Kezdőoldal


„Örömünk az ezerarcú gyermek,
feladatunk a gyönyörűséges nevelés,
célunk: az értékes ember.”Szeretettel és tisztelettel köszöntöm iskolánk honlapján. Szeretnénk, hogy minden érdeklődő
naprakész információval rendelkezzen intézményünkről. Rálátása legyen oktató-nevelő
munkánkra, szabadidős tevékenységünkre, osztozzon elért sikereinkben.
Valljuk, s nap mint nap tettekkel is bizonyítjuk a névadónktól, Móra Ferenctől örökölt
szellemiséget:

„A szeretet az élet.”

Célunk olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol diák, szülő, pedagógus és dolgozó
egyaránt jól érzi magát. Egymást segítve és támogatva formáljuk a felnövekvő nemzedéket,
fejlesztjük azokat a kompetenciákat, készségeket és képességeket, amelyek segítségével el
tudnak igazodni ebben a gyorsan változó világban.
A kollégákra jellemző az innovatív gondolkodásmód, nyitottak vagyunk az újra, miközben
hagyományokat teremtünk, s őrizzük a régieket.


A családi házzal szorosan együttműködve szeretnénk kialakítani gyermekeinkben azokat az
értékeket, amelyeket modern világunkban is fontosnak tartunk: önzetlenség, empátia, a másik
ember tisztelete, a „másság” feltétel nélküli elfogadása.
Kérem, nézegesse a honlapon megjelenő információkat, s találkozzunk személyesen is
programjainkon.

Vass Edit

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Iskolánkról

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola bemutatása

Szakmai alapdokumentumunk szerint alapfeladatunk a nappali rendszerű iskolai oktatás, s
ezen túlmenően integráltan foglalkozunk a sajátos nevelési igényű
tanulókkal. Az iskola 200 tanulót tud fogadni.
2011-ben a tanévet 73 diákkal zártuk, s az elmúlt időszakban a
statisztikai adatok azt mutatják, hogy komoly létszámemelkedésről
beszélhetünk, hiszen jelenleg 135 szülő választotta gyermeke számára
intézményünket. Magas az átjáró diákok száma, részükre az
önkormányzat ingyenesen biztosítja az önkormányzati busz igénybe

vételét. Ez jelzésértékű számunkra, Nyírturán magas szintű a nevelő-
oktató munka. “Iskolánkról” bővebben

Aktualitások,Hírek


Bűvösvölgyben jártunk

Iskolánk 5. és 6. osztályos tanulói 2019. január 16-án ellátogattak a debreceni „Bűvösvölgybe”, ahol a médiával kapcsolatos ismereteiket gazdagíthatták…


Móra műveltségi verseny

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola alsós munkaközössége

MÓRA MŰVELTSÉGI VERSENYT

hirdet a Nyíregyházi Tankerületi Központ iskolái részére


Bunker túra

Iskolánk húsz diákja és három tanárnője kerékpártúrával egybekötött múzeumi látogatáson vett részt Kemecse-Haas Tanyán. A cél: a polgári védelem korábbi szigorúan titkos bunkere…


1956 -ra emlékeztünk“Aktualitások,Hírek” bővebben

Tájékoztatás

FARSANG

Szeretettel meghívjuk a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola farsangi mulatságára.

Időpont: 2019. február 15. 1600

Helyszín: az iskola tornaterme.


Elnyert pályázat

Intézményünk sikeresen pályázott a TINTA Könyvkiadó Wekerle Sándorkönyvtári állománygyarapítására kiírt pályázaton, melynek keretében 12 darabkönyvet szereztünk be. Ez nagy lehetőség volt számunkra, hiszen csak a vételár50%-a terheli intézményünket.Ezek segítik majd a pedagógusok és a diákok mindennapi munkáját.Elsősorban szótárakat, munkafüzeteket, szólásokat, közmondásokattartalmazó kiadványokat kaptunk.


“Tájékoztatás” bővebben