Üdözöljük honlapunkon!


„Örömünk az ezerarcú gyermek,
feladatunk a gyönyörűséges nevelés,
célunk: az értékes ember.”Szeretettel és tisztelettel köszöntöm iskolánk honlapján. Szeretnénk, hogy minden érdeklődő
naprakész információval rendelkezzen intézményünkről. Rálátása legyen oktató-nevelő
munkánkra, szabadidős tevékenységünkre, osztozzon elért sikereinkben.
Valljuk, s nap mint nap tettekkel is bizonyítjuk a névadónktól, Móra Ferenctől örökölt
szellemiséget:

„A szeretet az élet.”

Célunk olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol diák, szülő, pedagógus és dolgozó
egyaránt jól érzi magát. Egymást segítve és támogatva formáljuk a felnövekvő nemzedéket,
fejlesztjük azokat a kompetenciákat, készségeket és képességeket, amelyek segítségével el
tudnak igazodni ebben a gyorsan változó világban.
A kollégákra jellemző az innovatív gondolkodásmód, nyitottak vagyunk az újra, miközben
hagyományokat teremtünk, s őrizzük a régieket.


A családi házzal szorosan együttműködve szeretnénk kialakítani gyermekeinkben azokat az
értékeket, amelyeket modern világunkban is fontosnak tartunk: önzetlenség, empátia, a másik
ember tisztelete, a „másság” feltétel nélküli elfogadása.
Kérem, nézegesse a honlapon megjelenő információkat, s találkozzunk személyesen is
programjainkon.

Vass Edit

INTÉZMÉNYVEZETŐ


Tisztelt Szülő!
Amennyiben a KRÉTA rendszerbe történő belépés során bármilyen problémája adódik, kérem Kozákné Németi Zsuzsanna pedagógust keresni az alábbi elérhetőségeken:telefonszám:06-20/492-8181e-mail cím: konezsu@gmail.com
Tisztelettel:
Vass Editintézményvezető”

Iskolánkról

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola bemutatása

Szakmai alapdokumentumunk szerint alapfeladatunk a nappali rendszerű iskolai oktatás, s
ezen túlmenően integráltan foglalkozunk a sajátos nevelési igényű
tanulókkal. Az iskola 200 tanulót tud fogadni.
2011-ben a tanévet 73 diákkal zártuk, s az elmúlt időszakban a
statisztikai adatok azt mutatják, hogy komoly létszámemelkedésről
beszélhetünk, hiszen jelenleg 135 szülő választotta gyermeke számára
intézményünket. Magas az átjáró diákok száma, részükre az
önkormányzat ingyenesen biztosítja az önkormányzati busz igénybe

vételét. Ez jelzésértékű számunkra, Nyírturán magas szintű a nevelő-
oktató munka. “Iskolánkról” bővebben

Aktualitások, Hírek

Járványügyi intézkedések

2021.03.03

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A vonatkozó köznevelési törvény értelmében a teljes általános iskolai rendszerben a 2021/22. tanévben is alternatívaként választható a „Zsidó hit és erkölcstan” című tantárgy.

E tárgyban a tanulók megismerhetik a zsidóság írott és szóbeli tanításait, hétköznapjait, ünnepeit, a hétköznapi és ünnepi imákat. Látogatást tehetnek zsinagógáink valamelyikében, ahol annak tárgyi emlékeit, valamint a rabbi és a kántor hagyományos feladataival ismerkedhetnek meg. Szembesülhetnek a zsidó értékekkel, a zsidó vallás alapjaival, irányaival. A lehetőségek szerint a héber betűk, és a vallás számára elengedhetetlen héber szavakban szerezhetnek jártasságot. Tanulmányozhatják a zsidó irodalmat, filmeket, élvezhetik a művészeti remekeket.

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem jól képzett hit- és erkölcstan tanárai, a nagy tudású rabbik igyekeznek betartani azt a bibliai parancsolatot, hogy „Beszéld el fiaidnak…”. 

Az oktatás minőségét a legújabb zsidó hittankönyveink is segítik

A tankönyvek mellé munkafüzeteket is biztosítunk, amely segíti a tananyag feldolgozást. 

Felhívjuk a szülők, a nagyszülők szíves figyelmét arra, hogy a hitoktatás megvalósítása az adott általános iskolákkal együtt történik. Az első osztályba most lépő gyermeknél a beíratáskor választani kell, hogy hitoktatást kívánnak-e a gyermekük részére, vagy az erkölcstan tantárgyat választják. A hitoktatási igény bejelentését követően az iskola megküldi számukra azon gyermekek nevét, akiknek oktatását hitoktatóin látják el. 

A magasabb évfolyamba járó tanulók esetében május hó folyamán van arra lehetőség, hogy hitoktatásban részesüljön a gyermek. Természetesen az új tanulók jelentkezését is örömmel fogadjuk. 

A tantárgy értékelése a vonatkozó törvény, és az iskola helyi szabályozása szerin történik.

Tehát a hitoktatásra való jelentkezés az iskolában történik, az első osztályos tanulók esetében a beiratkozással egy időben, a magasabb évfolyamokon április hónap végén. 

Amennyiben bármiféle további kérdésük, dilemmájuk van, a fent jelzett e-mail címre küldött levélben készséggel, a lehető legrövidebb időn belül adjuk meg a választ.

Elérhetőségeink:            

Cím: Nyíregyházi Zsidó Hitközség 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6    

Telefon: +36204449814

E-mail: nyirzsido@gmail.com     

Cím: MAZSIHISZ 1075 Budapest, Síp u. 12.

Telefon: 413-55-78 (Irodai közvetlen)

E-mail: oktatas@mazsihisz.hu


TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

A szülő a személyes találkozást megelőzően egyeztet telefonon az intézmény képviselőjével.

A beiratkozással kapcsolatban a következő személyek nyújtanak felvilágosítást:

Vass Edit          intézményvezető        +36-30/433-0408-as telefonszámon, valamint

Bobonkáné Vass Erika  intézményvezető-helyettes    +36-70/600-9044-es telefonszámon

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Nyíregyházi Tankerültei Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.