, több munkafolyamatotmegismerhettek, melyet ezúton köszönünk a Nyíregyházi Egyetem dolgozóinak.

Kozákné Németi Zsuzsanna

osztályfőnök

TELJES GALÉRIA

Húsvét

A tavaszi szünet előtti kedden került megrendezésre iskolánkban a húsvéti tojásfestés. Ebéd után a gyerekek csokitojást kerestek az iskola udvarán. Mindenki lázasan keresgélte az apró tojásokat a fák tövében és ágain, a játékok környékén, a virágos ládákban és a padok lábánál is. Volt olyan tanuló, akinek többet is sikerült megtalálnia, de akadt olyan is, akinek egyet sem. Ezután került sor a tojásfestésre a napközikben és a tanulószobán. A hagyományos módszeren túl készültek alkotások temperával, körömlakkal, matricával és zseníliával bevont dróttal is. Aki nem hozott magával tojástotthonról az sem maradt húsvéti tojás nélkül, mert papírból készített, vagy ajtódíszt csinált. Nagyon szép és érdekes megoldások születtek. A gyerekek nagyon élvezték a programot és jól érezték magukat.


KÖLTÉSZET NAPJA

Iskolánkban a Költészet napját szavalóverseny szervezésével ünnepeltük. 4 kategóriában hirdettük meg a megmérettetést, amelyre az alsósok közül igen sokan jelentkeztek. A gyerekek szabadon választott költeménnyel nevezhettek, amely nem képezi a tananyag részét. A zsűri az értékelésnél figyelembe vette a versválasztást, hogy mennyire felelt meg a gyerekek egyéniségének, érzelmi fejlettségének, személyiségének. Szempont volt a szöveg pontos tudása, a hangsúly, a hanglejtés, a hangerő és a hangszín megfelelő alkalmazása, valamint egyéb verbális eszközök használata, és a művészi teljesítmény is.

A versenyen a következő eredmények születtek.

1-2. osztály:

     1. helyezett – Giba Zsófia (2. o.)

     2. helyezett – Gulyás Zoltán (1. o.)

     3. helyezett – Dancs Evelin (1. o.)

3-4. osztály:

     1. helyezett – Varga Gréta Viola (3. o.)

     2. helyezett – Horváth János Nándor (3. o.)

     3. helyezett – Molnár Alex Mihály (4. o.)

                         – Mikó Bence (3. o.)

      Különdíjat kapott:– Horváth Hédi (4. o.)- Mikó Marcell (4. o.)

5-6. osztály:

     1. helyezett – Kovács Boglárka (6. o.)

      Különdíjat kapott:– Biró Kiara (6. o.)

Gratulálunk a díjazottaknak és a versenyzőknek!


Egészségnap az iskolában

Iskolánk 2019.03.19- én egészségnapot rendezett. A tanítási órákat követően közös zenés gimnasztikával indítottuk a programot. Ezt követően az osztályok a saját tantermükben osztályfőnökük vezetésével két feladatot oldottak meg. Az egyik egy plakát készítése volt az egészséggel kapcsolatban. A másik feladat zöldségből és gyümölcsből különféle érdekes „kreációk „készítése. Minden osztályban jól működött a munkamegosztás, aminek köszönhetően gyönyörű alkotások születtek. A program második felében a 8 osztály 8 állomáson bővíthette ismereteit, amelyet minden helyszínen játékos feladatmegoldás zárt. Volt lufifújó verseny, puzzle, fűszerek felismerése szaglás után, totó, bizalomjáték, akadályok leküzdése, hulladék szelektív válogatása.

A 8 állomás témái a következőképpen alakult: 1. Akadálypálya 2. Testi higiénia 3. Szelektív hulladékgyűjtés 4. Egészséges táplálkozás 5. Klímaváltozás 6. Szenvedélybetegségek 7. Lelki egészség, szeretet 8. Testmozgás- sportok- sportolók

A program gördülékenyen ment, az osztályok tanulói fegyelmezetten és aktívan vettek részt a feladatokban. Bízunk benne, hogy a megszerzett ismereteket beépítik és használják majd a mindennapi életük során. Célunk a prevenció, egy testileg-lelkileg egészséges generáció nevelése.

Képek megtekinthetőek a galériában.


TE SZEDD!

