Élménybeszámoló Határtalanul! program

Élménybeszámoló Határtalanul! program
Első alkalommal pályáztunk a Határtalanul! projektre. Célunk, hogy diákjaink megismerkedjenek a határon túl lévő kulturális értékekkel, s erősítsük a kirándulás alkalmával szerzett ismeretek által az összetartozás érzését. Szerettük volna megmutatni a gyerekeknek azokat az emlékhelyeket, amelyek kapcsolódnak Ady Endréhez, Petőfi Sándorhoz, illetve II. Rákóczi Ferenchez és a kuruc időszakhoz.
A tanulmányi kirándulásra 2019. szeptember 25 – 27-ig került sor. A 20 tanulót két pedagógus, Vass Edit intézményvezető és Vágner Mária osztályfőnök kísérte.
A kirándulást megelőzően csoportmunkában készültünk fel a nagy útra. Összegyűjtöttük Erdély emlékhelyeit, Ady Endréhez és Rákóczi Ferenchez kapcsolódó emlékeket, valamint Ady kuruc verseit, amelyből a kiránduláson fel is olvastunk. Három koszorút készítettünk, amelyeket elhelyeztünk a legfontosabb emlékhelyeken: Ady szülőházának udvarán álló emlékműnél, Koltón Petőfi Sándor szobránál és Nagymajtényon a Szatmári béke megkötésének helyszínén. A hetedikesek lázasan készültek a tanulmányútra, s hét doboz ajándékot gyűjtöttünk össze a koltói iskola diákjai részére. Ezek között volt magyar nyelvű tankönyv, szépirodalmi alkotás, írószer és játék. Közösen tanultunk meg egy kuruc nótát.

 1. nap
  Első állomásunk Nagykároly volt, ahol megtekintettük a Károlyi-kastélyt. Ellátogattunk az Ady-Bölönyi Györgyné szoborpároshoz is. Ezt követően Adyfalván álltunk meg. Az emlékparkban megnéztük azt a kiállítást, amely nagy költőnkhöz, Ady Endréhez kapcsolódik. Bejártuk szülőházát, ahol meséltünk a gyerekeknek a régmúlt időkről, a berendezési tárgyakról. Sétánk utolsó állomása az Ady-szobor volt, ahol elhelyeztük azt a koszorút, amelyet a

kirándulás előtt közösen készítettünk. A kézműves foglalkozással célunk az volt, hogy az együtt töltött idő támogassa a csoport összekovácsolódását, az utazásra történő ráhangolódást.
A következő utunk Zilahra vezetett, ahol megtekintettük a református középiskolát, amely egy ideig Ady iskoláséveinek helyszíne volt. A délutáni órákat Zsibón töltöttük, Rákóczi utolsó erdélyi csatájának színhelyén. Kívülről megnéztük a barokk stílusban épült Wesselényi- kastélyt, amely jelenleg nem látogatható turisták számára. Hosszú sétát tettünk a botanikus kertben, amely egyaránt elnyerte a felnőttek és a gyerekek csodálatát is. Ezt a helyet 1968-ban alapították, s mai napig „élő” eszköztár a biológia tanárok, illetve diákok számára, s pihenőhelye a természetszerető embereknek. Különböző növény – és állatfajokkal ismerkedhettünk meg az Üvegház és az Akvárium részlegben. A Japánkert tökéletesen ábrázolta a természet és a művészet összhangját. Az emberek közötti kapcsolatokat szimbolizálják a kert alapelemei: a vízesések, hidak, növények, fák, kövek. A Rózsák kertje mellett elterülő mini játszótéren a gyerekek élvezhették a szabadság és játék örömét. Az esti órákban érkeztünk meg Katalinra, szálláshelyünkre.

 1. nap
  A második nap délelőtti óráit a koltói iskolában töltöttük. Az iskolalátogatással célunk a nemzeti összetartozás tudatának erősítése volt. Hetedikeseink megismerkedhettek határainkon túl élő társaikkal, a közös beszélgetésen kérdéseket tehettek fel. Az intézmény pedagógusa rövid powerpointos bemutatóval ismertette meg velünk az intézmény épületét, jellemzőit, az iskolai szokásokat, s bepillantást nyerhettünk a képek által rendezvényeikbe is. Közösen énekeltük el a Csínom Palkó kezdetű dalt, illetve a Himnuszt. Átnyújtottuk azt a hét doboz ajándékot, amelyet a kirándulást megelőzően közösen gyűjtöttünk össze. Bízunk benne, hasznosítani tudják majd a kint élő magyar koltói diákok. A látogatással szorosabbá kívántuk tenni az egymáshoz való tartozás tudatát, amit a közös nyelv, a közös történelmi és irodalmi hagyományok, népszokások erősítenek.
  A nap második részében Máramarosszigetre látogattunk el. Az esős idő nem kedvezett a kirándulásnak, ennek ellenére csaknem két órát töltöttünk a falumúzeumban, ahol megcsodálhattuk a népi építészet remekműveit.
 2. nap
  A Koltón található Petőfi-emlékhelyet nem tudtuk megnézni, mivel az épület felújítás alatt áll. Viszont megkoszorúztuk Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szobrát. Suioron libegőztünk, amelynek keretében a helyi táj jellegzetességeit is feltérképezhették a gyerekek.

