Tájékoztatás

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A vonatkozó köznevelési törvény értelmében a teljes általános iskolai rendszerben a 2021/22. tanévben is alternatívaként választható a „Zsidó hit és erkölcstan” című tantárgy.

E tárgyban a tanulók megismerhetik a zsidóság írott és szóbeli tanításait, hétköznapjait, ünnepeit, a hétköznapi és ünnepi imákat. Látogatást tehetnek zsinagógáink valamelyikében, ahol annak tárgyi emlékeit, valamint a rabbi és a kántor hagyományos feladataival ismerkedhetnek meg. Szembesülhetnek a zsidó értékekkel, a zsidó vallás alapjaival, irányaival. A lehetőségek szerint a héber betűk, és a vallás számára elengedhetetlen héber szavakban szerezhetnek jártasságot. Tanulmányozhatják a zsidó irodalmat, filmeket, élvezhetik a művészeti remekeket.

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem jól képzett hit- és erkölcstan tanárai, a nagy tudású rabbik igyekeznek betartani azt a bibliai parancsolatot, hogy „Beszéld el fiaidnak…”. 

Az oktatás minőségét a legújabb zsidó hittankönyveink is segítik

A tankönyvek mellé munkafüzeteket is biztosítunk, amely segíti a tananyag feldolgozást. 

Felhívjuk a szülők, a nagyszülők szíves figyelmét arra, hogy a hitoktatás megvalósítása az adott általános iskolákkal együtt történik. Az első osztályba most lépő gyermeknél a beíratáskor választani kell, hogy hitoktatást kívánnak-e a gyermekük részére, vagy az erkölcstan tantárgyat választják. A hitoktatási igény bejelentését követően az iskola megküldi számukra azon gyermekek nevét, akiknek oktatását hitoktatóin látják el. 

A magasabb évfolyamba járó tanulók esetében május hó folyamán van arra lehetőség, hogy hitoktatásban részesüljön a gyermek. Természetesen az új tanulók jelentkezését is örömmel fogadjuk. 

A tantárgy értékelése a vonatkozó törvény, és az iskola helyi szabályozása szerin történik.

Tehát a hitoktatásra való jelentkezés az iskolában történik, az első osztályos tanulók esetében a beiratkozással egy időben, a magasabb évfolyamokon április hónap végén. 

Amennyiben bármiféle további kérdésük, dilemmájuk van, a fent jelzett e-mail címre küldött levélben készséggel, a lehető legrövidebb időn belül adjuk meg a választ.

Elérhetőségeink:            

Cím: Nyíregyházi Zsidó Hitközség 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6    

Telefon: +36204449814

E-mail: nyirzsido@gmail.com     

Cím: MAZSIHISZ 1075 Budapest, Síp u. 12.

Telefon: 413-55-78 (Irodai közvetlen)

E-mail: oktatas@mazsihisz.hu


TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

A szülő a személyes találkozást megelőzően egyeztet telefonon az intézmény képviselőjével.

A beiratkozással kapcsolatban a következő személyek nyújtanak felvilágosítást:

Vass Edit          intézményvezető        +36-30/433-0408-as telefonszámon, valamint

Bobonkáné Vass Erika  intézményvezető-helyettes    +36-70/600-9044-es telefonszámon

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Nyíregyházi Tankerültei Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.