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola is kapcsolódott a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért!” mozgalomhoz. A szemétszedést március 22-én 14 órakor kezdtük.
Iskolánk apraja-nagyja és természetesen pedagógusai végig járták a település utcáit,
játszóterét és összegyűjtötték az eldobált hulladékot. Másfél óra alatt 20 zsák szemetet
szedtünk össze. Az önkormányzat kisbusszal segített az iskola udvarára szállítani a zsákokat.
A képek a galériában megtekinthetőek.

ISKOLAI FARSANG 

A télbúcsúztató farsangi mulatságot 2019. február 15-én tartottuk iskolánkban. Az osztályok hetekig készültek a jelmezekkel és a produkciókkal a nagy eseményre. A tornatermet, a folyosókat és a tantermeket is szépen feldíszítettük. Rendhagyóan először az egyéni fellépők mutatkoztak be, majd a csoportos produkciók következtek, amelyek ebben az évben nagyon sokszínűre sikerültek. Voltak japán-, cowboy- és strucctáncosok, diszkópalánták, popcorn árusok, ceruzák, boszorkányok és bohócok is. A zsűri szerint az alsó tagozatosok közül a 3. osztály, a felsősök közül pedig a 7. osztály bizonyult a legjobbnak. Jutalmuk egy-egy csokoládés torta volt. Minden gyerek a fellépésért az SZMK-tól üdítőt kapott. A műsorszámok után következett az udvaron a kiszebáb égetése, amelyet a felsősök regölése kísért. Az est további részében diszkó várta a gyerekeket. A szülők gondoskodtak a büféről és a tomboláról. Hét órakor került sor a tombolahúzásra, ahol nagyon sok ajándék gazdára talált. A mulatozás nyolc órakor ért véget. Mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönet a szülőknek és az osztályfőnököknek az áldozatos munkáért.

                                                                                                                           Buszlai Éva 

a DÖK felnőtt patronálója

Teljes cikk az alábbi linkre kattintva megnézhető illetve letölthető.

Új foglalkozások a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

 

A 2018/2019-es tanévben tovább bővült iskolánk szabadidős tevékenységének kínálata. Az eltelt időszak azt bizonyítja, hogy hasznosan tevékenykednek a tanórán kívüli foglalkozásokon a gyerekek, s megszerették az általuk választott szakkört. Az alábbiakban ezekbe nyerünk némi bepillantást.

Majorette csoport

 

Intézményvezetői ötlet alapján 2018 szeptemberétől működik a mazsorett iskolánkban.

unnamed (1)A jelenleg 12 fős csoportot 3-4. osztályos lányok alkotják. A foglalkozáson heti rendszerességgel vesznek részt, ahol az általános részkészségek fejlesztése és a mazsorett alapjai mellett konkrét fellépésre kialakított koreográfiát sajátítanak el (pl: bemutatkoztak már az iskolai bálon, farsangon). 

Kezdetben a pompon használat technikájával ismerkedtek meg, ezt az eszközt  alkalmazzák a felkészülés és a fellépések alkalmával is. A mozgást és a zenei érzéket együttesen fejlesztő foglalkozáson fokozott hangsúly helyeződik a tánc alapjaira, a helyes testtartásra, a megfelelő erőnlét kialakítására.unnamed

A mazsorett fejleszti a ritmusérzéket, a magabiztosságot, és önbizalmat ad a gyerekeknek. Ezek a pozitív személyiségjegyek későbbi tanulmányaik, megmérettetéseik alkalmával is megmutatkoznak majd. unnamed (2)

A foglalkozások vidám, barátságos hangulatát fegyelmezett munka kíséri, amelyet fáradhatatlan lelkesedéssel végeznek a tagok.

Antal Orosz Judit

csoportvezető

 

 


Német szakkör

 

 

A német szakkör célja a németmint idegen nyelv megszerettetése a kisiskolás korosztállyal az angol mellett. Szeptembertől júniusig heti egy alkalommal tart a foglalkozás, ahol játékos formában sajátíthatják el a gyerekek a nyelv alapjait. Dalokat, verseket, mondókákat, kiszámolókat, körjátékokat tanulunk. unnamed (4)
Emellett megismerhetnek néhány nemzetközi szokást, a családtagok neveit, színeket, számokat, iskolai felszereléseket, állatneveket, köszönési formákat, kedvenc ételeik, gyümölcsök, zöldségek neveit. unnamed (3)A tanulók a német gyerekek kedvenc mesefiguráival is találkozhatnak, s ehhez meserészleteket, videofelvételeket is megtekinthetnek. A nyelvi játékok fejlesztik a gyerekek kommunikációs készségét, képzelőerejét, problémamegoldóképességét, anyanyelvi érzékenységét, gondolkodását. A diákok életkorának megfelelő illemszabályok ismertetésével, akülönböző szituációs helyzetek eljátszásával szóbeli szövegalkotásukat erősítjük. 