Utunk következő állomása Nagybánya volt, ahol az Óvárosban tettünk egy sétát. Ennek során megnéztük a Rákóczi -pénzverdét, a főtéren pedig az Arany Szarvas fogadót, ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia megszállt nászútjukon.
Szatmárnémetiben a béke megkötését jelképező táblánál róttuk le tiszteletünket.
Utolsó állomásunk Nagymajtény volt, ahol megkoszorúztuk a szatmári béke emlékére felállított emlékművet.
Nagyon sok szép élménnyel tértünk haza a három nap után, s rengeteg fotót készítettünk, amelyet felhasználtunk azon az értékelő órán, ahol az eseményekből egy tablót állítottunk össze, amelyet elhelyeztünk az iskola aulájában. Powerpointos bemutatóval a nevelők képeket villantottak fel, s ehhez a gyerekek spontán módon elmondták élményeiket. Az élménybeszámolóra meghívtuk a hatodikosokat is, hiszen célunk, hogy a következő tanévben ők is bekapcsolódjanak a Határtalanul! programba. A képekből minden résztvevő emlékül egy albumot kapott, hogy évek múlva is visszaidézhesse a közös élményeket.

Egészségnap az iskolában

Iskolánk 2019.03.19- én egészségnapot rendezett. A tanítási órákat követően közös zenés gimnasztikával indítottuk a programot. Ezt követően az osztályok a saját tantermükben osztályfőnökük vezetésével két feladatot oldottak meg. Az egyik egy plakát készítése volt az egészséggel kapcsolatban. A másik feladat zöldségből és gyümölcsből különféle érdekes „kreációk „készítése. Minden osztályban jól működött a munkamegosztás, aminek köszönhetően gyönyörű alkotások születtek. A program második felében a 8 osztály 8 állomáson bővíthette ismereteit, amelyet minden helyszínen játékos feladatmegoldás zárt. Volt lufifújó verseny, puzzle, fűszerek felismerése szaglás után, totó, bizalomjáték, akadályok leküzdése, hulladék szelektív válogatása.

A 8 állomás témái a következőképpen alakult: 1. Akadálypálya 2. Testi higiénia 3. Szelektív hulladékgyűjtés 4. Egészséges táplálkozás 5. Klímaváltozás 6. Szenvedélybetegségek 7. Lelki egészség, szeretet 8. Testmozgás- sportok- sportolók

A program gördülékenyen ment, az osztályok tanulói fegyelmezetten és aktívan vettek részt a feladatokban. Bízunk benne, hogy a megszerzett ismereteket beépítik és használják majd a mindennapi életük során. Célunk a prevenció, egy testileg-lelkileg egészséges generáció nevelése.

 Csengeri Ildikó

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.

Bűvösvölgyben jártunk

Iskolánk 5. és 6. osztályos tanulói 2019. január16-án ellátogattak a debreceni „Bűvösvölgybe”, ahol a médiával kapcsolatosismereteiket gazdagíthatták. Nagy szükség volt erre,hiszen az Internet terjedésével az új médiakultúra használói már többé nemcsakpasszív befogadói az elhangzottaknak, hanem aktív tartalomalkotói is lettek. Eza pozitív változás sok hasznos lehetőséget biztosít, ugyanakkor veszélyekkel isjár. Számos új szempontra, következményre érdemes odafigyelni.

Egy korszerű TV stúdióban megismerkedtünk a „greenbox” működésével, filmrészletet forgathattunk üldözős jelenettel

Megérkezésünk után 8 fős csapatokban egy-egy szakember (animátor) vezetésével különböző játékos feladatokban vettek részt a gyerekek

A tanulók megértették, hogyan hatnak a reklámok a nézőkre, majd ők is készíthettek egy reklámfilmet.Az újságírás-és szerkesztés szintén izgalmas volt, hiszen saját készítésű magazinnal hagyhatták el a szerkesztőséget.A hangstúdióban bepillanthattunk a rádiósok és a szinkronszínészek munkájába. Ezután két magyar rajzfilmfőszereplőinek kölcsönözhettek hangot a gyerekek.Egy következő állomáson az Internet és a közösségi oldalak használatának veszélyeire hívták fel a figyelmet egy interaktív előadás keretei között.

Mindenki kitűnően érezte magát ezen a napon, hiszen játszva, aktív alkotófolyamatok során tanulhatták meg a gyerekek, hogyan hat rájuk a média. Egy nagy lépést tettünk a tudatos médiahasználat irányába.