Intézményvezetői köszöntő

Mottónk: „Örömünk az ezerarcú gyermek, feladatunk a gyönyörűséges nevelés, célunk: az értékes ember.”

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm iskolánk honlapján. Szeretnénk, hogy minden érdeklődő naprakész információval rendelkezzen intézményünkről. Rálátása legyen oktató-nevelő munkánkra, szabadidős tevékenységünkre, osztozzon elért sikereinkben. Valljuk, s nap mint nap tettekkel is bizonyítjuk a névadónktól, Móra Ferenctől örökölt szellemiséget: „A szeretet az élet.”

Célunk olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol diák, szülő, pedagógus és dolgozó egyaránt jól érzi magát. Egymást segítve és támogatva formáljuk a felnövekvő nemzedéket, fejlesztjük azokat a kompetenciákat, készségeket és képességeket, amelyek segítségével el tudnak igazodni ebben a gyorsan változó világban. A kollégákra jellemző az innovatív gondolkodásmód, nyitottak vagyunk az újra, miközben hagyományokat teremtünk, s őrizzük a régieket.

A családi házzal szorosan együttműködve szeretnénk kialakítani gyermekeinkben azokat az értékeket, amelyeket modern világunkban is fontosnak tartunk: önzetlenség, empátia, a másik ember tisztelete, a „másság” feltétel nélküli elfogadása. Kérem, nézegesse a honlapon megjelenő információkat, s találkozzunk személyesen is programjainkon.

Vass Edit
Intézményvezető