         

                                                    

Varga – Kovács Anita

     csoportvezető

 


 

 A szivacskézilabda

szivacskézilabda a kézilabdázás előkészítő játéka. 

unnamed (7)

A szivacskézilabdázás a gyermekek első, versenyélményt is nyújtó találkozása a labdával. Két reménynek ad esélyt. Egyrészt felkeltheti a mozgás, a rendszeres sportolás iránti vágyat, másrészt kezdeményezhet valamely sportjáték iránti érdeklődést, jelesül a kézilabdázás megkedvelését. A szivacskézilabdázás a legújabb “találmány”, ahol az iskolások körében szerveződött csapatok számára gólok, győztesek és vesztesek léteznek. A legügyesebb kézilabdás palánták pedig a sportág jövőjét építhetik. Számos területet fejlesztünk ezáltal: csapatszellem, koordinált mozgás, kézügyesség, absztraháló-képesség, logikai gondolkodás.

A gyerekek körében igen népszerű ez az új sportág, nagyon nagy élvezettel járnak a szakkörre.

Horváthné Gerbár Anita

csoportvezető

 

 

 


 

 

Sakk-kör

 

 

unnamed (8)Ezen tanév szeptemberétől tovább színesedett iskolánk szabadidős kínálata: sakk szakkör várja az érdeklődő diákokat. Az első foglakozásokon megismerkedtünk a tábla felépítésével, a bábukkal, azok lépéséinek lehetőségével, a szabályokkal, és természetesen a játék céljával, a győzelemmel. 

 

Persze elméletben ezeket nem volt könnyű megtanulni, ezért a tanulók játék közben gyakran kérdezték, hogy szabályosan, helyesen léptek-e. Egyelőre még a gyors győzni akarás, és nem az átgondolt játék a jellemző. Ezért minden foglakozáson a sakkozó pároknál elemezzük: mit miért tettek, és esetleg mi lett volna a célszerűbb lépés.unnamed (9) Nem könnyű egyszerre támadni és védekezni is, előre gondolkodni több lépéssel, kitalálni az ellenfél elképzeléseit. A gyerek lelkesek, a gondolkodást, a problémamegoldó képességet pedig folyamatosan csiszoljuk. Nem vagyunk, és nem is igen leszünk nagymesterek, de kellemesen és értelmesen töltjük együtt közösen a diákokkal ezt a heti egy órát.

Kovácsvölgyi Zoltán

csoportvezető

 

 

2018


Bunkertúra

Iskolánk húsz diákja és három tanárnője kerékpártúrával egybekötött múzeumi látogatáson vett részt Kemecse-Haas Tanyán. A cél: a polgári védelem korábbi szigorúan titkos, atombiztos, légmenetesen zárható megyei védett vezetési pontja (MVP) volt, amely ma már látogatható. Az épületeket a hidegháború alatt, a 60-as években építették, és misztikusan csak MVP 302 objektumnak nevezték – már akik tudtak a létezéséről.

A kemecsei rendőrőrs munkatársainak közbenjárására községünk egyik polgárőre kísérte szolgálati járművel a csoportot az oda-vissza, a közel harminc kilométeres távolságon a biztonságos kerekezés érdekében.

A ,,bunker” történetét Rebák Tibor – a katasztrófavédelem nyugdíjas munkatársa – mesélte el, miközben körbekísérte a gyermekeket a földalatti helyiségekben. A következőket mondta: a hidegháború idején minden megyeszékhely és a főváros közelében épült ilyen létesítmény, amelyre éjjel-nappal polgári fegyveres őrök vigyáztak, az illetéktelen behatolás megelőzését őrkutya is segítette. Háború esetén a szakemberek akár hatvanan is az objektumból irányították volna a lakosság mentését, mentesítését, kitelepítését. A zavartalan munka érdekében a védett vezetési pontban dolgozókat saját kút látta el vízzel, és áramról is az épületben lévő berendezés gondoskodott. Természetesen élelmiszer készételeket is tároltak a raktárban lévő helyiségekben. A mélylétesítményben történő munkavégzést, tisztálkodást étkezést, ruházati ellátást, váltást, pihenést a betelepülés során kiadott tájékoztató tartalmazta, melynek betartása mindenki részéről kötelező volt. A külvilággal vezetékes eszközzel és rádión keresztül lehetet tartani a kapcsolatot. Amikor a külső levegő beszívása szünetelt, a belső levegő recirkuláltatása regeneráló patronon át oxigéndúsítással történt. Az oxigén és a széndioxid – mérés folyamatos volt. A 302-es objektumot szerencsére csak gyakorlatok során használták az érintett szakemberek.

A túra résztvevői élményekkel és ismeretekkel gazdagabban, no meg fáradtabban tértek vissza a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola elnevezésű ,,objektumhoz”.

Kovácsvölgyi Zoltán

a túra szervezője


1956-ra emlékeztünk

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola diákjaival 2018. október 19-én ünnepélyesen megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A rendezvényt az énekkaros diákok és a táncosok műsora tette még színesebbé.

 


Karácsonyi sorverseny

Az idei évben is megrendezésre került a karácsonyi sorverseny iskolánkban, amelyen az óvodások is részt vettek. A rendezvényen számos érdekes feladatot kellett végrehajtani a gyerekeknek, melyek ügyességet és koncentrációt igényeltek. Ilyen volt például a hógolyó gurítása, a szaloncukor Mikulás zsákjába dobása, vándorsapka adogatása. Mindenki nagyon jól érezte magát, és igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a megmérettetésen. Az összesítést követően kiosztásra kerültek a jól megérdemelt érmek és szaloncukrok. Köszönjük, hogy az óvodások megtiszteltek bennünket részvételükkel ezen az eseményen.
Reméljük, jövőre is találkozunk a leendő nagycsoportosokkal.

Antal – Orosz Judit és Molnár Enikő
tanítók További képek :  Galériáink


Karácsonyi hét

KARÁCSONY

Az év utolsó tanítási hete a karácsony jegyében telt iskolánkban. Hétfőn reggel elsőseink kedves kis verses, zenés műsorral nyitották meg a karácsonyi hetet, majd a délelőtt folyamán az óvodásokkal versenyeztek a tornateremben. Kedd délután kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket, ahol nagyon szép manósapkák és hóemberek készültek. Szerdán ügyességi versenyen mérhették össze tudásukat a felsősök, majd az alsósok. Pénteken a tanítási órák után került sor az ünnepi karácsonyi műsorra a tornateremben, melyre sok szülő is kíváncsi volt. Tánccal, énekkel, versekkel megható hangulatot varázsoltak a szereplők az iskola falai közé. Ezekkel a programokkal próbáltuk tanulóinkat ráhangolni a karácsonyra.

Teljes galéria

„RÓLUNK ÍRT A MÉDIA”


2018/2019 TANÉVBEN TÖRTÉNT


 

2021/2022-es tanév


Tornabemutató.

Iskolánkban hagyománnyá vált tornabemutató idén is nagy sikert aratott. Kilenc osztály lépett fel különböző műsoraikkal, amelyet több száz néző érdeklődve figyelt végig.


Október 23.-i megemlékezés Letöltés

 

A magyar népmese világnapja

Iskolánkban 2021. szeptember 30-án az alsó évfolyamos gyerekeknek rendezett nagyszabású mesedélután fantasztikus hangulatban zajlott. Megemlékeztünk híres népmeseírónkról Benedek Elekről, aki szeptember 30-án született.

Állatok világnapja a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában

Mondd, szereted az állatokat?

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük minden évben, október 4-én, Szent Ferenc halálának emléknapján. E nap alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő társként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Felhívja a figyelmet a vadon élő és házi kedvenc állatainkra, az emberek és állatok együttélésének szabályira. Legfőbb üzenete, hogy egész évben éljünk harmóniában a természettel, környezetünkkel és a minket körülvevő élőlényekkel.

                                  

Iskolába csalogató

Az iskolai életre való felkészítés az óvoda megkezdésével indul és azt követően éveken át folyamatosan zajlik. Ezért az utolsó óvodai évüket töltő gyermekek számára a mindennapi foglalkozásokon felül iskolába csalogató foglalkozásokat is tartunk – évente háromszor. Az előkészítő foglalkozások legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Immár második éve a bázisintézményi programsorozatunk alappillére. 

Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.

2021. október 12-én 15 nagycsoportos óvodás és négy külsős érdeklődő látogatott el intézményünkbe, betekintést nyerve a szakmai munkánkba. A foglalkozás témája minden esetben  szorosan kapcsolódik az óvodai nevelési tematikához. Relaxációs zenével, tevékenykedtetéssel, „vendégek” közreműködésével – őszanyó és őszapó – változatossá, hangulatossá tettem számukra azt az egy órás foglalkozást. 

 • A témaválasztással elsődleges célom az volt, hogy felmérjem a nagycsoportos óvodások körében, mennyire jártasak az azonos formák felismerésében, a különbözőségek megállapítása, problémát jelent-e számukra. 
 • A sikeres olvasástanulás alapfeltétele, hogy a gyermekek képesek legyenek felismerni az apróbb eltéréseket is, a formák közötti azonosságokat és különbözőségeket. A foglalkozás fő irányvonala erre épül. 
 • Távlati célként jelenik meg, hogy szeptemberben az írás tanításánál megfelelő alapokra tudjunk építeni a forma – alak, alakállandóság vonatkozásában. 
 • A tevékenységközpontú tanítás hívei vagyunk, ezért játékosan, interaktív feladatok bevonásával kívántam élményszerűvé tenni ezt a délutánt. 

Megítélésem szerint és a visszacsatolás is azt támasztja alá, hogy minden gyermek és felnőtt jól érezte magát. 

Horváthné Gerbár Anita


Pályaorientációs nap

A 2021/2022-es tanévben szeptember 28-án került sor a pályaorientációs nap megtartására. Az osztályok nagyon izgalmas szakmákkal ismerkedtek meg. Az elsősök és a harmadikosok ennek kapcsán az állatkertbe látogattak el és megismerkedtek az állattartás rejtelmeivel. Majmokat etettek a gyerekek és a cápák etetését is végignézhették, illetve megfigyelhették, hogy hogyan kell gondoskodni az állatokról. Természetesen egy kis állatkerti séta is belefért, ahol a távoli tájak élővilágába is betekintést nyertek tanulóink. Két csoport a botanikus kertben járt. Itt a növények testfelépítésével, gondozásával ismerkedtek meg. Hazánk legjellemzőbb erdőtípusait is megfigyelhették, valamint néhány, nálunk nem termesztett, növényfajt is megcsodáltak. A rendőrségre látogató osztály előadást hallgatott a rendőri munkáról, majd néhány tanulót „rabosítottak” és a rendőrmotorokra is felülhettek a bátrabbak. A tűzoltók kemény, küzdelmes munkájába nyert betekintést két alsós osztályunk. Itt egy tárlatvezetés során ismerkedtek meg tanulóink ezzel a szép szakmával. Életre szóló élménnyé vált számukra, amikor egy tűzoltóautót belülről is megnézhettek az oltáshoz szükséges eszközökkel együtt, valamint egy próbariasztás részesei is lehettek. A legnagyobbak (6-7-8. osztály) a Metró áruházba és a MÁV-hoz látogattak. A vasútnál előadás keretében elmondták, hogy milyen munkalehetőségek vannak a fiatalok számára. Tisztázták azt is, hogy az egyes munkakörök betöltéséhez milyen végzettség kell. Ezután a gyerekek kipróbálhatták az utastájékoztató hangosbemondót. Megfigyelhették azt is, hogy hogyan irányítják a vonatokat a vezérlőben, valamint a vágányváltót is kezelhették. Az üzemlátogatás végén egy TOTÓ várt a gyerekekre, ahol a két legügyesebb értékes ajándékot kapott. Természetesen a többieket sem hagyták üres kézzel hazatérni. A Metróban PPT bemutatóval kezdték a vállalat megismertetését. Ezután néhány fogalmat tisztáztak a gyerekekkel. Végigkísérték az áru útját a beérkezéstől a pénztárig. A raktárban kipróbálhatták a raklapra pakolás precizitásának fontosságát és a raklapemelő mozgatását. Sőt egy kis versenyre is sor került, árucímkéket kellett a megfelelő helyre ragasztani. A győztesnek természetesen jutalom járt. Minden osztály rengetek élménnyel és új, hasznos ismerettel gazdagodva tért haza.


Farsang 2021


2019/2020-as tanév

Karácsonyi műsor

„Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények

együtt kell dobbanni az emberek szívének!

Szóljon idén arról minden mese, ének, 

hogy varázslata van a szív szeretetének!

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,

minden ember legyen örömmel megáldott!”

Ezek a sorok fő mottóként lengték körbe az idei karácsonyi műsort és az azt megelőző, a tanulók számára érdekes programokkal gazdagított ünnepi hetet a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában.

Mint minden évben, idén is fáradtságot nem kímélve, hetekig készültek a gyerekek az ünnepi előadásra, hogy iskolatársaik, tanáraik és szüleik számára odavarázsolják a karácsony hangulatát. 

Hazai és nemzetközi költők versei mellett tánccal, zongora- és furulya-előadással, dalokkal szépen csokorba kötve adták át a nézőknek az ünnepi érzéseket. 

Mindezt még valóságosabbá tették a gyerekek által viselt angyalszárnyak, így igazán meghitt, szívhez szóló, a szeretet ünnepét méltón előkészítő műsort láthattunk.


Október 23-i megemlékezés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre iskolánk 12 diákja már szeptember elejétől próbált. A narrátorok szövege alapján részletesen felidézhettük a kor történéseit, a harc mozzanatait. Ezeket szavalatok, versrészletek tették szemléletesebbé.Hogy még érthetőbbek legyenek az akkori események a tanulók számára, egy rövid jelenet szakította meg a lírai részeket. A műsort az 5. osztályos lányok tánca színesítette Koncz Zsuzsa: Miért hagytuk, hogy így legyen? című dalára.

Gratulálunk a szereplőknek!

Benkő Barbara,​​Tokár Dorina,

Mudri Vivien,​​​Kádas Panna,

Kertész Milán,​​​Kádas Bence,

Takács Patrik,​​​Kotán Milán,

Szabó Máté,​​​Horváth Hédi,

Ócsai Ábel,​​​Juhász Ágnes,

Biró Kiara,​​​Dicső Dóra,

Kovács Boglárka​,Liki Szonja,

Nagy Dávid​​,Papcsák Adrienn,

Liki Debóra,​​​Sipos Zsófia,

Gergely Gréta 

Vágner Mária 

felkészítő pedagógus


Népmese Napja

Ebben a tanévben is megrendezésre került a Népmese Napja intézményünkben. Alsó évfolyamokon 16 lelkes gyermek vett részt a megmérettetésen. Minden diák igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni a csapatversenyen. Érdekes és gondolkodtató feladatokat kellett megoldani a tanulóknak, melyek között voltak mozgásos próbatételek is. Ilyen volt például a varázspálca gyűjtése, képrejtvény, korona keresése, mesecímek javítása, szereplők felismerése.

Molnár Enikő

 pedagógus


Évnyitó

A 2019/2020-as tanév a hosszú nyári szünet után, 2019. szeptember elsején vette kezdetét. 

A méltó keretek között megrendezésre kerülő tanévnyitó ünnepség szereplői néhány nagycsoportos óvodás és az alsó tagozat pár tanulója volt. A főszerep viszont annak a 21 gyermeknek jutott, akiknek osztályfőnöke Varga Kovács Anita. 

Amíg a napsütéses, meleg időjárás a nyárra emlékeztetett, addig az elhangzott dalok, versek, a kezdő Himnusz és a záró Szózat ráébresztett mindenkit, hogy a következő napon több mint 150 gyermek számára megkezdődik a tanulás.

Ehhez a segítség az iskola által felajánlott íróeszköz volt, melyet a legkisebbek Igazgató Nőtől vehettek át. Az iskola minden résztvevőjének és a jelenlévőknek sikeres tanévet kívánok!

Kozákné Németi Zsuzsanna

pedagógus


2018/2019-es tanév

Ballagás

BALLAGÁS

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola végzős tanulói 2019. június 21-én búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és az iskolától. A hetedikesek szépen feldíszítették a bejáratot, a folyosókat és a tantermet erre az alkalomra. Az időjárás délutánra kedvezőre fordult, így az iskola udvarán tartottuk a ballagást. A nyolcadikosok a műsor keretében virággal köszöntötték szüleiket, és megkoszorúzták Móra Ferenc emlékművét. Vass Edit intézményvezető könyveket, okleveleket, ajándékokat osztott iskolánk legeredményesebb tanulóinak, illetve intézményünket segítő szülőknek.

Buszlai Éva

osztályfőnök


Móra Ferenc-műveltségi verseny Nyírturán

Több éves hagyomány a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában, hogy meghirdetjük az alsó tagozatosok körében a Móra Ferenc-műveltségi versenyt. A harmadik és negyedik osztályosokból összeállított 4 fős csapatok felkészítő tanáraik segítségével a Kincskereső kisködmön című ifjúsági regényből és Móra Ferenc életrajzából készültek az egy órás megmérettetésre.

A feladatsor a következőkből állt: igaz-hamis áll